Факультет комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки

Декан факультету

Олексій Андрійович Громовий
Олексій Андрійович Громовий

Декан факультету інженерної механіки, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій, учений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій (К 14.052.02).

Працює в Житомирському державному технологічному університеті з 1995 р. У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію. Є членом вченої ради ЖДТУ.

Викладає такі дисципліни: Інформатика, Системи автоматизованого проектування в машинобудуванні, Сучасні системи комп’ютерної матеріалізації виробів.

Наукові інтереси: процеси механічної обробки, верстати та інструменти, системи автоматизованого проектування, 3D-друк.

Контакти кабінет: 327; телефон: +38 (0412) 24-14-18; e-mail: agromovoy@ukr.net

Інформація про факультет

Факультет, який сьогодні знають, як факультет інженерної механіки почав формуватися у надрах загальнотехнічного факультету КПІ. Саме там розпочалася підготовка за тими спеціальностями, які зараз складають кістяк факультету. В ті далекі 60-ті роки почали формуватися перші навчальні групи, складатися колектив викладачів та створюватися випускаючі кафедри, проводилася значна робота по створенню лабораторної бази та навчально-методичному забезпеченню.

Все розпочиналося з однієї спеціальності - 0501 "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти". Саме на цю спеціальність був здійснений перший набір за вечірньою формою навчання у 1967 році і за денною формою навчання у 1969 році. Перший набір за денною формою навчання складав 50 студентів.

За роки існування на факультеті підготовлено тисячі інженерів-механіків. Серед випускників першого випуску денної форми навчання: ректор ЖДТУ - професор, д.т.н. Мельничук П.П.; проректор ЖДТУ - доцент, к.т.н. Виговський Г.М.; доцент, к.т.н. Юмашев В.Є.; доцент Яновський В.А.; технічний директор ВАТ "Вібросепаратор" - Пастушенко М.Г.; директор ВАТ "Верстатуніверсалмаш" Гнєліца П.К. Серед випускників другого випуску денної форми навчання: декан факультету інформаційно-комп'ютерних технологій ЖДТУ - доцент, к.т.н. Кирилович В.А. Серед випускників третього випуску денної форми навчання: завідувач кафедри АіМТС - професор, д.т.н. Грабар І.Г., цей перелік можна продовжувати і продовжувати. У складі кожного випуску можна відмітити велику кількість людей, які стали професіоналами високого рівня в промисловості, науці та управлінні. На сьогодні народне господарство вимагає наших спеціалістів. Випускники останніх років працюють на промислових підприємствах, автомобільних господарствах, банківських структурах, наукових установах Житомира, Києва та інших міст України.

На даний момент факультет веде підготовку бакалаврів за напрямом "Інженерна механіка", спеціалістів за спеціальностями "Технологія машинобудування", "Металорізальні верстати та системи", "Автомобілі та автомобільне господарство", "Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів", магістрів за спеціальностями "Технологія машинобудування", "Металорізальні верстати та системи", "Автомобілі та автомобільне господарство".

На факультеті діє аспірантура за спеціальностями "Технологія машинобудування", "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти", "Динаміка та міцність машин", "Експлуатація та ремонт засобів транспорту", та докторантура за спеціальностями "Технологія машинобудування", "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти".

Новини факультету

19.05.2018 Особливості підготовки спеціалістів механічної інженерії в країнах ЄС

11.05.2018 Захисти дисертацій

11.05.2018 Підсумки проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських робіт зі спеціальності «Прикладна механіка (технології машинобудування)»

18.04.2018 Співпраця з провідними підприємствами Житомирщини

04.04.2018 Інформація про проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Прикладна механіка”

06.03.2018 Захисти дисертацій

17.01.2018 ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД ГАЛУЗЕВОЇ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

17.01.2018 ДРУГИЙ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

29.12.2017 Візит студентів і викладачів ФІМ до Кмитівської спеціалізованої школи-інтернату

29.04.2015 Олімпіада зі спеціальних технічних дисциплін на базі Бердичівського коледжу промисловості

Переглянути архів новин.

Структура факультету

Організаційна структура факультету інженерної механіки сьогодні представлена п’ятьма кафедрами, три з яких є випусковими.

Кафедра механічної інженерії

Завідувач: Мельник Олександр Леонідович

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Завідувач: Кравченко Олександр Петрович

Кафедра фізики та вищої математики

Завідувач: Москвін Павло Петрович

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Завідувач: Юрій Олександрович Подчашинський

Вчена рада факультету

Cклад членів Вченої ради факультету інженерної механіки:

  • Громовий Олексій Андрійович – к.т.н., доцент, голова Вченої ради, декан факультету інженерної механіки
  • Сєров Володимир Володимирович – к.т.н., доцент, заступник голови Вченої ради, заступник декана факультету інженерної механіки
  • Мельничук Петро Петрович – д.т.н., професор, завідувач кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем
  • Мельничук Сергій Володимирович – к.т.н., доцент, заступник завідувача кафедри автомобілів і механіки технічних систем
  • Москвін Павло Петрович – д.ф-м.н., професор, завідувач кафедри фізики
  • Опанасюк Євгеній Григорович – к.т.н., доцент кафедри автомобілів і механіки технічних систем
  • Полонський Леонід Григорович – д.т.н., професор, заступник завідувача кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем
  • Шпак Анатолій Михайлович – завідувач навчальними лабораторіями кафедри автомобілів і механіки технічних систем
  • Сніцар Володимир Григорович – старший викладач кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем
  • Сачук Людмила Миколаївна – секретар Вченої ради, інженер-програміст факультету інженерної механіки

Почесні професори

НОВІКОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
Доктор технічних наук, професор, академік Національної Академії Наук України, заслужений діяч науки і техніки України, директор інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Національної Академії Наук України. Почесний професор ЖДТУ.

ДЕХТЯР ЮРІЙ ДАВИДОВИЧ
Доктор фізико-математичних наук , професор Ризького технічного університету. Дійсний член академії наук Латвії. Почесний професор ЖДТУ.

Гордість факультету

Співробітники деканату

Сєров Володимир Володимирович

Сєров Володимир Володимирович

Невядомська Марина Олександрівна

Невядомська Марина Олександрівна

Чеховська Таміла Олегівна

Чеховська Таміла Олегівна

Білоусова Надія Миколаївна

Білоусова Надія Миколаївна

Підтиченко Олександр Владиславович

Підтиченко Олександр Владиславович

Відповіді на часті запитання

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 327 (декан), 329 (деканат)
Блог: https://fkitmr-news.ztu.edu.ua
Телефон: +38 (0412) 24-14-18
Факс: +38 (0412) 24-14-22
E-mail: agromovoy@ukr.net