Фахові видання

Вимоги до оформлення статей у фахових наукових виданнях ЖДТУ

Положення про рецензування статей у фахових виданнях ЖДТУ

Вісник ЖДТУ

РІК ЗАСНУВАННЯ
1994

ПЕРІОДИЧНІСТЬ
4 рази на рік

ЗАСНОВНИК
Житомирський державний технологічний університет

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Житомирський державний технологічний університет
вул. Черняховського 103, Житомир, Україна, 10005

Видається двома серіями: "Технічні науки" та "Економічні науки". Читати далi...

Міжнародний збірник наукових праць

РІК ЗАСНУВАННЯ
2005

ЗАСНОВНИК
Житомирський державний технологічний університет

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Житомирський державний технологічний університет
вул. Черняховського 103, Житомир, Україна, 10005

Видається двома серіями: "Технічні науки" та "Економічні науки". Читати далi...