Кафедра комп’ютерної інженерії та кібербезпеки

Інформація про кафедру

Кафедра комп’ютерної інженерії та кібербезпеки була створена у вересні 2001 року як кафедра інформатики та моделювання системи (наказ № 465 від 18.09.2001 р.). Першим завідувачем кафедри був відомий вчений в галузі інформатики та комп’ютерного моделювання д.т.н., проф. Панішев А.В. У період з 2001 року до 2013 року кафедра забезпечувала загальну підготовку у сфері інформаційних технологій та моделювання для всіх спеціальностей університету. У 2014 році на кафедрі було ліцензовано підготовку студентів за спеціальністю «Комп’ютерна інженерії» (рівень бакалавр), тому кафедру було перейменовано у кафедру комп’ютерної інженерії. На початку 2017 року зусиллями фахівців факультету інформаційно-комп’ютерних технологій було ліцензовано нову спеціальність «Кібербезпека» (рівень бакалавр). Оскільки більшість фахівців, що забезпечують підготовку за цією спеціальністю, були членами кафедри комп’ютерної інженерії, було прийнято рішення закріпити цю спеціальність за кафедрою та здійснити перейменування кафедри комп’ютерної інженерії у кафедру комп’ютерної інженерії та кібербезпеки.

Нині кафедра є випускаючою за наступними спеціальностями та рівнями:

 • 123 «Комп’ютерна інженерія» (рівень бакалавр)
 • 125 «Кібербезпека» (рівень бакалавр)
 • 126 «Інформаційні системи та технології» (рівень магістр)

Нині навчальний процес на кафедрі забезпечують 10 штатних науково-педагогічних працівників та 7 науково-педагогічних працівників, що працюють на умовах сумісництва. Серед штатних науково-педагогічних працівників 6 мають наукові ступені та вчені звання. Серед науково-педагогічних працівників, що працюють на умовах сумісництва 6 мають наукові ступені та вчені звання

Завідувач кафедри

Андрій Анатолійович Єфіменко
Андрій Анатолійович Єфіменко

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Назва ВНЗ, що був закінчений: Житомирський інженерно-технологічний інститут

Спеціальність: Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизова¬них систем

Рік закінчення: 1998

Кваліфікація: Інженер з комп'ютерних наук

Тема дисертації, рік захисту дисертацій

«Моделі та задачі оптимального керування структурою інформаційно-комунікаційного підприємства в умовах конкуренції», 2013

Наукові інтереси: проектування, побудова та експлуатація комп'ютерних мереж; захист інформації в комп'ютерних мережах; технології та засоби віртуалізації комп'ютерних мереж.

Контакти кабінет: 110; e-mail: yefimenko.andrii@gmail.com

Склад кафедри

Читати далi...

Наукова діяльність

Науково-дослідна лабораторія діє при кафедрі з часу її заснування. Дослідження на кафедрі проводяться за пріоритетних напрямом “Інформаційні та комунікаційні технології. Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв’язання надскладних завдань державного значення” під керівництвом д.т.н., проф. Панішева А.В.

Протягом 2006-2008 рр. співробітники кафедри приймали участь у виконанні фундаментального дослідження №106U008579 «Розробка і вдосконалення методів теорії розкладів та дослідження транспортних операцій на основі сучасних комп’ютерних технологій».

У 2012 році колективом кафедри успішно завершено виконання прикладного дослідження за державним замовленням “Розвиток методів комбінаторної оптимізації в задачах побудови замкнутих маршрутів на графах та мережах” (номер державної реєстрації: №111U001777). Разом з колективом кафедри у проекті приймали участь студенти ЖДТУ, які за результатами дослідження захистили випускні, магістерські роботи та дипломні проекти.

З 2013 року колектив кафедри виконує прикладні дослідження в рамках держбюджетної теми №113U002336 «Розробка сучасних методів дискретної оптимізації і комп’ютерних технологій у транспортній логістиці».

Основні видання кафедри:

 1. Войтенко В.В. Морозов А.В. С/С++: теорія та практика / навчально-методичний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2003. – 324 с.
 2. Скрипник Б.А., Морозов А.В. Русско-французский технический словарь ЛЕГОТЕКС. – Житомир: Изд-во «Волынь», 2010. – 272 с.
 3. Панишев А. В., Плечистый Д. Д. Модели и методы оптимизации в проблеме коммивояжера. – Житомир: ЖГТУ, 2006. – 300с.
 4. Панішев А.В., Данильченко О.М., Скачков В.О. Вступ до теорії складності дискретних задач. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 326 с.
 5. Панішев А.В., Подоляка О.О., Подоляка О.М. Комп’ютерно-тренажерний практикум з програмування на мові С++: Навчальний посібник для самостійної роботи. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 200 с.

Основні публікації кафедри інформатики та комп’ютерного моделювання за 2012-13 рік:

 1. Ovezgeldyyev A.O. Developing the Branch and Bound Method in the Problem of Searching for the Optimal Cyclic Route (Cyclic Rural Postman Problem) / A.O. Ovezgeldyyev, A.V.Morozov // Cybernetics and Systems Analysis. – September 2013, Volume 49, Issue 5. – pp. 739-748.
 2. Овезгельдыев А.О. Развитие метода ветвей и границ в задаче поиска оптимального кольцевого маршрута / О.А. Овезгельдыев, А.В. Морозов // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – №5. – С. 112-123.
 3. Морозов А.В. Метод гілок та меж у гамільтоновій задачі про сільського листоношу / А.В.Морозов, А.В.Панішев // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2012. – №2, С. 57-66.
 4. Яремчук С.І. Використання паралельних обчислень у методі «P-алгоритм» / С.І.Яремчук, А.В. Морозов, С.Л.Кондратовець, Р.М. Криворучко // Second International Conference "Cluster Computing". – Ukraine, Lviv, June 3-5, 2013. – С. 234-239.
 5. Левченко А.Ю. Механизм ускорения вычислений в методе Литтла для решения задач класса коммивояжера / А. Ю. Левченко, А. В. Морозов, А. В. Панишев // Искусственный интеллект. – 2012 – Вып. 2. – С. 95–110.

Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних науково-технічних конференціях, публікують результати досліджень у вітчизняних та іноземних наукових журналах.

Навчальний процес

Графік консультацій викладачів кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки

На сьогоднішній день на кафедрі викладаються такі дисципліни:

 • Адміністрування комп'ютерних систем та мереж
 • Архітектура комп’ютера
 • Архітектура та технології ІоТ
 • Безпека інформаційних систем
 • Безпека програм та даних
 • Веб-дизайн
 • Віртуалізація та хмарні обчислення
 • Електроніка
 • Захист інформації в автоматизованих системах управління
 • Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
 • Інтернет-програмування
 • Інтернет-технології
 • Інформаційна безпека в мережах
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення систем
 • Комп'ютерна схемотехніка
 • Операційні системи
 • Операційні системи Unix/Linux
 • Основи бібліографії та пошук в інформаційних системах
 • Основи кібербезпеки
 • Пакети прикладних програм
 • Прикладна криптологія
 • Програмування мовою Python
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Системи технічного захисту інформації
 • Системний аналіз та оптимізація складних систем
 • Сучасний штучний інтелект
 • Технології адміністрування інформаційних систем
 • Технології та засоби сумісної роботи

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 110, 132-a
E-mail: yefimenko.andrii@gmail.com