UA / EN
Факультет національної безпеки,
права та міжнародних відносин

Про факультет


Про факультет


Факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин є єдиним у регіоні, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями 262 «Правоохоронна діяльність» та 291 «Міжнародні відносини», та першим у регіоні, що запровадив підготовку за спеціальностями 256 «Національна безпека» та 281 «Публічне управління та адміністрування».

Факультет є лідером серед вітчизняних ЗВО з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в Україні, у тому числі на замовлення Національного агентства з питань державної служби.

У структурі факультету діють унікальні підрозділи: Стрілецький інтерактивний тир, Науково-навчальна лабораторія криміналістики та первинної медичної допомоги, Дебатний клуб.

Факультет у цифрах

Декан факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин
Лариса Сергієнко
доктор наук з державного управління, доцент

Декан факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Вчене звання: доцент

Освіта: магістр з обліку і аудиту, магістр з політології

Наукові інтереси: циркулярна економіка, урбанізація, національна безпека та стратегічні сфери її забезпечення

Членство в радах, дорадчих та консультативних органах: Член спеціалізованої вченої ради Д 14.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальностями: 25.00.02 «Механізми державного управління»; 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку»; Член Вченої ради університету, Голова Вченої ради факультету

Email: sergiienko.larysa@ztu.edu.ua

Кабінет: 304

Структура факультету
Центри
Наукові гуртки та лабораторії
Заступники декана
Тетяна Барановська
доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, доцент
Тетяна Барановська

Науковий ступінь: доктор юридичних наук, кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: магістр з обліку і аудиту, магістр з публічного управління та адміністрування, магістр з права

Наукові інтереси: правове регулювання господарської діяльності, протидія економічній злочинності, національна безпека та стратегічні сфери її забезпечення

Членство в радах, дорадчих та консультативних органах: Заступник голови Вченої ради факультету, секретар наукового семінару з розгляду результатів дисертаційних робіт аспірантів, докторантів (пошукачів) за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності), членкіня Асоціації правників України

Email: tatyana_baranovs@ztu.edu.ua

Кабінет: 303

Валентина Ксендзук
доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, доцент
Валентина Ксендзук

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: магістр з обліку і аудиту; філолог, вчитель польської мови і літератури та зарубіжної літератури; спеціаліст з міжнародної економіки

Наукові інтереси: зовнішньоторговельна політика країни, міжнародні організації, зовнішньоекономічна діяльність підприємств

Членство в радах, дорадчих та консультативних органах: Член спеціалізованої вченої ради Д 14.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальностями: 25.00.02 «Механізми державного управління», 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку», Член Вченої ради факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин, Член Ради молодих вчених Державного університету «Житомирська політехніка»

Email: valentyna.ksendzuk@ztu.edu.ua

Кабінет: 303

Співробітники деканату

Контакти


Адреса

10005, Україна, м. Житомир,
вул.Чуднівська, 103

Соціальні мережі