Діючий склад Вченої ради

ПІБ Наук. ступінь, вч. звання Посада
ЄВДОКИМОВ Віктор Валерійович Д.е.н., професор Голова Вченої ради Державного університету «Житомирська політехніка», ректор університету
ОЛІЙНИК Оксана Вікторівна Д.е.н., професор Заступник голови Вченої ради Державного університету «Житомирська політехніка», перший проректор університету
СЕРГІЄНКО Лариса Василівна К.н.держ.упр. Секретар Вченої ради Державного університету «Житомирська політехніка», учений секретар університету, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування
БАШИНСЬКИЙ Сергій Іванович К.т.н. Завідувач кафедри розробки родовищ корисних копалин ім.проф. Бакка М.Т.
БОГОЯВЛЕНСЬКА Юлія Вячеславівна К.е.н., доцент Доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин
ВИГІВСЬКИЙ Дмитро Сергійович   Студент 3-го курсу групи РР-47 д.ф.н. гірничо-екологічного факультету
ВИГОВСЬКА Наталія Георгіївна Д.е.н., професор Завідувач кафедри фінансів і кредиту
ГРИЦИШЕН Димитрій Олександрович Д.е.н., професор Декан факультету публічного управління та права
ГРОМОВИЙ Олексій Андрійович К.т.н., доцент Декан факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки
ДАВИДЮК Юлія Володимирівна К.е.н., доцент Завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
ДЕНИСЮК Олена Григорівна К.е.н., доцент Проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики
ДИКИЙ Анатолій Петрович К.е.н., доцент Доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування
ДМИТРЕНКО Зінаїда Володимирівна   Помічник ректора із фінансових питань
ДРАГАН Іван Олександрович Д.н.держ.упр. професор Завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування
ЄФІМЕНКО Андрій Анатолійович К.т.н. Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки
КОТЕНКО Володимир Володимирович К.т.н., доцент Декан гірничо-екологічного факультету
КОЦЮБА Ірина Григорівна К.т.н., доцент Завідувач кафедри екології
КРАВЧЕНКО Олександр Петрович Д.т.н., професор Завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій
КУЗЬМІН Сергій Аркадійович К.ю.н., с.н.с. Доцент кафедри права та правоохоронної діяльності
ЛЕГЕНЧУК Сергій Федорович Д.е.н., професор Завідувач кафедри обліку і аудиту
ЛОБАНЧИКОВА Надія Миколаївна К.т.н., доцент Декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій
МЕЛЬНИЧУК Петро Петрович Д.т.н., професор Професор кафедри прикладної механіки і компʼютерно-інтегрованих технологій
МОВЧАНОВА Антоніна Гаврилівна   Головний бухгалтер
МОГЕЛЬНИЦЬКА Людмила Францівна К.ф.н., доцент Завідувач кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики
МОГИЛЕНКО Ольга Миколаївна   Директор бібліотеки
МОРОЗОВ Андрій Васильович К.т.н., доцент Проректор з науково-педагогічної роботи
МОСЕЙЧУК Вікторія Вікторівна   Студентка 2-го курсу групи МЕ-5 факультету бізнесу та сфери обслуговування д.ф.н.
НАЗАРЕНКО Тетяна Петрівна К.е.н., доцент Голова ППО викладачів та співробітників Державного університету «Житомирська політехніка», доцент кафедри обліку і аудиту
НАУМЧУК Катерина Миколаївна   Аспірант кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування 3-го року навчання
НІКІТЧУК Тетяна Миколаївна К.т.н., доцент Завідувач кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій
НОНІК Валерій Вікторович Д.н.держ.упр. Проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань
ОСТАПЧУК Тетяна Петрівна Д.е.н., доцент Завідувач кафедри менеджменту і підприємництва
ПОГРЕБІНЧЕНКО Павло Костянтинович   Студент 3-го курсу групи КБ-2-1 д.ф.н. факультету інформаційно-комп’ютерних технологій
ПОДЧАШИНСЬКИЙ Юрій Олександрович Д.т.н., професор Завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
ПУЛЕКО Ігор Васильович К.т.н., доцент Доцент кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки
СИЧ Сергій Олегович   Голова ППО студентів та аспірантів Житомирської політехніки
СОБОЛЕВСЬКИЙ Руслан Вадимович Д.т.н., професор Завідувач кафедри маркшейдерії
СУГОНЯК Інна Іванівна К.т.н., доцент Завідувач кафедри комп’ютерних наук
ТАРАСЮК Галина Миколаївна Д.е.н., професор Декан факультету бізнесу та сфери обслуговування
ТКАЧУК Андрій Геннадійович К.т.н., доцент Завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б. Самотокіна
ХОМЕНКО Олександр Вікторович   Студент 2-го курсу групи ААГ-21 д.ф.н. комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки
ЧЕРНИШ Оксана Андріївна К.ф.н. Доцент кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики
ШИМАНСЬКА Катерина Володимирівна Д.е.н., доцент Завідувач кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин
ЯЦКІВСЬКА Анастасія Володимирівна   Студентка 3-го курсу групи ПД-2 д.ф.н. факультету публічного управління та права