Кафедра інженерії програмного забезпечення

Інформація про кафедру

Історія кафедри інженерії програмного забезпечення розпочалася в жовтні 1991 року. Новостворену кафедру очолив її засновник, доктор технічних наук, професор Панішев Анатолій Васильович. Саме з ім’ям А.В. Панішева пов’язаний початок підготовки програмістів у ЖДТУ.

Перші викладачі кафедри Решетник М.П., Скачков В.О., Колодницький М.М. та Єфремов М.Ф. спочатку забезпечували навчальний процес усіх інших спеціальностей інституту. Становище змінилось в 1992 році, коли кафедра отримала змогу готувати студентів за власною спеціальністю – 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем". Тоді ж кафедру очолив новий завідувач, кандидат технічних наук, доцент Данильченко Олександр Михайлович. В тому ж році був здійснений перший набір студентів (25 чоловік) – до групи АК-1.

З 1994 року, після проходження акредитації, кафедрі було надано право готувати бакалаврів та спеціалістів з програмного забезпечення, тож у 1996 році склад кафедри поповнили власні спеціалісти – найкращі випускники: Власенко О.В., Рожик О.О., Болтушкіна К.В., Защипас С.М. та Оринчак І.А. На той час набір студентів збільшився удвічі, відповідно зросла кількість викладачів: Яремчук С.І., Росінський Ю.М., Чайковський С.С., Москаленко С.В., Коржук О.М., Войтенко В.В., Северин А.О., Крижанівський В.Б., Іллін Г.П., Білодід Ю.М. З 1999 року на кафедрі розпочалася підготовка магістрів, перший випуск яких відбувся у вересні 2000 року. В 2004 році відкрито аспірантуру.

На сьогоднішній день навчальний процес на кафедрі забезпечують 30 науково-педагогічних працівників, серед яких 2 професори та 8 кандидатів наук. Студенти профільних груп кафедри отримують базові знання з операційних систем, системного програмування, алгоритмів та структур даних, архітектури, проектування та конструювання ПЗ, дискретних структур, проектування баз даних, баз знань та експертних систем, менеджменту програмних систем тощо. Крім того, на старших курсах студенти проходять спеціальну підготовку з розподілених та паралельних систем, проектування і розробки web-сервісів, інтелектуальних агентів, Big Data та інтелектуального аналізу даних, а також дисципліни зі спеціальних розділів математики – методів оптимізації, розв’язування екстремальних задач, прийняття управлінських рішень, .

Для проведення лабораторних занять кафедра має у своєму розпорядженні 6 навчальних класів. Щороку проводиться модернізація комп’ютерної техніки. Після того, як у 1994 році кафедрою було виграно грант на отримання послуг Інтернет, співробітники відділу комп’ютерних мереж під керівництвом старшого викладача Білодіда Ю.М. (у 2002 р. цю посаду очолив ст. викладач Сорочкін В.О.) спроектували та створили комп’ютерну мережу для всього інституту. Усі студенти, які навчаються кафедрі, завдяки програмі Microsoft DreamSpark, мають можливість безкоштовно і легально отримати і використовувати на домашніх та університетських комп’ютерах програмне забезпечення Microsoft: Windows 10, Windows 8.1, Access 2016, Project 2016, Visio 2016, Visual Studio 2015, SQL Server 2016 та ін. Також, у навчальному процесі використовується програмне забезпечення від компанії JetBrains: PHPStorm, WebStorm, ReSharper, PyCharm, RubyMine та ін.

На сьогоднішній день майже усі дисципліни кафедри супроводжуються електронними варіантами лекційних, практичних та лабораторних занять, системами тестів, доступних для користувачів локальної та глобальної мережі. Кафедра має власний офіційний сайт у глобальній мережі Інтернет. Постійно ведеться розробка нових курсів, удосконалення змісту практичних та лабораторних занять з метою відповідності сучасному розвитку комп’ютерної науки.

Для проведення лабораторних занять кафедра має у своєму розпорядженні 6 навчальних класів. Щороку проводиться модернізація комп’ютерної техніки. Після того, як у 1994 році кафедрою було виграно грант на отримання послуг Інтернет, співробітники відділу комп’ютерних мереж під керівництвом старшого викладача Білодіда Ю.М. (у 2002 р. цю посаду очолив ст. викладач Сорочкін В.О.) спроектували та створили комп’ютерну мережу для всього інституту. Усі студенти, які навчаються кафедрі, завдяки програмі Microsoft DreamSpark, мають можливість безкоштовно і легально отримати і використовувати на домашніх та університетських комп’ютерах програмне забезпечення Microsoft: Windows 10, Windows 8.1, Access 2016, Project 2016, Visio 2016, Visual Studio 2015, SQL Server 2016 та ін. Також, у навчальному процесі використовується програмне забезпечення від компанії JetBrains: PHPStorm, WebStorm, ReSharper, PyCharm, RubyMine та ін.

