Факультет економіки та менеджменту

В.о. декана факультету

Галина Миколаївна Тарасюк
Галина Миколаївна Тарасюк

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Житомирського державного технологічного університету. У 1994 році закінчила Український державний університет харчових технологій за спеціальністю «Економіка та управління в галузях АПК». Більше восьми років працювала на посадах інженера-економіста, бухгалтера, головного бухгалтера на підприємствах м. Житомира.

2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У квітні 2011 року отримала атестат професора. Автор більше 250 наукових праць та науково-методичних розробок. Є автором семи одноосібних та трьох колективних монографій, 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Основні наукові праці.

Пройшла стажування у Державному Технологічному інституті Західної Македонії (Греція, м. Козані, 2005 р.), Технічному університеті Каталонії (Іспанія, м. Барселона, 2006, 2007 рр.) Була учасником Об’єднаного Європейського проекту 2004-2007 „Європейські стандарти у викладанні економіки міжнародного туризму” (CD JEP-24244-2003 EU)) та одним із авторів розробки Європейського стандарту викладання економіки міжнародного туризму.

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України «За особливі досягнення молоді у розбудові України» в номінації «За наукові досягнення» (2007р.). Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів (2010 р.) та нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2015р.).

Академік Академії економічних наук України, академік Академії соціального управління, член двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій.

Керівник проекту створення студентського інноваційного бізнес-інкубатору "Житомирський обласний студентський інноваційний бізнес-інкубатор" за підтримки Програми розвитку малого підприємництва Житомирської обласної державної адміністрації (з жовтня 2010 р.).

Член обласного комітету з економічних реформ Житомирської обласної державної адміністрації.

Викладає дисципліни: планування і контроль на підприємстві, управління проектами, методологія і організація наукових досліджень, менеджмент.

Наукові інтереси: ппроблеми теорії та практики планування діяльності підприємств, корпоративний та фінансовий менеджмент, економіка підприємства, бізнес-освіта.

Контакти кабінет: 325а; e-mail: galinatar@ukr.net

Інформація про факультет

Актуальність підготовки фахівців у галузі економіки та менеджменту пояснювалася розбудовою ринкових відносин в нашій державі та реальною потребою економіки у таких спеціалістах. Це було зрозуміло керівництву тоді ще Житомирської філії Київського політехнічного інституту на чолі з Борисом Борисовичем Самотокіним. За його безпосередньої участі, в умовах, які диктувались інженерним профілем навчального закладу, здійснювався набір перших менеджерів. Економічний напрямок підготовки фахівців, започаткований у 1992 р., формувався у структурах факультету машинобудування та менеджменту. Спеціальності, які існували, та необхідність відкриття нових з метою задоволення потреб створюваних ринкових структур, розширення та спеціалізація наукових досліджень, створили сприятливі умови щодо створення факультету економічного спрямування. Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) було створено наказом по Житомирському інженерно-технологічному інституту від 23.01.1995 р. № 24 шляхом виокремлення із факультету машинобудування та менеджменту.

На сьогодні факультет орієнтований на сучасні технології освіти, націлений на високий рівень підготовки фахівців У галузі економіки та менеджменту. Диплом спеціальностей факультету забезпечить випускникам значні конкурентні переваги на ринку праці. На факультеті Ви маєте можливість:

 • Отримати високий рівень освіти та професійних знань, які відповідають сучасним вимогам;
 • Підвищувати професійний рівень у наукових гуртках кафедр, обмінюватися досвідом на конференціях, наукових семінарах, конкурсах, олімпіадах, а в майбутньому – навчатися в магістратурі, аспірантурі та докторантурі;
 • Навчатися в бізнес-школі практичного менеджменту (безкоштовно), що надасть можливість Вам поглибити знання з основ управління, навчитися складати та презентувати реальні бізнес-плани, організувати власний бізнес, оволодіти сучасними інформаційними технологіями;
 • Брати участь у роботі круглих столів та слухати лекції успішних підприємців, керівників підприємств та менеджерів;
 • За бажанням поглиблювати знання з іноземної мови;
 • Використовувати електронний репозитарій ЖДТУ в навчальному процесі;
 • Оформити індивідуальний графік навчання на старших курсах;
 • 100% забезпечення студентів гуртожитком поряд з навчальним корпусом біля р. Тетерів;
 • Отримати допомогу в працевлаштуванні, а також із пошуком баз проходження навчальних практик;
 • Отримати подвійний диплом університетів країн Європи; брати участь у програмах мобільності; практики за кордоном (Туреччина, Німеччина, Греція);
 • Пройти військову підготовку в Житомирському військовому інституті ім. С.П. Корольова за програмою офіцерів запасу;
 • Активно проводити студентське дозвілля, брати участь у культурно-масовій роботі факультету та університету.

