Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 14.052.01

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ №1609 від 21 листопада 2013 р., наказ №1328 від 21 грудня 2015 р.) в Державному університеті «Житомирська політехніка» створено спеціалізовану вчену раду Д 14.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор економічних наук, професор Петрук Олександр Михайлович, декан факультету обліку і фінансів, завідувач кафедри фінансів та кредиту, спеціальність 08.00.09.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор економічних наук, професор, Олійник Оксана Вікторівна, перший проректор, професор кафедри аналізу і статистики, спеціальність 08.00.09.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор економічних наук, професор Лаговська Олена Адамівна, професор кафедри бухгалтерського обліку, спеціальність 08.00.09.

Читати далi...

Спеціалізована вчена рада К 14.052.02

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ №515 від 16 травня 2016 р.) в Державному університеті «Житомирська політехніка» створено спеціалізовану вчену раду К 14.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти та 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор технічних наук, професор Мельничук Петро Петрович, почесний ректор ЖДТУ, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій, спеціальність 05.03.01.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор технічних наук, професор, Кравченко Олександр Петрович, завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій, спеціальність 05.22.20.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат технічних наук, доцент Громовий Олексій Андрійович, декан факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки, спеціальність 05.03.01.

Читати далi...

Спеціалізована вчена рада К 14.052.03

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ №1428 від 15 листопада 2019 р.) в Державному університеті «Житомирська політехніка» створено спеціалізовану вчену раду К 14.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління».

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор наук з державного управління, доцент Антонов Андрій В’ячеславович, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, спеціальність 25.00.02.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, Драган Іван Олександрович, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, спеціальність 25.00.02.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат наук з державного управління, Сергієнко Лариса Василівна, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, спеціальність 25.00.02.

Читати далi...