Працевлаштування випускників складає 100% (значна кількість студентів п’ятого курсу поєднують навчання та роботу). Колишні студенти кафедри працюють в Житомирі, Києві, решті областях України, а також у ближньому та дальньому зарубіжжі. Наприклад, випускник кафедри, її колишній викладач Кур’ята С.В. є програмістом в корпорації Microsoft у США. За його сприяння було придбано пакет ліцензійного програмного забезпечення Microsoft.

Змістовним та різноманітним є дозвілля співробітників кафедри. У вільний від роботи час викладачі залюбки займаються футболом, бадмінтоном, шахами та настільним тенісом.

У 2015 році було започатковано нову ініціативу – студентське менторство. Ментори – це студенти старших курсів, які допомагають першокурсниками прожити свій перший рік в університеті максимально корисно. Ментори будують команди, працюють з ними в проектах, навчають їх та відпочивають разом з ними. Навіть і до відпочинку підходять з усією серйозністю, ретельно плануючи весь процес. Студентські ментори допомагають підшефним студентам в позаурочний час отримувати додаткові знання проводячи «перевернуті-курси». Ці курси передбачаються вивчення відео-уроків всесвітньо відомих лекторів провідних університетів світу. В аудиторії під керівництвом менторів проводяться обговорення вивченого матеріалу та вивчення найскладніших питань.

Традиції та досягнення, які має кафедра, поєднання досвіду ветеранів та енергії молодих викладачів, хороше навчально-методичне забезпечення та матеріально-технічна база дають можливість їй працювати продуктивно сьогодні і з оптимізмом дивитись у майбутнє.

Колектив кафедри інженерії програмного забезпечення

Сфери можливого використання наукових результатів кафедри:

 • проектування транспортних, комп’ютерних, електропостачальних та інших мереж;
 • планування виробничих процесів;
 • системи штучного інтелекту;
 • аналіз, моделювання, оптимізація існуючних систем.

Склад кафедри

Читати далi...

Наукова діяльність

Наукова робота на кафедрі проводиться за наступними напрямками:

 • Розробка та вдосконалення алгоритмів розв’язання задач замкненої маршрутизації, дослідження задач класу комівояжера (науковий керівник д.т.н., проф.Панішев А.В.)
 • Оптимізація розміщення дискретних джерел фізичних полів (науковий керівник к.ф-м.н., проф.Яремчук С.І.)
 • Методи, алгоритми та програмні засоби для розв’язання задач геометричного проектування (науковий керівник к.ф-м.н., Крижанівський В.Б.).

На кафедрі існує наукова школа комп’ютерної математики та оптимізації обчислень, засновником та керівником якої є доктор технічних наук, заслужений професор, автор більш ніж 200 наукових праць, завідувач кафедри ПЗС Панішев Анатолій Васильович. Науковцями школи захищено 13 кандидатських дисертацій, підготовлено та видано 4 монографії, 5 посібників, 150 публікацій. Розроблено швидкодіючий наближений метод, здатний розв’язувати симетричну задачу комівояжера великої розмірності в стислі часові рамки; розроблено точний метод розв’язання гамільтонової та кільцевої задач про сільського листоношу; створено засоби навчання нового покоління – електронні підручними, електронну тестову систему та інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін «Інтернет-технології» і «міжнародна комп’ютерна мережа Інтернет».

Наукові результати школи знаходять використання при проектуванні транспортних, комп’ютерних, електропостачальних та інших мереж; плануванні мікросхем, плат електронного обладнання, систем штучного інтелекту; аналізі, моделюванні, оптимізації існуючих систем.

Результати досліджень впроваджуються у навчальний процес. Зокрема, при викладанні лекцій з дисциплін «Паралельні та розподілені системи», «Методологія наукових досліджень», «Математичні методи досліджень операцій», «Комп’ютерна дискретна математика», «Теорія складності екстремальних задач», та інші.

Співробітники кафедри приймають участь у багатьох наукових семінарах та конференціях як в Україні, так і поза її межами (в Росії, Німеччині, Польщі, Словаччині, Китаї), працюють у складі спільних міжнародних наукових проектів та досліджень.

