UA / EN

Конференція студентів


Конференція студентів є вищим представницьким органом студентського самоврядування Житомирської політехніки.

Участь у Конференції студентів Університету беруть:

  • Голова студентського самоврядування Університету, студентський ректор.
  • Голови СФ, студентські декани.
  • Делегати Конференції студентів.

Делегати до Конференції студентів Університету – обрані студенти-представники від кожного факультету. Делегати до Конференції студентів Університету здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Склад Конференції студентів Університету формується у складі 6% від загальної кількості студентів університету денної форми навчання, рівномірно розподіленої між студентами факультетів університету.

Конференція студентів Університету проводить свою діяльність у формі чергових та позачергових засідань.

Делегати факультет інформаційно-комп'ютерних технологій
Делегати факультету бізнесу та сфери обслуговування 
Делегати факультету гірничої справи, природокористування та будівництва
Делегати факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин
Делегати факультету педагогічних технологій та освіти впродовж життя
Делегати факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки

Контакти


Адреса

10005, Україна, м. Житомир,
вул.Чуднівська, 103

Зв'язок

Адміністрація Університету

Приймальна комісія

Соціальні мережі