Професорсько-викладацький склад кафедри гуманітарних і соціальних наук

Володимир Ілліч Муляр
Володимир Ілліч Муляр

доктор філософських наук, професор. Заслужений працівник освіти України. Дійсний член (академік) Української академії наук, дійсний член (академік) Академії наук вищої освіти України, член-кореспондент Української академії політичних наук. Відмінник освіти України, Заслужений професор Житомирського державного технологічного університету. Завідувач кафедри гуманітарних і соціальних наук Житомирського державного технологічного університету. Відзначений Цінним подарунком (годинником) Голови Верховної Ради України (2010р.) Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2013 р.).
Народився 1954 року в с. Носівка Чуднівського р-ну на Житомирщині. З 1970 року по 1974 рік навчався в Коростишівському педагогічному училищі, де отримав кваліфікацію учителя. Закінчив філософський факультет (1983 р.) і аспірантуру (1990 р.). Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософ. 1990 року захистив кандидатську дисертацію на тему ”Самореалізація особистості як соціальний процес (методолого-соціологічний аспект)”. 1999 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за темою ”Проблема становлення особистості в системі ”індивід-суспільство” (філософсько-культурологічний аналіз)”.
Працював учителем Великокоровинецької 8-річної школи (1974-1975 рр.), Носівської 8-річної школи (1977-1980 рр.) на Чуднівщині. Пройшов усі щаблі викладацької роботи у вищому навчальному закладі: у Житомирському сільськогосподарському інституті (1983-1987 рр.), а після навчання в аспірантурі і до сьогодні – в Житомирському державному технологічному університеті.
Наукова діяльність зосереджена в сфері методологічних, соціально-філософських та філософсько-культурологічних проблем особистості, її становлення та самореалізації, а також соціально-політичних проблем трансформаційного суспільства.
Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць з філософії, політології, культурології, релігієзнавства, педагогіки. Серед них – 4 монографії (2 одноосібні), 9 навчальних посібників (5 одноосібних за грифом МОН України).
Член спеціалізованої вченої ради Д.26.053.16 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Підготував 1 доктора і 4 кандидатів філософських наук.
Член експертної ради ВАК України з філософії, політології, соціології (2006-2011 рр.).
Володар 2 міжнародних грантів з політичних наук.
Основні праці:

  • Загальна політологія. Курс лекцій. Житомир: Полісся, 1994. – 116 с.
  • Самореалізація особистості як соціальна проблема (філософсько-культурологічний аналіз) – Житомир: ЖІТІ, 1997. – 214 с.;
  • Політологія. Курс лекцій. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 214 с.
  • Політологія. Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 356 с.
  • Проблема становлення особистості в системі ”індивід-суспільство” (філософсько-культурологічний аналіз). – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 320 с.
  • Політологія: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 336 с.

Юлія Сергіївна Кондратюк
Юлія Сергіївна Кондратюк

кандидат історичних наук, доцент. Заступник завідувача кафедри.
Народилася 25. 12. 1982 р. в м. Бердичів Житомирської обл. У 2005 р. закінчила історичний факультет Житомирського державного університету ім. І. Франка, спеціальність: ”Вчитель історії, української мови та літератури і зарубіжної літератури”. В 2008 р. в Національному університеті ”Острозька академія” захистила кандидатську дисертацію на тему: ”Православні інституції та духовенство як суб'єкти формування церковнопарафіяльного діловодства Волинської єпархії кінця ХVII - початку ХХ століть”.
З 2006 р. працює в Житомирському державному технологічному університеті. Читає курси ”Історія і культура України”, ”Релігієзнавство”, ”Історія української культури”, “Історія туризму”.”Історія і культура України”, ”Краєзнавство”, ”Українська мова за професійним спрямуванням”.
Сфера наукових інтересів: історичне краєзнавство, історія релігії та культури. Постійний учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Має понад 80 друкованих праць.
Автор навчального посібника «Релігієзнавство», монографії: «Церковнопарафіяльне діловодство Волинської єпархії кінця ХVІІІ – початку ХХ століть» та довідника: Польські поселення Житомирщини: довід.-інфорам. вид.

Богдан Петрович Білоус
Богдан Петрович Білоус

кандидат філологічних наук, доцент.
Народився 7. 05. 1979 року в м. Житомирі. В 2001 р. закінчив Житомирський державний університет ім. Івана Франка (диплом з відзнакою). Спеціальність – українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література. В 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: ”Становлення давньоукраїнських літературних жанрів (за концепціями ХІХ – ХХ століть)”. Працює над докторською дисертацією "Українська генеологія – поетика, риторика, типологія"
З 2004 р. працює в Житомирському державному технологічному університеті. Читає курс “Українська мова за професійним спрямуванням”.
Сфера наукових інтересів: генеологія української літератури. Учасник наукових та науково-методичних конференцій. Автор монографії ”Літературні жанри Київської Русі” та навчально-методичних посібників ”Логіка”, ”Українська мова за професійним спрямуванням”. Має біля 42 друкованих праць.