Протягом останніх років співробітники кафедри приймали участь у міжнародних наукових і освітніх проектах:

 • Tempus Joint European Project 2005 – EU-UA Master Degree in Software Engineering
 • NATO LST.CLG.980461 – Food Safety: Risk Analysis Of Living On Contaminated Territories
 • Tempus CD_JEP-23250-2002 – Master of Business Administration & Information Technologies (MBA&IT)
 • International University Master – Science and Technology for Sustainable Development of Contaminated Sites
 • Tempus JEP-10435-98 – Environmental Sciences in Relation to the Implication of Radiation Exposure in HealthCare

Проходили стажування в закордонних університетах:

 • (2009) Gorlitz, Germany. University Zittau – Gorlitz. Member of the Tempus Joint European Project 2005 – EU-UA Master Degree in Software Engineering.
 • (2008) Liberec, Czech Republic. Technical University of Liberec. Member of the Tempus Joint European Project 2005 – EU-UA Master Degree in Software Engineering.
 • (2007) Wroclaw, Poland. Wroclaw University of Technology. Member of the Tempus Joint European Project 2005 – EU-UA Master Degree in Software Engineering.
 • (2004) Evry, France. Institut National des Telecommunications. Member of the Tempus-Tacis Joint European Project (CD_JEP-23250-2002, Master of Business Administration & Information Technologies (MBA&IT)).
 • (2004) Florence, Italy. University of Florence, Dept. Clinical Physiopathology. Investigator in the project "Food Safety: risk analysis of living on contaminated territories" (LST.CLG.980461, NATO Science Programme, Cooperative Science and Technology Sub-Programme, Collaborative Linkage Grant).
 • (2003) Parma, Italy. The University of Parma, Environmental Sciences Department. Instructor for the master course in mathematical modeling. The Course of International University Master (II level) in "Science and technology for sustainable development of contaminated sites".
 • (2000) Gent, Belgium. The University of Gent, The Centre of Radiation Control. Member of the Tempus-Tacis Joint European Project (JEP-10435-98, Environmental Sciences in Relation to the Implication of Radiation Exposure in Health Care).
 • (1999) Parma, Italy. The University of Parma, Environmental Sciences Department. Member of the Tempus-Tacis Joint European Project (JEP-10435-98, Environmental Sciences in Relation to the Implication of Radiation Exposure in Health Care).

Навчальний процес

Інноваційна діяльність

Отримано 3 патенти України:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, № 62360, Статья «Метод ускоренного поиска кратчайших гамильтоновых маршрутов»;
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, №59555, Стаття «Реалізація алгоритму задачі комівояжера у мобільному додатку».
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, №66129, Стаття «Рекуррентный метод решения задачи о назначениях».

Студентська наука

Активність у науково-дослідній роботі проявляють і студенти. Відповідно за обраними напрямками досліджень, кожен педагогічний працівник кафедри залучає студентів до наукової роботи. Під керівництвом доц. Ковальчук В.Н. ведеться факультатив з дисципліни «Основи програмування»

Під керівництвом доц. Крижанівського В.Б. студенти працюють над темою «Методи, алгоритми та програмні засоби для розв’язання задач геометричного проектування».

Студенти беруть активну участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах за профільними предметами. Щорічно кафедра проводить студентські олімпіади з програмування, призери яких представляють наш ВНЗ на регіональному та Всеукраїнському рівні. За останні 5 років студенти напряму 6.050103 «Програмна інженерія» та спеціальності 7.05010301 «Програмне забезпечення систем» виборювали призові місця з програмування.

У вересні 2015 року команда студентів ЖДТУ «NewSystemGroup» побувала на IT-форумі «Smart Kiev». Участь в ньому взяли студенти напрямів підготовки «Програмна інженерія» та «Комп’ютерна інженерія» факультету інформаційно-комп’ютерних технологій.

В 2015 роді студент групи ПІ-47 Роман Петрів отримав академічну стипендію Президента України студентам вищих навчальних закладів на І семестр 2015-2016 навчального року.

На кафедрі функціонують студентські наукові групи у відповідності до наукових школ проф. Панішева А.В., проф. Яремчук С.І., доц. Крижанівського В.Б., доц.Морозова А.В.

Студенти приймають участь у створенні науково-технічної бази кафедри: розроблюють та виготовлюють лабораторно-дослідницькі стенди, створюють об’єктно-орієнтовані програми дистанційного навчання, модернізують навчальне обладнання.

Міжнародне співробітництво

Колектив кафедри плідно співпрацює з колегами наукових закладів Європейського Союзу, приймає участь у ряді національних програм та міжнародних проектів.

Доцент кафедри, к.ф-м.н. Крижанівський В.Б. отримав стипендію для проведення досліджень за програмою Visby 2015/2016 Шведського Інституту. Тема: Методологія для моделювання та вимірювання температури під час різання важкооброблюваних матеріалів.

В 2016 році доцент кафедри, к.ф-м.н. Крижанівський В.Б. бере учать в міжнародному проекті. Назва проекту: Measurement and Modelling of Thermal Phenomena in Metal Cutting (Вимірювання та моделювання теплових явищ при різанні металу). Програма: VINNMER Marie Curie Incoming від Шведської інноваційної агенції Vinnova.

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 106 (завідувач кафедри), 108 (викладацька)
Телефон: +38 (0412) 41-85-42
E-mail: pzs.ztu@gmail.com