Факультети

Факультет комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки

Декан: Олексій Андрійович Громовий

Сучасний факультет комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки почав формуватися у надрах загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту. Саме там розпочалася підготовка за тими спеціальностями, які зараз складають кістяк факультету. В ті далекі 60-ті роки почали формуватися перші навчальні групи, складатися колектив викладачів та створюватися випускаючі кафедри, проводилася значна робота по створенню лабораторної бази та навчально-методичному забезпеченню.

Все розпочиналося з однієї спеціальності - 0501 "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти". Саме на цю спеціальність був здійснений перший набір за вечірньою формою навчання у 1967 році і за денною формою навчання у 1969 році. Перший набір за денною формою навчання складав 50 студентів.

Структура факультету:

Читати далi...

Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій

Декан: Надія Миколаївна Лобанчикова

З метою покращення якості підготовки спеціалістів з урахуванням фахового напрямку та створення найбільш сприятливих умов для проведення навчально-виховної та науково-дослідної робіт на виконання Наказу Міністерства вищої освіти України № 134 від 05.05.1977 р. в Житомирському філіалі Київського політехнічного інституту був організований електротехнічний факультет (ЕТФ).

Заняття на факультеті почали проводитись з 1-го вересня 1977 року.

Першим деканом ЕТФ був призначений к.т.н., доцент кафедри автоматики і телемеханіки Забашта Ю.П. Протягом 18-ти років його заступником був к.т.н., доцент Казаков В.П.

Структура факультету:

Читати далi...

Факультет бізнесу та сфери обслуговування

Декан: Галина Миколаївна Тарасюк

Актуальність підготовки фахівців у галузі економіки та менеджменту пояснювалася розбудовою ринкових відносин в нашій державі та реальною потребою економіки у таких спеціалістах. Це було зрозуміло керівництву тоді ще Житомирської філії Київського політехнічного інституту на чолі з Борисом Борисовичем Самотокіним. За його безпосередньої участі, в умовах, які диктувались інженерним профілем навчального закладу, здійснювався набір перших менеджерів. Економічний напрямок підготовки фахівців, започаткований у 1992 р., формувався у структурах факультету машинобудування та менеджменту. Спеціальності, які існували, та необхідність відкриття нових з метою задоволення потреб створюваних ринкових структур, розширення та спеціалізація наукових досліджень, створили сприятливі умови щодо створення факультету економічного спрямування. Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) було створено наказом по Житомирському інженерно-технологічному інституту від 23.01.1995 р. № 24 шляхом виокремлення із факультету машинобудування та менеджменту.

Структура факультету:

Читати далi...

Гiрничо-екологiчний факультет

Декан: Володимир Володимирович Котенко

Розвиток видобувної промисловості, зміцнення мінерально-сировинної бази, раціональне та ефективне використання всіх видів корисних копалин, якими багата Україна, неможливі без національної системи підготовки гірничих кадрів високого рівня – корпусу гірничих інженерів України. Житомирщина – це Урал в мініатюрі, в надрах якої знаходяться поклади 26 видів корисних копалин. Особливо багаті надра Житомирщини на природний облицювальний камінь. У зв'язку з цим у 1996 р. в Житомирському інженерно-технологічному інституті на факультеті інженерної механіки була розпочата підготовка спеціалістів за спеціальністю “Технологія і обладнання обробки природного каменю”. З цією метою на базі кафедри охорони праці та оточуючого середовища була створена базова випускаюча кафедра геотехнологій та обробки каменю. У зв'язку з реорганізацією вищої освіти вказана спеціальність була реорганізована у 1998 р. в спеціальність 7.090301 “Розробка родовищ корисних копалин” за напрямом підготовки 0903 “Гірництво”.

Проблеми, які пов'язані із складним екологічним станом довкілля, потреба в екологічно чистих технологіях обумовили необхідність підготовки фахівців за напрямом підготовки 0708 “Екологія” спеціальність 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. В 1998 р. була розпочата підготовка фахівців за вказаною спеціальністю. Разом з цим базову випускаючу кафедру геотехнологій та обробки каменю в 1998 р. реорганізували в кафедру геотехнологій та промислової екології.

Структура факультету:
  • Кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. створена в 1996 р. як кафедра геотехнологій та обробки каменю, в 1998 р. реорганізована в кафедру геотехнологій та промислової екології, в 2007 р. реорганізована в кафедру геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т. Очолює кафедру професор, д. геол.-м. н. Підвисоцький Віктор Тодосійович. Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за напрямом підготовки “Гірництво”, спеціалістів, магістрів за спеціальністю “Розробка родовищ корисних копалин”. Крім того кафедра забезпечує викладання ряду загально-інженерних дисциплін на факультеті інженерної механіки, факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій, факультеті економіки та менеджменту, обліково-фінансовому факультеті.
  • Кафедра маркшейдерії створена у 2007 р. шляхом виділення з кафедри геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т. Очолює кафедру доктор технічних наук Соболевський Руслан Вадимович. Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 184 “Гірництво” (освітня програма «Гірництво») та магістрів за спеціальністю 184 “Гірництво” (освітня програма «Маркшейдерська справа»).
  • Кафедра екології створена у 2004 р., як структурний підрозділ гірничо-екологічного факультету, з 2008 р. кафедра екології є базовою випускаючою. Очолює кафедру доктор сільськогосподарських наук, професор Краснов Володимир Павлович. Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за напрямом підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, спеціалістів, магістрів за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища”.
  • Кафедра фізичного виховання і спорту була створена у 1980 році. З 2010 року кафедрою завідує доцент Григорій Борисович Засік.

Читати далi...

Факультет публічного управління та права

Декан: Димитрій Олександрович Грицишен

Факультет публічного управління та права створено 03.09.2018 р. (наказ ректора ЖДТУ № 422од).Структура факультету:

Читати далi...