Діючий склад Вченої ради

ПІБ Наук. ступінь, вч. звання Посада
ЄВДОКИМОВ Віктор Валерійович Д.е.н., професор Голова Вченої ради ЖДТУ, ректор університету
ОЛІЙНИК Оксана Вікторівна Д.е.н., професор Заступник голови Вченої ради ЖДТУ, перший проректор університету
СЕРГІЄНКО Лариса Василівна К.держ.упр. Секретар Вченої ради ЖДТУ, учений секретар університету, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування
БОГОЯВЛЕНСЬКА Юлія Вячеславівна К.е.н., доцент Завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці
ВАЛІНКЕВИЧ Наталія Василівна Д.е.н., доцент Завідувач кафедри економіки та підприємництва
ВИГОВСЬКА Наталія Георгіївна Д.е.н., професор Завідувач кафедри фінансів і кредиту
ВЯХІРЕВА Дарія Сергіївна   Студентка факультету публічного управління та права, групи ПУА-2, 2-го курсу д.ф.н
ГРИЦИШЕН Димитрій Олександрович Д.е.н., професор Декан факультету публічного управління та права
ГРОМОВИЙ Олексій Андрійович К.т.н., доцент Декан факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки
ДЕНИСЮК Олена Григорівна К.е.н., доцент В.о. проректора з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики
ДМИТРЕНКО Людмила Володимирівна   Студентка гірничо-екологічного факультету, групи ТЗНС-37, 2-го курсу д.ф.н.
ДРАГАН Іван Олександрович Д.н.держ.упр. с.н.с. Завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування
ЄФІМЕНКО Андрій Анатолійович К.т.н. Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки
ІВАНИСЬКО Наталія Миколаївна   Студентка факультету обліку і фінансів, групи ФБС-2, 2-го курсу
КОТЕНКО Володимир Володимирович К.т.н., доцент Декан гірничо-екологічного факультету
КОЦЮБА Ірина Григорівна К.т.н., доцент Завідувач кафедри екології
КРАВЧЕНКО Олександр Петрович Д.т.н., професор Завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій
КРАВЧУК Катерина Миколаївна   Аспірант кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування 1-го року навчання
КУЗЬМІН Сергій Аркадійович К.ю.н., с.н.с. Доцент кафедри права та правоохоронної діяльності
ЛАГОВСЬКА Олена Адамівна Д.е.н., професор Декан факультету обліку і фінансів
ЛЕГЕНЧУК Сергій Федорович Д.е.н., професор Завідувач кафедри обліку і аудиту
ЛОБАНЧИКОВА Надія Миколаївна К.т.н., доцент Декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій
МЕЛЬНИЧУК Петро Петрович Д.т.н., професор Професор кафедри прикладної механіки і компʼютерно-інтегрованих технологій
МЕНЬШИКОВА Іванна Василівна   Студентка факультету інформаційно-комп’ютерних технологій, групи ТР-12, 3-го курсу д.ф.н.
МОВЧАНОВА Антоніна Гаврилівна   Головний бухгалтер
МОГЕЛЬНИЦЬКА Людмила Францівна К.ф.н., доцент Завідувач кафедри іноземних мов
МОГИЛЕНКО Ольга Миколаївна   Директор бібліотеки
МОРОЗОВ Андрій Васильович К.т.н., доцент Проректор з науково-педагогічної роботи
МОСКВІН Павло Петрович Д.ф-м.н., професор Завідувач кафедри фізики та вищої математики
МУЛЯР Володимир Ілліч Д.ф.н., професор Завідувач кафедри гуманітарних і соціальних наук
НАЗАРЕНКО Тетяна Петрівна К.е.н., доцент Голова ППО викладачів та співробітників ЖДТУ, доцент кафедри обліку і аудиту
НІКІТЧУК Тетяна Миколаївна К.т.н., доцент Завідувач кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій
НОВОСЬОЛОВ Іван Володимирович   Студент факультету економіки та менеджменту, групи ЕП-44 3-го курсу д.ф.н.
НОНІК Валерій Вікторович К.ю.н. Проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань
ПАНІШЕВ Анатолій Васильович Д.т.н., професор Завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення
ПОДЧАШИНСЬКИЙ Юрій Олександрович Д.т.н., професор Завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
РОМАНЧУК Катерина Василівна Д.е.н., доцент Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
СИЧ Сергій Олегович   Студент факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та робототехніки, групи МБМ-135, 1-курсу магістратури д.ф.н.
СААКЯН Анна Давидівна   Студентка групи МЕ-1 3-го курсу навчання, ФОФ
СОБОЛЕВСЬКИЙ Руслан Вадимович Д.т.н., професор Завідувач кафедри маркшейдерії
СУГОНЯК Інна Іванівна К.т.н., доцент Завідувач кафедри комп’ютерних наук
ТАРАСЮК Галина Миколаївна Д.е.н., професор Завідувач кафедри менеджменту і туризму
ТКАЧУК Андрій Геннадійович К.т.н. Завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б. Самотокіна
ТОЛКАЧ Олександр Миколайович К.т.н., доцент Доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.
ШЕСТАКОВ Валерій Іванович К.т.н., доцент Завідувач науково-дослідної частини
ШИШКОВА Оксана Андріївна   Студентка групи МС-135 4-го курсу денної форми навчання, факультет інженерної механіки
ЯРЕМЧУК Світлана Іванівна К. ф.-м. н., професор Професор кафедри інженерії програмного забезпечення
ЯЦИК Ірина Станіславівна К.філос.н., доцент Проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики