Професорсько-викладацький склад кафедри комп’ютерних наук

Руслан Валерикович Петросян
Руслан Валерикович Петросян

Посада: старший викладач кафедри комп’ютерних наук, заступник завідувача кафедри
Наукові інтереси: методи цифрової обробки, штучний інтелект, математичне моделювання, комп'ютерні системи спеціального призначення, веб-технології.
Дисципліни, що викладає: «Процесори цифрової обробки сигналів», «Алгоритми та структури даних», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Проектування мікропроцесорних систем», «Інтернет речей (IoT)».
E-mail: e-rvs@ztu.edu.ua

Катерина Ростиславівна Колос
Катерина Ростиславівна Колос

Посада: професор кафедри комп'ютерних наук.
Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук зі спеціальності інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
Наукові інтереси: дистанційне навчання, проектування і використання комп’ютерно орієнтованого навчального середовища освітнього закладу.
Дисципліни, що викладає: «Комп’ютерна дискретна математика», «Розподілені та паралельні системи».
E-mail: kolos@ztu.edu.ua

Андрій Михайлович Ковальчук
Андрій Михайлович Ковальчук

Посада: доцент кафедри. комп’ютерних наук.
Вчений ступінь, звання: кандидат технічних наук, доцент.
Наукові інтереси: комп’ютерне та математичне моделювання технічних та екологічних систем, конструювання інтерфейсів ПЗ, функціональні мови програмування.
Дисципліни, що викладає: «Основи програмування», «BigData та інтелектуальний аналіз даних».
E-mail: sekitochuk@gmail.com

Ольга Володимирівна Коротун
Ольга Володимирівна Коротун

Посада: доцент кафедри комп’ютерних наук, заступник декана факультету інформаційно-комп’ютерних технологій.
Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукові інтереси: бази даних, теорія складності алгоритмів та обчислень, методи оптимізації, комп’ютерна дискретна математика.
Дисципліни, що викладає: «Бази даних», «Теорія складності екстремальних задач», «Комп’ютерна дискретна математика».
E-mail: korotun-o@ztu.edu.ua

Олександр Володимирович Маєвський
Олександр Володимирович Маєвський

Посада: доцент кафедри комп’ютерних наук.
Вчений ступінь, звання: кандидат технічних наук.
Наукові інтереси: прикладна математика, моделювання стохастичних процесів.
Дисципліни що викладає: «Системи підтримки прийняття рішень», «Комп’ютерна дискретна математика».
E-mail: kkn_mov@ztu.edu.ua

Анна Олександрівна Данильченко
Анна Олександрівна Данильченко

Посада: старший викладач кафедри комп’ютерних наук.
Наукові інтереси: математичне моделювання, якість програмного забезпечення, веб-технології.
Дисципліни, що викладає: «Бази даних», «Веб-дизайн», «Інтернет-програмування» «Якість програмного забезпечення та тестування».
E-mail: kissann@ukr.net

Олександр Вікторович Кузьменко
Олександр Вікторович Кузьменко

Посада: старший викладач кафедри комп’ютерних наук.
Наукові інтереси: Веб-технології, розподілені системи, аналіз даних, штучний інтелект.
Дисципліни, що викладає: «Веб-дизайн», «Інтернет-програмування».
E-mail: kuzmenko@ukr.net

Віталій Леонідович Левківський
Віталій Леонідович Левківський

Посада: старший викладач (внутрішній сумісник).
Наукові інтереси: захист інформації в інформаційно – комунікаційних системах (мережах), технічні засоби захисту інформації, технології розробки програмного забезпечення.
Дисципліни що викладає: «Основи програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Основи програмної інженерії».
E-mail: levkivskyy@ztu.edu.ua

Галина Вікторівна Марчук
Галина Вікторівна Марчук

Посада: старший викладач кафедри (внутрішній сумісник).
Наукові інтереси: теорія мов програмування, комп’ютерна лінгвістика.
Дисципліни, що викладає: «Основи програмування», «Основи програмної інженерії», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «BigData та інтелектуальний аналіз даних».
E-mail: pzs_mgv@ztu.edu.ua