Діючий склад Вченої ради

ПІБ Наук. ступінь, вч. звання Посада
ЄВДОКИМОВ Віктор Валерійович Д.е.н., професор Голова Вченої ради ЖДТУ, ректор університету
ОЛІЙНИК Оксана Вікторівна Д.е.н., професор Заступник голови Вченої ради ЖДТУ, перший проректор університету
ВИГІВСЬКА Ірина Миколаївна К.е.н., доцент Секретар Вченої ради ЖДТУ, учений секретар університету, доцент кафедри обліку і аудиту
АНДРІЙЧУК Максим Юрійович   Студент групи АТ-24 2-го курсу д.ф.н., факультет інформаційно-комп’ютерних технологій
ВАЛІНКЕВИЧ Наталія Василівна Д.е.н., доц. Завідувач кафедри економіки та підприємництва
ВИГОВСЬКАНаталія Георгіївна Д.е.н., професор Професор кафедри фінансів і кредиту
ВИГОВСЬКИЙ Георгій Миколайович К.т.н., доцент Проректор з науково-педагогічної роботи
ГРИЦИШЕН Димитрій Олександрович Д.е.н., доц. Завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування
ГРОМОВИЙ Олексій Андрійович К.т.н., доцент Декан факультету інженерної механіки
ДЕНИСЮК Олена Григорівна К.е.н., доцент Декан факультету економіки та менеджменту
ДМИТРЕНКО Віталій Іванович   Студент групи ГГ-24 1-го курсу д.ф.н., гірничо-екологічний факультет
ЄФІМЕНКО Андрій Анатолійович К.т.н. Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки
ЗАСІК Григорій Борисович Доцент Завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
ІСЬКОВ Сергій Станіславович К.т.н., доцент Доцент кафедри маркшейдерії
КОТЕНКО Володимир Володимирович К.т.н., доцент Декан гірничо-екологічного факультету
КОЦЮБА Ірина Григорівна К.т.н., доцент Голова ППО викладачів та співробітників ЖДТУ, доцент кафедри екології
КРАСНОВ Володимир Павлович Д.с.н., професор Завідувач кафедри екології
ЛАГОВСЬКА Олена Адамівна Д.е.н., професор Декан факультету обліку і фінансів
ЛЕГЕНЧУК Сергій Федорович Д.е.н., професор Завідувач кафедри обліку і аудиту
МАНОЙЛОВ В’ячеслав Пилипович Д.т.н., професор Професор кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій
МЕЛЬНИЧУК Петро Петрович Д.т.н., професор Професор кафедри прикладної механіки і компʼютерно-інтегрованих технологій
МОВЧАНОВА Антоніна Гаврилівна   Головний бухгалтер
МОГИЛЕНКО Ольга Миколаївна   Директор бібліотеки
МОРОЗОВ Андрій Васильович К.т.н., доцент Декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій
МОСКВІН Павло Петровичм Д.ф-м.н., професор Завідувач кафедри фізики та вищої математики
МУЛЯР Володимир Ілліч Д.ф.н., професор Завідувач кафедри гуманітарних і соціальних наук
НОВОСЬОЛОВ Іван Володимирович   Студент групи ЕП-44 2-го курсу денної форми навчання, факультет економіки та менеджменту
НОНІК Валерій Вікторович К.ю.н. Проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань
ПАНІШЕВ Анатолій Васильович Д.т.н., професор Завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення
ПОДЧАШИНСЬКИЙ Юрій Олександрович Д.т.н., професор Завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
РОМАНЧУК Катерина Василівна Д.е.н., доцент Завідувач кафедри міжнародної економіки
СААКЯН Анна Давидівна   Студентка групи МЕ-1 2-го курсу навчання, ФОФ
САВІЦЬКИЙ Владислав Валентинович   Аспірант кафедри обліку і аудиту 2-го року навчання
ТАРАСЮК Галина Миколаївна Д.е.н., професор Завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування
ТКАЧУК Андрій Геннадійович К.т.н. Завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б. Самотокіна
ТОЛКАЧ Олександр Миколайович К.т.н. Доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.
ШИШКОВА Оксана Андріївна   Студентка групи МС-135 3-го курсу денної форми навчання, факультет інженерної механіки