Кафедра комп’ютерних наук

Інформація про кафедру

Кафедра комп’ютерних наук була створена у вересні 2018 року. Кафедра є випускною та веде підготовку бакалаврів за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” та магістрів за спеціальністю 126 “Інформаційні системи та технології”.

В даний час навчальний процес на кафедрі забезпечують 8 штатних науково-педагогічних співробітника та 3 науково-педагогічних співробітника, що працюють на умовах сумісництва. Серед штатних науково-педагогічних працівників 5 мають наукові ступені та вчені звання.

Завідувач кафедри

Інна Іванівна Сугоняк
Інна Іванівна Сугоняк

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук.

Народилася 23 листопада 1978 року в м. Житомирі. Закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Системи автоматики і управління». У 2008 році закінчила аспірантуру факультету кібернетики КНУ ім. Т.Г. Шевченка та захистила дисертацію за спеціальністю «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень» на тему «Моделі та методи оптимізації процесів впровадження інноваційних продуктів».

Дисципліни, що викладає – «Бази даних», «Адміністрування та захист баз та сховищ даних», «BigData та інтелектуальний аналіз даних», «Віртуалізація та хмарні технології»

Наукові інтереси – проектування сховищ даних; моделювання та інтелектуальний аналіз даних.

Результатом її наукової і педагогічної діяльності більше 40 наукових публікацій.

Контакти e-mail: org_sii@ztu.edu.ua

Склад кафедри

Читати далi...

Наукова діяльність

Основними напрямками наукової роботи кафедри є:

 1. Розробка систем аналітичної обробки надвеликих даних у організаційних системах
 2. Розробка технологій інтелектуального аналізу у системах збору та обробки медичної інформації у хмарному середовище
 3. Розробка систем аналітичної обробки надвеликих даних у організаційних системах
 4. Розробка технологій інтелектуального аналізу у системах збору та обробки медичної інформації у хмарному середовище
 5. Проектування та використання комп'ютерно-орієнтованого навчального середовища ЗВО.
 6. Система Moodle як засіб розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців з комп’ютерних наук

Викладачі кафедри приймали участь у науково-дослідних роботах:

 1. НДР №0117U003824 «Автоматизована система обслуговування пацієнтів санаторію “Дениші»
 2. НДР № 0103U001619 „Системний аналіз соціально-економічних ризиків та процесів на основі геоінформаційних технологій та систем”
 3. НДР № 0103U001619 „Проблеми теорії прийняття рішень та її застосування в системному аналізі соціально-економічних та екологічних процесів”
 4. НДР № 0115U006004 "Використання сучасних інформаційних технологій в освіті та науці"
 5. НДР № 0117U001063 "Хмарні технології у навчанні майбутніх вчителів інформатики"

Навчальний процес

Графік консультацій викладачів кафедри комп’ютерних наук.

На сьогоднішній день на кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • Node.JS;
 • Адміністрування та захист БД та СХД;
 • Алгоритми та структури даних;
 • Бази даних;
 • Веб-дизайн;
 • Інтернет-програмування;
 • Комп’ютерна дискретна математика;
 • Мікропроцесори та мікроконтролери;
 • Об'єктно-орієнтоване програмування;
 • Проектування та побудова систем на базі платформи Arduino;
 • Розподілені та паралельні системи;
 • Системи підтримки прийняття рішень;
 • Теорія складності екстремальних задач;
 • Хмарні технології;

Викладачі кафедри ведуть гуртки та проводять додаткові курси, зокрема з основ програмування та інтернет-програмування.

Студентська наука

Під керівництвом викладачів кафедри студенти Державного університету «Житомирська політехніка» активно приймають участь у: науково-дослідних роботах, наукових конференціях, студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

За останні роки під керівництвом викладачів кафедри отримані наступні нагороди студентами:

 • диплом І ступеню за студентську наукову роботу за напрямом “Інженерія програмного забезпечення” (кер. Сугоняк І.І.)
 • диплом ІІ ступеню за студентську наукову роботу за напрямом “Інформаційні системи та технології” (кер. Петросян Р.В.)
 • диплом ІІ ступеню за студентську наукову роботу за напрямом “Інженерія програмного забезпечення” (кер. Левківський В.Л.)
 • диплом ІІІ ступеню за студентську наукову роботу за напрямом “Комп’ютерні науки” (кер. Сугоняк І.І.)
 • 2 диплома І ступеню за перемогу в міжнародній студентській олімпіаді з прикладного програмування для мікропроцесорних систем (кер. Петросян Р.В.)
 • диплом І ступеню за перемогу у ІІ турі всеукраїнській олімпіаді «Web-технології та web-дизайн» (кер. Петросян Р.В.)
 • диплом ІІ ступеню за перемогу в міжнародній студентській олімпіаді з прикладного програмування для мікропроцесорних систем (кер. Петросян Р.В.)
 • диплома ІІІ ступеню за перемогу в міжнародній студентській олімпіаді з прикладного програмування для мікропроцесорних систем (кер. Петросян Р.В.)
 • диплом І ступеню за перемогу у ІІ турі всеукраїнській олімпіаді (ACM/ICPC). Друга група (кер. Левківський В.Л.)
 • 2 диплома І ступеню за перемогу у ІІ турі всеукраїнській олімпіаді "Програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем" (кер. Петросян Р.В.)
 • диплом ІІ ступеню за перемогу у ІІ турі всеукраїнській олімпіаді з інформатики (кер. Марчук Г.В.)
 • 3 диплома ІІ ступеню за перемогу у ІІ турі всеукраїнській олімпіаді з інформатики (кер. Петросян Р.В.)
 • 2 диплома ІІ ступеню за перемогу у ІІ турі всеукраїнській олімпіаді «Web-технології та web-дизайн» (кер. Петросян Р.В.)
 • диплом ІІІ ступеню за перемогу у ІІ турі всеукраїнській олімпіаді з інформатики (кер. Марчук Г.В.)
 • диплом ІІІ ступеню за перемогу у ІІ турі всеукраїнській олімпіаді «Web-технології та web-дизайн» (кер. Петросян Р.В.)
 • 2 диплома ІІІ ступеню за перемогу у ІІ турі всеукраїнській олімпіаді (ACM/ICPC). Друга група (кер. Левківський В.Л.)

Міжнародне співробітництво

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 102a (викладацька)
E-mail: kn@ztu.edu.ua