Факультет економіки та менеджменту

Декан факультету

Олена Григорівна Денисюк
Олена Григорівна Денисюк

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, декан факультету економіки та менеджменту, вчений секретар Житомирського обласного об’єднання громадської організації “Спілка економістів України”. У 2006 році закінчила з відзнакою Житомирський державний технологічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Економіка підприємства” та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства. У тому ж році вступила до аспірантури університету за спеціальністю “Економіка та управління підприємствами”. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Майновий потенціал підприємства: сутність, відтворення, управління” за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами” (за видами економічної діяльності).

Викладає дисципліни: управління потенціалом підприємства, капітал підприємства: формування та використання; оцінка вартості підприємства.

Наукові інтереси знаходяться у площині дослідження формування та ефективного використання об’єктів майнового потенціалу господарюючих систем та економічної діагностики вартості підприємств.

Контакти кабінет: 325-а; телефон: +38 (0412) 24-09-93; e-mail: delenash@ukr.net

Інформація про факультет

Актуальність підготовки фахівців у галузі економіки та менеджменту пояснювалася розбудовою ринкових відносин в нашій державі та реальною потребою економіки у таких спеціалістах. Це було зрозуміло керівництву тоді ще Житомирської філії Київського політехнічного інституту на чолі з Борисом Борисовичем Самотокіним. За його безпосередньої участі, в умовах, які диктувались інженерним профілем навчального закладу, здійснювався набір перших менеджерів. Економічний напрямок підготовки фахівців, започаткований у 1992 р., формувався у структурах факультету машинобудування та менеджменту. Спеціальності, які існували, та необхідність відкриття нових з метою задоволення потреб створюваних ринкових структур, розширення та спеціалізація наукових досліджень, створили сприятливі умови щодо створення факультету економічного спрямування. Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) було створено наказом по Житомирському інженерно-технологічному інституту від 23.01.1995 р. № 24 шляхом виокремлення із факультету машинобудування та менеджменту.

Факультет орієнтований на сучасні технології освіти, націлений на високу якість підготовки фахівців у галузі економіки та менеджменту. Диплом спеціальностей факультету забезпечить випускникам значні конкурентні переваги на ринку праці, допоможе посісти належне місце в економічній системі України.

На факультеті Ви маєте можливість:

 • Отримати високий рівень освіти та професійних знань, які відповідають сучасним вимогам;
 • Підвищувати професійний рівень у наукових гуртках кафедр, обмінюватися досвідом на конференціях, наукових семінарах, конкурсах, олімпіадах, а в майбутньому – навчатися в магістратурі, аспірантурі та докторантурі;
 • Навчатися в бізнес-школі практичного менеджменту (безкоштовно), що надасть можливість Вам поглибити знання з основ управління, навчитися складати та презентувати реальні бізнес-плани, організувати власний бізнес, оволодіти сучасними інформаційними технологіями;
 • Брати участь у роботі круглих столів та слухати лекції успішних підприємців, керівників підприємств та менеджерів;
 • За бажанням поглиблювати знання з іноземної мови;
 • Використовувати електронний репозитарій ЖДТУ в навчальному процесі;
 • Оформити індивідуальний графік навчання на старших курсах;
 • 100% забезпечення студентів гуртожитком поряд з навчальним корпусом біля р. Тетерів;
 • Отримати допомогу в працевлаштуванні, а також із пошуком баз проходження навчальних практик;
 • Отримати подвійний диплом університетів країн Європи; брати участь у програмах мобільності; практики за кордоном (Туреччина, Німеччина, Греція);
 • Пройти військову підготовку в Житомирському військовому інституті ім. С.П. Корольова за програмою офіцерів запасу;
 • Активно проводити студентське дозвілля, брати участь у культурно-масовій роботі факультету та університету.

Спеціальності

Новини факультету

11.06.2018 Нагородження представників кафедри управління персоналом та економіки праці за участь у фестивалі «Майстерня міста–2018»

09.06.2018 «Майстерня міста Житомир 2018»: пізнавальний тренінг «HR-management в еко-проектах Житомира»

02.06.2018 Вибори студентського декана ФЕМ 2018

26.05.2018 Студенти ФЕМ ЖДТУ в гостях у ПАТ «Житомирський маслозавод»: від теорії до практики

23.05.2018 Турнір бізнес-гри «Business on the move» за участі студентів ЖДТУ

19.05.2018 Засідання секцій Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції на базі кафедри менеджменту і туризму ЖДТУ

19.05.2018 Засідання секції «Економічні науки та інновації в економіці» в рамках Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції ЖДТУ

19.05.2018 Всеукраїнська Інтернет-конференція ЖДТУ: секція «Ринок праці та зайнятість населення України: стан, виклики сьогодення, пріоритетні кроки» 

15.05.2018 VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці»

14.05.2018 Студенти ЖДТУ представили свої бізнес-ідеї на практичному семінарі з вибіркової дисципліни «Управління бізнесом»

Переглянути архів новин.

Структура факультету

Кафедра менеджменту і туризму

Завідувач: Тарасюк Галина Миколаївна

Кафедра економіки та підприємництва

Завідувач: Валінкевич Наталія Василівна

Кафедра управління персоналом та економiки працi

Завідувач: Богоявленська Юлія Вячеславівна

Кафедра гуманітарних і соціальних наук

Завідувач: Муляр Володимир Ілліч

Вчена рада факультету

Cклад членів Вченої ради факультету економіки та менеджменту:

 • Богоявленська Юлія Вячеславівна - К.е.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 • Валінкевич Наталія Василівна - Д.е.н. доц., завідувач кафедри економіки та підприємництва
 • Давидюк Юлія Володимирівна - К.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування
 • Денисюк Олена Григорівна - К.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва, декан факультету економіки та менеджменту
 • Кондратюк Юлія Сергіївна - К.іст.н., доцент кафедри гуманітарних і соціальних наук
 • Муляр Володимир Ілліч - Д.філос.н., проф., завідувач кафедри гуманітарних і соціальних наук
 • Новосьолов Іван Володимирович – Студент 3-го курсу групи ЕП-44
 • Обіход Світлана Вікторівна - К.е.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 • Овандер Наталія Львівна - К.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва
 • Павлова Світлана Іванівна - К.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва
 • Тарасюк Галина Миколаївна - Д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування
 • Царук Ірина Михайлівна - К.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування
 • Шиханцова Карина Сергіївна - Студентка 3-го курсу групи ТЗ-2

Співробітники деканату

Саннікова Світлана Борисівна

Саннікова Світлана Борисівна

Овандер Наталія Львівна

Овандер Наталія Львівна

Желудько Тетяна Володимирівна

Желудько Тетяна Володимирівна

Савицька Лариса Леонтіївна

Савицька Лариса Леонтіївна

Чудовська Інна Анатоліївна

Чудовська Інна Анатоліївна

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 330-а, 330-б
Блог: https://fem-news.ztu.edu.ua
Телефон: +38 (0412) 24-09-93, (067) 411-07-08, (093) 315-79-18
E-mail: delenash@ukr.net, zdtu_fem@ukr.net