Кафедра комп’ютерної інженерії

Інформація про кафедру

Історія кафедри розпочинається з вересня 2001 р. наказ № 465 від 18.09.01 Засновником кафедри та її першим завідувачем є відомий вчений в галузі інформатики та комп’ютерного моделювання д.т.н., проф. Панішев А.В.

Нині професорсько-викладацький склад кафедри налічує 7 штатних співробітників:

 • завідувач кафедри, кандидат наук – 1;
 • професор кафедри, доктор наук, професор – 1;
 • доцент кафедри, кандидат наук, доцент – 2;
 • старший викладач кафедри – 2;
 • викладач кафедри – 1.

Науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечується викладання інформатики, основ програмування, об’єктно-орієнтованого програмування, комп’ютерної графіки, веб-дизайну, Інтернет-програмування, баз даних, сучасних пакетів прикладних програм та спеціальних дисциплін на всіх факультетах університету.

Для проведення практичних та лабораторних занять на кафедрі є один навчальний клас, який забезпечує 10 робочих місць. Клас оснащений сучасними персональними комп’ютерами, які щорічно модернізуються.

Починаючи з 2001 року за угодами з Житомирським обласним центром зайнятості населення випущено 82 фахівця за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

Основні дисципліни кафедри забезпечені електронними версіями лекційних курсів та практичних занять, електронною тестовою системою, яка доступна для всіх користувачів локальної мережі університету. Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі дають спеціалістам знання та навички роботи з операційними системами, алгоритмічними мовам, методами розробки та від лагодження прикладних програм для рішення різних інженерних задач. У процесі викладання курсів кафедра використовує нові підходи та сучасні інформаційні технології.

Значна увага на кафедрі приділяються науковій роботі. Основними напрямкам наукових досліджень співробітників кафедри є:

 • конструювання нових та аналіз існуючих алгоритмів та методів дискретної оптимізації в управлінні виробничими та транспортними системами;
 • сучасні технології розробки веб-сайтів та порталів.

Колектив кафедри комп’ютерної інженерії

Завідувач кафедри

Андрій Анатолійович Єфіменко
Андрій Анатолійович Єфіменко

Кандидат технічних наук

Наукові інтереси: проектування, побудова та експлуатація комп'ютерних мереж; захист інформації в комп'ютерних мережах; технології та засоби віртуалізації комп'ютерних мереж.

Контакти кабінет: 102-а, 333; телефон: +38 (0412) 37-46-17; e-mail: yefimenko.andrii@gmail.com

Склад кафедри

Читати далi...

Наукова діяльність

Науково-дослідна лабораторія діє при кафедрі з часу її заснування. Дослідження на кафедрі проводяться за пріоритетних напрямом “Інформаційні та комунікаційні технології. Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв’язання надскладних завдань державного значення” під керівництвом д.т.н., проф. Панішева А.В.

Протягом 2006-2008 рр. співробітники кафедри приймали участь у виконанні фундаментального дослідження №106U008579 «Розробка і вдосконалення методів теорії розкладів та дослідження транспортних операцій на основі сучасних комп’ютерних технологій».

У 2012 році колективом кафедри успішно завершено виконання прикладного дослідження за державним замовленням “Розвиток методів комбінаторної оптимізації в задачах побудови замкнутих маршрутів на графах та мережах” (номер державної реєстрації: №111U001777). Разом з колективом кафедри у проекті приймали участь студенти ЖДТУ, які за результатами дослідження захистили випускні, магістерські роботи та дипломні проекти.

З 2013 року колектив кафедри виконує прикладні дослідження в рамках держбюджетної теми №113U002336 «Розробка сучасних методів дискретної оптимізації і комп’ютерних технологій у транспортній логістиці».

Основні видання кафедри:

 1. Войтенко В.В. Морозов А.В. С/С++: теорія та практика / навчально-методичний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2003. – 324 с.
 2. Скрипник Б.А., Морозов А.В. Русско-французский технический словарь ЛЕГОТЕКС. – Житомир: Изд-во «Волынь», 2010. – 272 с.
 3. Панишев А. В., Плечистый Д. Д. Модели и методы оптимизации в проблеме коммивояжера. – Житомир: ЖГТУ, 2006. – 300с.
 4. Панішев А.В., Данильченко О.М., Скачков В.О. Вступ до теорії складності дискретних задач. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 326 с.
 5. Панішев А.В., Подоляка О.О., Подоляка О.М. Комп’ютерно-тренажерний практикум з програмування на мові С++: Навчальний посібник для самостійної роботи. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 200 с.

Основні публікації кафедри інформатики та комп’ютерного моделювання за 2012-13 рік:

 1. Ovezgeldyyev A.O. Developing the Branch and Bound Method in the Problem of Searching for the Optimal Cyclic Route (Cyclic Rural Postman Problem) / A.O. Ovezgeldyyev, A.V.Morozov // Cybernetics and Systems Analysis. – September 2013, Volume 49, Issue 5. – pp. 739-748.
 2. Овезгельдыев А.О. Развитие метода ветвей и границ в задаче поиска оптимального кольцевого маршрута / О.А. Овезгельдыев, А.В. Морозов // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – №5. – С. 112-123.
 3. Морозов А.В. Метод гілок та меж у гамільтоновій задачі про сільського листоношу / А.В.Морозов, А.В.Панішев // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2012. – №2, С. 57-66.
 4. Яремчук С.І. Використання паралельних обчислень у методі «P-алгоритм» / С.І.Яремчук, А.В. Морозов, С.Л.Кондратовець, Р.М. Криворучко // Second International Conference "Cluster Computing". – Ukraine, Lviv, June 3-5, 2013. – С. 234-239.
 5. Левченко А.Ю. Механизм ускорения вычислений в методе Литтла для решения задач класса коммивояжера / А. Ю. Левченко, А. В. Морозов, А. В. Панишев // Искусственный интеллект. – 2012 – Вып. 2. – С. 95–110.

Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних науково-технічних конференціях, публікують результати досліджень у вітчизняних та іноземних наукових журналах.

Навчальний процес

На сьогоднішній день на кафедрі викладаються такі дисципліни:

 • Основи програмування
 • Інформатика
 • Основи програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Основи програмної інженерії
 • Алгоритми та структури даних
 • Теорія складності екстремальних задач
 • Розподілені та паралельні системи
 • Комп’ютерна графіка
 • Інформаційні системи і технології
 • Комп’ютерні мережі
 • Технології розробки мережевих додатків
 • Інтернет-програмування
 • Веб-дизайн
 • Архітектури і технології веб-служб
 • Якість програмного забезпечення та тестування

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 333
Телефон: +38 (0412) 37-46-17
E-mail: yefimenko.andrii@gmail.com