Вісник ЖДТУ

Технічні науки

ПРОБЛЕМАТИКА
машинознавство, обробка матеріалів у машинобудуванні, транспорт, прилади, радіотехніка та телекомунікації, інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація, розробка корисних копалин

ISSN
1728-4260

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
КВ № 8079 від 30.10.2003

ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ У ВАК УКРАЇНИ
Постанови № 1а/5 від 22.05.1997, № 3 - 05/11 від 10.11.1999, № 1 - 05/10 від 10.12.2003

ГАЛУЗЬ НАУКИ
технічні науки

МОВА ВИДАННЯ
українська

САЙТ ЖУРНАЛУ
http://vtn.ztu.edu.ua

Економічні науки

ПРОБЛЕМАТИКА
висвітлення питань бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, економіки, організації та управління підприємством; фінансів та статистики

ISSN
1728-4236

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
КВ № 8703 від 29.04.2004

ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ У ВАК УКРАЇНИ
Постанова № 5-05/4 від 11.04.2001

ГАЛУЗЬ НАУКИ
економічні науки

МОВА ВИДАННЯ
українська, російська, англійська, польська, французька

САЙТ ЖУРНАЛУ
http://ven.ztu.edu.ua