UA / EN
Факультет бізнесу та сфери обслуговування

Про факультет


Про факультет


Факультет бізнесу та сфери обслуговування орієнтований на сучасні технології освіти, спрямований на високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти в сфері економіки та управління. Факультет є першим у регіоні, який запровадив підготовку фахівців за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм». На факультеті здійснюється підготовка студентів за світньо-професійною програмою «Economics» за освітнім ступенем «бакалавр» (англомовна програма).

У структурі факультету діють унікальні підрозділи: Центр проєктного менеджменту та аналітичної підтримки розвитку підприємництва, науково-навчальна лабораторія інформаційних систем в управлінні та адмініструванні, навчально-практична лабораторія цифрової економіки «DigEco VIDEL Lab» з можливостями інклюзивного навчання, навчально-тренінгова  лабораторія ресторанного обслуговування, навчально-тренінгова  лабораторія готельної справи,   студентське екскурсійне бюро.

Факультет у цифрах

Декан факультету бізнесу та сфери обслуговування

Декан факультету бізнесу та сфери обслуговування

Email:

Кабінет:

Структура факультету
Центри
Наукові гуртки та лабораторії
Заступники декана
Тетяна Назаренко
кандидат економічних наук, доцент
Тетяна Назаренко

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: спеціаліст з обліку і аудиту

Наукові інтереси: аудит, оподаткування суб'єктів господарювання, митна політика та митне регулювання

Членство в радах, дорадчих та консультативних органах: Член Вченої ради факультету бізнесу та сфери обслуговування.

Email: nazarenko@ztu.edu.ua

Кабінет: 330а

Ольга Пащенко
кандидат економічних наук, доцент
Ольга Пащенко

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: магістр з менеджменту

Наукові інтереси: управління змінами, маркетинговий менеджмент, бренд-менеджмент, менеджмент

Email: mm_pop@ztu.edu.ua

Кабінет: 330б

Співробітники деканату

Контакти


Адреса

10005, Україна, м. Житомир,
вул.Чуднівська, 103

Соціальні мережі