UA / EN

Студентський ректорат


Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів Університету вирішувати питання навчання і побуту, захисту їх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні Університету. 

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Університету. Усі студенти, які навчаються в Університету, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в представницькі, робочі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Університету. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

Склад студентського ректорату 
Студентська ректорка
Студентська проректорка
Студентська деканка факультету бізнесу та сфери обслуговування 
Студентський декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій
Студентська деканка факультету гірничої справи, природокористування і будівництва 
Студентський декан факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин
Студентська деканка факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки
Студентська деканка факультету педагогічних технологій та освіти впродовж життя 

Контакти


Адреса

10005, Україна, м. Житомир,
вул.Чуднівська, 103

Зв'язок

Адміністрація Університету

Приймальна комісія

Соціальні мережі