UA / EN
Факультет бізнесу та сфери обслуговування

Про факультет


Про факультет


Факультет бізнесу та сфери обслуговування орієнтований на сучасні технології освіти, націлений на високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти в сфері економіки та управління. Факультет є першим в регіоні, який запровадив підготовку фахівців за спеціальностями 241 “Готельно-ресторанна справа” та 242 “Туризм”. На факультеті здійснюється підготовка студентів за світньо-професійною програмою «Economics» за освітнім ступенем «бакалавр» (англомовна програма).

У структурі факультету діють унікальні підрозділи: Центр проектного менеджменту та аналітичної підтримки розвитку підприємництва, науково-навчальна лабораторія інформаційних систем в управлінні та адмініструванні, навчально-практична лабораторія цифрової економіки «DigEco VIDEL Lab» з можливостями інклюзивного навчання, навчально-тренінгова  лабораторія ресторанного обслуговування, навчально-тренінгова  лабораторія готельної справи,   студентське екскурсійне бюро.

Факультет у цифрах

Декан факультету бізнесу та сфери обслуговування
Галина Тарасюк
доктор економічних наук, професор

Декан факультету бізнесу та сфери обслуговування

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Освіта: Спеціальність «економіка та управління в галузях», кваліфікація «інженер-економіст»

Наукові інтереси: Проблеми теорії та практики менеджменту, проектний менеджмент, бізнес-освіта.

Членство в радах, дорадчих та консультативних органах: Член спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» в Державному університеті «Житомирська політехніка»; Член спеціалізованої вченої ради Д 26.058.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» в Національному університеті харчових технологій (м. Київ); Член Вченої ради університету; Голова Вченої ради факультету; Член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Email: halynatarasiuk@ztu.edu.ua

Кабінет: 325 а

Структура факультету
Центри
Наукові гуртки та лабораторії
Заступники декана
Тетяна Назаренко
кандидат економічних наук, доцент
Тетяна Назаренко

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: спеціаліст з обліку і аудиту

Наукові інтереси: аудит, оподаткування суб'єктів господарювання, митна політика та митне регулювання

Членство в радах, дорадчих та консультативних органах: Член Вченої ради факультету бізнесу та сфери обслуговування.

Email: nazarenko@ztu.edu.ua

Кабінет: 330а

Ольга Пащенко
кандидат економічних наук, доцент
Ольга Пащенко

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: магістр з менеджменту

Наукові інтереси: управління змінами, маркетинговий менеджмент, бренд-менеджмент, менеджмент

Email: mm_pop@ztu.edu.ua

Кабінет: 330б

Співробітники деканату

Контакти


Адреса

10005, Україна, м. Житомир,
вул.Чуднівська, 103

Соціальні мережі