UA / EN

Студентський ректорат


Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів Університету вирішувати питання навчання і побуту, захисту їх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні Університету. 

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Університету. Усі студенти, які навчаються в Університету, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в представницькі, робочі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Університету. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

Склад студентського ректорату 
Студентська ректорка
Перший проректор
Другий проректор 
Студентський декан факультету бізнесу та сфери обслуговування
Студентський декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій
Студентська деканка факультету гірничої справи, природокористування і будівництва 
Студентська деканка факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин
Студентський декан факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки
Студентська деканка факультету педагогічних технологій та освіти впродовж життя 

Контакти


Адреса

10005, Україна, м. Житомир,
вул.Чуднівська, 103

Зв'язок

Адміністрація Університету

Приймальна комісія

Соціальні мережі