UA / EN

Система управління якістю


Державний університет «Житомирська політехніка» – заклад вищої освіти технологічного профілю у північно-західному регіоні із багаторічними традиціями, потужними науковими школами, центром сучасних знань, досліджень і культури – формує нове покоління відповідальних лідерів інновацій, забезпечує умови для розвитку персональної й академічної свободи, якість освітніх послуг, зміцнює партнерство і спільноту, надає бізнесу кадри, нові технології та знання.

Наші цінності:

 • Освіта через науку
 • Відкритість і свобода думки
 • Інноваційність та креативність
 • Академічна доброчесність
 • Відповідальність
 • Мультикультурність

Політика Державного університету «Житомирська політехніка» у сфері якості спрямована на забезпечення високої конкурентоспроможності університету на внутрішньому та зовнішньому ринках освітянських послуг та науково-інноваційної діяльності. Керівництво університету забезпечує відповідність системи менеджменту якості вимогам міжнародних стандартів ISO 9000 і постійно підвищує її ефективність та результативність.

Система управління якістю Державного університету «Житомирська політехніка» призначена:

 • забезпечувати результативну діяльність і здатність постійно надавати освітні послуги, які задовольняють вимоги замовника, застосовні законодавчі та регламентовані вимоги через виключення невідповідностей у діяльності;
 • виявляти та реалізовувати можливості в розвитку, в тому числі спрямовані на підвищення задоволеності замовників і удосконалення освітніх послуг через аналізування даних та аналізування система управління якістю з боку ректорату;
 • виявляти та управляти ризиками, що пов'язані з середовищем університету, його цілями та процесами, через запровадження стратегічного управління;
 • знаходити баланс між результативністю та ефективністю через встановлення показників діяльності, моніторингу та вимірюванням процесів;
 • демонструвати відповідність встановленим вимогам до системи управління якістю через проведення аудитів.

Система управління якістю Державного університету «Житомирська політехніка» базується на таких складових частинах:

 • планування якості;
 • контролювання якості;
 • забезпечування якості;
 • поліпшування якості.

 

Внутрішня нормативна база системи управління якістю
Моніторинг якості
Відділ моніторингу та забезпечення якості
Опитування стейкхолдерів
Сертифікати у сфері якості

Контакти


Адреса

10005, Україна, м. Житомир,
вул.Чуднівська, 103

Зв'язок

Адміністрація Університету

Приймальна комісія

Соціальні мережі