Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку

Завідувач кафедри

Сергій Федорович Легенчук
Сергій Федорович Легенчук

Завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

E-mail: legenchyk2014@gmail.com

Iнформація про кафедру

Кафедра інформаційних систем в управлінні та обліку є випускаючою за спеціальністю “Облік і оподаткування”.

На кафедрі працюють висококваліфіковані працівники, що активно займаються науково-дослідною, практичною та викладацькою діяльністю.

Наукова та практична діяльність кафедри, насамперед, спрямована на підготовку для нашої країни фахівців вищої кваліфікації у галузях бухгалтерського обліку та аудиту, а також на виявлення і вирішення проблем теорії і методології бухгалтерського обліку і контролю з метою досягнення суспільних цілей, виходячи з інтересів як власників підприємств, так і рядових працівників, враховуючи національні традиції та закономірності історичного розвитку бухгалтерської професії.

При кафедрі діє аспірантура та докторантура за спеціальністю 08.00.09 – “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”.

Колектив кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку

Склад кафедри

Читати далi...

Докторанти та аспіранти кафедри

Читати далi...

Особливості навчання за спеціальністю "Облік і оподаткування"

Навчальні програми підготовки спеціалістів з обліку та оподаткування рівня бакалавра та магістра Державного університету «Житомирська політехніка» були переглянуті на відповідність вимогам СІМА (Привілейований Інститут Управлінських Бухгалтерів, Великобританія) та акредитовані. Отримання акредитації СІМА підтверджує високу якість наповнення програм навчання та декларує позицію ЗВО – гармонізацію програм навчання з вимогами найкращих світових практик підготовки фінансових спеціалістів, адже СІМА є визнаним лідером фінансових кваліфікацій у світі.

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» звільнятимуться від здачі 3 іспитів першого рівня і зможуть розпочати професійну кваліфікацію CIMA з кейс-стаді операційного рівня одночасно з отриманням ними відповідного ступеня (бакалавра або магістра).

Варіативна частина для студентів має наступні напрями:

 1. Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю
 2. Облік і оподаткування підприємницької діяльності

Участь у наукових семінарах, конференціях, тренінгах

Викладачі кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку постійно проходять стажування в провідних вищих навчальних закладах України та інших країнах світу. Так, д.е.н., проф. Л.В. Чижевська проходила стажування у Вищій економічній школі (м. Прага), GCAS University (США), ТОВ «Кормен» (Чеська республіка).

 • Д.е.н., проф. Легенчук С.Ф. проходив стажування у Вищій економічній школі (м. Прага) на кафедрі фінансового обліку. Крім того, він також провів лекційні, семінарські та практичні заняття для студентів спеціальності «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналізу та аудит» закладу освіти «Брестський державний технічний університет».
     
 • Завдяки Erasmus+ доцент кафедри обліку і аудиту, к.е.н., доц. І.М. Вигівська відвідала Економічну академію ім. Д.А. Ценова, де за індивідуальною викладацькою програмою презентувала на болгарській мові лекції з проблем фінансового обліку перед студентами спеціальностей «Фінанси», «Господарський та фінансовий контроль», «Маркетинг», «Бізнес інформатика», «Промислова бізнес економіка».
     
 • З метою наближення теоретичної підготовки студентів до практичних потреб проведений Круглий стіл між роботодавцями та викладачами кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, який був присвячений актуальним проблемам підготовки бухгалтерських кадрів.
 • Запрошені роботодавці: Світлана Ейсмонт - директор АФ "Престиж", Сергій Ратушний -Голова Правління Житомирського відділення "Спілки аудиторів України", Артем Сачук - засновник "Аутсорсингового центру "Облік+контроль-податки", Михайло Шарапов - директор і Сергій Логвіненко - заступник гооловного бухгалтера Аудиторської фірми "АБК Сервіс".
 • Основними результатами зустрічі стало формування пропозицій з удосконалення методики викладання дисциплін обліково-аналітичного і податкового спрямування:
  1. необхідність поглиблення компетенцій випускників у сфері права, оподаткування та інформаційних систем;
  2. організація менторського руху на факультеті бізнесу та сфери обслуговування з метою збільшення зустрічей фахівців-практиків зі студентами факультету;
  3. посилення практичної підготовки студентів та залучення до викладання фахівців з багаторічним стажем роботи;
  4. необхідність формування бази даних про діяльність підприємств (первинна документація, регістри обліку, фінансова звітність, інформаційні бази даних).
     

Досягнення наших студентів

Високий рівень знань наших студентів засвідчують грамоти та дипломи на різноманітних конкурсах та олімпіадах.

Камінська Тетяна посіла ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит», яка відбулась у Тернопільському національному економічному університеті.

   

Високий науковий рівень магістрантів Максимчук Марини та Корнієнко Валерії (науковий керівник д.е.н., проф. Л.В. Чижевська) відзначено на міжнародній конфренції в Болгарії.

   

В 2016 році Захарчук Дмитро (наукова робота на тему «Бухгалтерський облік венчурного фінансування», науковий керівник к.е.н., старший викладач кафедри обліку і аудиту Г.Ю. Хоменко) та Кисель Анна (наукова робота на тему «Обліково-аналітичне забезпечення витрат на соціально відповідальні заходи підприємства: взаємовідносини з суспільством», науковий керівник д.е.н., проф., професор кафедри обліку і аудиту І.В. Жиглей) отримали дипломи ІІ та ІІІ ступенів за результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

   

Магістранти Божена Новіцька та Мирослава Дубовенко продовжують удосконалювати отримані в стінах університету знання з польської мови і в рамках ІІ Форуму молодих поляків організували зустріч з учнями Житомирської професійної школи-інтернату. Даний проект ставив за мету познайомити учнів з польською мовою, культурою, історією та географією найближчого сусіда України, а також викликати у сиріт зацікавлення вивчати польську мову, заохотити до знайомства з культурою Польщі і збагатити їх знаннями.

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 246 (завідувач кафедри), 241 (викладацька), 241-а (викладацька), 243 (лаборантська)
Телефон: +38 (0412) 24-09-91
Факс: +38 (0412) 24-09-91
E-mail: kaf_oa@ztu.edu.ua