Спеціальності

Новини факультету

26.04.2019 Перемога студентки ФЕМ у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»

22.04.2019 Участь студентки ФЕМ у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності “Управління персоналом і економіка праці”

16.04.2019 Перемога студентки ФЕМ у ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за спеціальністю “Менеджмент організацій”!

08.04.2019    Перемога студентки факультету економіки та менеджменту у ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт

04.03.2019 Birthday Party: в ЖДТУ відзначили День народження ФЕМ

27.12.2018 ЖДТУ визначив переможців обласного конкурсу творчих робіт «Житомирщина – моя мала батьківщина»

22.12.2018 Підсумки святкування тижня менеджменту і туризму в ЖДТУ у 2018 році

21.12.2018 Від серця до серця: студенти ФЕМ завітали в гості до вихованців Тетерівського будинку-інтернату

21.12.2018 В ЖДТУ вручили сертифікати учасникам обласних курсів гідів-екскурсоводів

20.12.2018 Еразмус+: навчання в Греції

Переглянути архів новин.

Структура факультету

Кафедра менеджменту і туризму

Завідувач: Тарасюк Галина Миколаївна

Кафедра економіки та підприємництва

Завідувач: Валінкевич Наталія Василівна

Кафедра управління персоналом та економiки працi

Завідувач: Богоявленська Юлія Вячеславівна

Кафедра гуманітарних і соціальних наук

Завідувач: Муляр Володимир Ілліч

Вчена рада факультету

Cклад членів Вченої ради факультету економіки та менеджменту:

 • Богоявленська Юлія Вячеславівна - к.е.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 • Валінкевич Наталія Василівна - д.е.н. доц., завідувач кафедри економіки та підприємництва
 • Давидюк Юлія Володимирівна - к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування
 • Денисюк Олена Григорівна - к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва, декан факультету економіки та менеджменту, голова ради
 • Мельник Тетяна Юріївна - к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва
 • Муляр Володимир Ілліч - д.філос.н., проф., завідувач кафедри гуманітарних і соціальних наук
 • Литвинчук Оксана Валеріївна - к.філ.н., доцент кафедри гуманітарних і соціальних наук
 • Новосьолов Іван Володимирович – студент 4-го курсу групи ЕП-44, студентський ректор ЖДТУ
 • Обіход Світлана Вікторівна - к.е.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
 • Овандер Наталія Львівна - к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва
 • Павлова Світлана Іванівна - к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва, секретар ради
 • Павлюк Денис Юрійович - студент 4-го курсу групи ЕП-44
 • Тарасюк Галина Миколаївна - д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування
 • Царук Ірина Михайлівна - к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування
 • Шпиталенко Галина Андріївна - к.істор.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Співробітники деканату

Саннікова Світлана Борисівна

Саннікова Світлана Борисівна

Овандер Наталія Львівна

Овандер Наталія Львівна

Желудько Тетяна Володимирівна

Желудько Тетяна Володимирівна

Савицька Лариса Леонтіївна

Савицька Лариса Леонтіївна

Гладищук Яна Андріївна

Гладищук Яна Андріївна

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 330-а, 330-б
Блог: https://fem-news.ztu.edu.ua
Телефон: +38 (0412) 24-09-93, (067) 411-07-08, (093) 315-79-18
E-mail: zdtu_fem@ukr.net