UA / EN
Факультет педагогічних технологій
та освіти впродовж життя

Про факультет


Про факультет


Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя надає якісну підготовку за такими спеціальностями, як 035 «Філологія (Прикладна лінгвістика)», 014.021 «Середня освіта» (Англійська мова і література, Інноваційні технології у викладанні державної мови. Медіаграмотність, Історія. Правознавство), 053 «Психологія» (Юридична психологія, Екстремальна психологія), 232 «Соціальне забезпечення», 229 «Громадське здоров’я», 033 «Філософія» (Масові комунікації. Коучинг та консалтинг), розроблюючи та впроваджуючи новітні освітні технології у процес навчання.

Високий рівень професійної майстерності науково-педагогічних працівників факультету визнається як в Україні, так і закордоном. Викладачі факультету є координаторами міжнародних освітніх проєктів, розробниками авторських методів професійної практичної діяльності, засновниками та керівниками всеукраїнських професійних асоціацій та центрів міжнародної сертифікації. У структурі факультету плідно функціонують: Мовний центр Language Hub, Центр перекладів LangLab, Центр соціально-психологічної підтримки і супроводу PsyLab, а також Центр теорії і методики інноваційної математичної освіти.

Факультет у цифрах

Декан факультету педагогічних технологій та освіти впродовж життя
Оксана Черниш
кандидат філологічних наук, доцент

Декан факультету педагогічних технологій та освіти впродовж життя

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: магістр з педагогічної освіти, викладач англійської мови і зарубіжної літератури

Наукові інтереси: комп’ютерна лексикографія, комп’ютерна, корпусна та структурна лінгвістики, медіалінгвістика, дистанційна освіта, освіта впродовж життя

Членство в радах, дорадчих та консультативних органах: Член Вченої ради університету Голова Вченої ради факультету.

Email: chernysh_oksana@ztu.edu.ua

Кабінет: 331

Структура факультету
Центри
Наукові гуртки та лабораторії
Заступники декана
Олена Лисянюк
Олена Лисянюк

Освіта: вчитель французької та німецької мов

Наукові інтереси: методика викладання іноземної мови, ІКТ в освітньому процесі, дистанційна освіта

Email: ktpl_lol@ztu.edu.ua

Кабінет: 412

Наталія Панченко
Наталія Панченко

Освіта: спеціаліст з педагогіки і методики середньої освіти, української мови і літератури, соціальної педагогіки; спеціаліст з обліку і аудиту

Наукові інтереси: оптимальна мовна поведінка у професійній сфері, академічна доброчесність

Членство в радах, дорадчих та консультативних органах: член Вченої ради факультету педагогічних технологій та освіти впродовж життя

Email: panchenko.nataliia@ztu.edu.ua

Кабінет: 322а

Співробітники деканату

Контакти


Адреса

10005, Україна, м. Житомир,
вул.Чуднівська, 103

Соціальні мережі