Вікторія Францівна Загурська-Антонюк
Вікторія Францівна Загурська-Антонюк

кандидат політичних наук, доцент.
Народилася 15.11.1979 року в м. Житомирі. Закінчила філологічний факультет Житомирського державного університету імені І.Франка. Спеціальність – “Українська мова та література. Етнологія”. Закінчила магістратуру Люблінського державного університету імені Марії Кюрі-Склодовської за спеціальністю “Полоністика. Методика викладання польської мови, літератури і культури”. Навчалася в докторантурі (аспірантурі) Люблінського державного університету імені Марії Кюрі-Склодовської за спеціальністю “Політологія”. У 2008 р. захистила дисертацію на тему “Польська національна меншина на Україні на переломі ХХ і ХХІ століття (після 1989 року): діяльність та перспективи розвитку” (Університет імені Марії К’юрі-Склодовської в Любліні (Польща)) і отримала ступінь доктора гуманістичних наук в галузі політології. У 2011 р. пройшла переатестацію диплома і отримала ступінь кандидата політичних наук. Має 45 друкованих праці за темою роботи. З 2004 р. працює в Житомирському державному технологічному університеті. Читає курси: ”Політологія””Історія і теорія держави і права”.”.

Марина Едуардівна Кругляк
Марина Едуардівна Кругляк

кандидат історичних наук, доцент.
Народилася 21.11.1984 року. в м. Сизрань Куйбишевської області. Закінчила Житомирський державний університет імені І. Франка 2006 року (диплом з відзнакою), спеціальність: «Вчитель історії, української мови та літератури і зарубіжної літератури». 15.11.2010 р. на кафедрі історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему: "Життя та побут студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст."
З 2007 р. працює в Житомирському державному технологічному університеті. 2014 року отримала вчене звання доцента. Читає курси «Історія України», «Соціологія», «Музеєзнавство», «Українська мова за професійним спрямуванням».
Сфера наукових інтересів: українське студентство ХІХ – початку ХХ ст., декабристський рух на Волині, державницька й народницька школи в українській історіографії, футбол в Україні у ХХ- на початку ХХІ ст.
Учасник 50 міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, має 65 друкованих праць, з них 40 у спеціалізованих фахових виданнях, автор 2 навчально-методичних посібників.

Оксана Валеріївна Литвинчук
Оксана Валеріївна Литвинчук

кандидат філософських наук, доцент.
Народилась 19 липня в Новограді-Волинському Житомирської області. У 2003 закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка. Спеціальність – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, соціальний педагог.
З 2005 року працює в Житомирському державному технологічному університеті. Читає курси ”Філософія”, ”Українська мова за професійним спрямуванням”. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: ”Ідентичність як проблема маргінального індивіда: соціально-філософський аналіз» (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Автор навчального посібника з української мови за професійним спрямуванням, є учасником більше 35 міжнародних наукових конференцій. В цілому має близько 65 публікацій.

Наталя В’ячеславівна Панасюк
Наталя В’ячеславівна Панасюк

викладач і лаборант кафедри. Народилася 18. 08. 1984 р. в м. Житомирі. У 2006 р. закінчила історичний факультет Житомирського державного університету ім. І. Франка. за спеціальністю: ”Історія, українська мова і література та зарубіжна література” (диплом з відзнакою). У 2007 р. отримала ступінь магістра історії.
З 2007 р. працює в Житомирському державному технологічному університеті. Читає курс ”Українська мова за професійним спрямуванням”.. Сфера наукових інтересів: “Материнство як основа буття жінки (філософський аспект)”, етико-моральне виховання студентства в сучасних реаліях.
Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-методичних конференцій.

Світлана Борисівна Саннікова
Світлана Борисівна Саннікова

старший викладач кафедри, заступник декана факультету економіки та менеджменту денної форми навчання.
Народилася 30. 12. 1967 року в м. Житомирі. Закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка. Філолог. Працювала вчителем російської мови в загальноосвітній школі № 16 м. Житомира.
З 1995 р. працює в Житомирському державному технологічному університеті. Читає курси “Українська мова за професійним спрямуванням”, “Ораторське мистецтво” Учасник наукових та науково-методичних конференцій.
Наукові інтереси: мовознавство, роль мови в суспільному житті. Має 25 друкованих праць.

Людмила Іванівна Шуляренко
Людмила Іванівна Шуляренко

викладач кафедри.
Народилась 21. 01. 1974 р. у с. Дідковичі Коростенського району Житомирської області. У 1998 р. закінчила юридичний факультет
Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка. Спеціальність – "Правознавство". З 2010 року працює викладачем у Житомирському державному технологічному університеті. Читає курси: ”Правознавство”, ”Право”, ”Кримінальне право”, ” Природоохоронне законодавство та екологічне право”
Тема дисертаційного дослідження: Правовий статус селянства в Україні.