Кафедра автомобілі і транспортні технології

Iсторiя створення кафедри

Історія кафедри "Автомобілі і транспортні технології" бере свій початок з 1962 року, коли на загально-технічному факультеті була створена кафедра загально-технічних дисциплін, яка об’єднувала фахівців з теоретичної механіки, опору матеріалів, теорії механізмів і машин, деталей машин, креслення, загальної електротехніки, технології матеріалів та ін. Першим завідувачем був доцент Кузьменко В.К., а з 1966 р. кафедру очолив Баженов В.Г. На початку своєї діяльності всі лабораторії кафедри розміщувались в 4 аудиторіях, орендованих в корпусі педагогічного інституту. До 1970 року були створені добре обладнані лабораторії опору матеріалів, деталей машин, теорії машин і механізмів, кабінет теоретичної механіки. Великий внесок в створення лабораторної бази зробили Баженов В.Г., Журавльов О.Г., Балюк А.Д., Тонюк М.І., Редчиць І.С., Михайленко Р.А. та ін.

Починаючи з 1965 р. кафедра виконує наукові дослідження для народного господарства. В тому ж році кафедрою виконаний і перший госпдоговір на факультеті. В 1970 р. Мінвузом України була затверджена кафедра технічної механіки, організатором якої став к.т.н., доц. Баженов В.Г.

З 1994 по 2011 р.р. завідувачем кафедри технічної механіки працював професор, д.т.н. Грабар Іван Григорович.

З 2011 року завідує кафедрою А і МТС Рудзінський Володимир Васильович –доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України.

З 2017 року завідує кафедрою А і ТТ Кравченко Олександр Петрович –доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, відмінник освіти України, Почесний транспортник України.

Від самого свого заснування на кафедрі ведуться наукові дослідження. Накопичено більш як 30-річний досвід створення сучасних стендів та їх експлуатації. Були розроблені методики випробувань, принципи проектування та виготовлення спеціальних розгінних стендів, створений цілий комплекс стендів різного призначення, в тому числі і стенд з найбільшою в нашій державі та у світі камерою випробувань (діаметр робочої зони – 3500 мм). Були проведені дослідження роторів компресорів турбін на малоциклову втому для запорізької фірми ЗМКБ «Прогрес»; двигунів АІ-24, АІ-25, Д-36, Д-136, Д-18Т (літаків «Руслан», «Мрія»), двигунів американської фірми «Textron Lykoming», Південно-корейської фірми «Samsung», двигунів російських фірм «Салют», «Союз» та інших. Більше 20 років працівники кафедри беруть участь у державній програмі “Підвищення надійності авіаційних двигунів”. З 2011 року кафедра приймає участь у міжнародному пректі «Комунікаційні і інформаційні технології для забезпечення безпеки і ефективності транспортних потоків: європейсько-російсько-українська магістерська і докторська програми з інтелектуальних транспортних систем» 517374-Tempus-1-2011-1-RUTEMPUS-JPCR. У даний час кафедрою проводяться роботи щодо дослідження транспортних потоків у місті Житомирі на замовлення департаменту промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської ОДА. Крім того кафедра постійно виконує дослідження на замовлення провідних автотранспортних та сервісних підприємств області та України.

На базі кафедри були проведені ІІ (1985) та ІІІ (1990) Всесоюзні симпозіуми з механіки руйнування, ІІ (1980) та ІІІ (1991) Всесоюзні конференції «Міцність матеріалів і конструкцій при низьких температурах», конференція «Міцність елементів роторів турбомашин» в 1981 р., симпозіум «Міцність матеріалів та елементів конструкцій при складному напруженому стані» в 1989, у 1993, 1995, 1997, 1999, 2001 роках кафедра була організатором міжнародних конференцій “Сучасні технології в аерокосмічному комплексі”.

В 2007 році на кафедрі «Автомобілі і механіка технічних систем» започатковано проведення міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту».

Засідання І науково-практичної конференції "Сучасні технології і перспективи розвитку автомобільного транспорту"

Під час роботи на кафедрі захистили кандидатські дисертації викладачі: Гонтаровський В.П., Гонтаровська Т.М., Балюк А.Д., Патсаєв В.А., Грабар І.Г., Стаценко В.Є., Мельничук С.В., Колодницька Р.В., Шостачук А.М., Ільченко А.В., Титаренко В.Є, Кубрак Ю.О. , Бегерський Д.Б., Шумляківський В.П. Докторську дисертацію захистив Грабар І.Г.

У вересні 1998 року кафедра технічної механіки Житомирського інженерно-технологічного інституту перейменована в кафедру “Автомобілі і механіка технічних систем”, а з 2014 року в кафедру «Автомобілі та автомобільне господарство». З 2017 року кафедри знову змінила назву на «Автомобілі і транспортні технології»

Сьогодні кафедра є випусковою, що здійснює підготовку фахівців освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами підготовки «Автомобільний транспорт» (починаючи з 1995 року), «Транспортні технології (за видами транспорту)» (починаючи з 2014 року) та освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» зі спеціальності "Автомобілі і автомобільне господарство" («спеціаліст» з 1995 року, а «магістр» з 2001 року).

Колектив кафедри автомобілів і транспортних технологій, 2017 р.

Перший набір студентів зі спеціальності 7.090258 “Автомобілі і автомобільне господарство” відбувся в 1995 році із випускників автодорожнього та агротехнічного коледжів м. Житомира. В січні 1999 року відбувся перший випуск 15 студентів по денній та 24 студентів по заочній формах навчання.

З 2001 року на кафедрі розпочато підготовку магістрів за спеціальністю 8.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство».

У червні 2004 року відбувся перший випуск спеціалістів (гр. ААГ-1) та магістрів (гр.ААГ-1м) на базі повної середньої освіти.

З 2015 року розпочався набір абітурієнтів на нову спеціальность 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»

На кафедрі постійно ведеться наукова робота. Активну участь в наукових дослідженнях приймають як викладачі і аспіранти, так і магістранти та студенти.

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є:

 • інтелектуальні транспортні системи;
 • прохідність автомобіля;
 • використання альтернативних джерел енергії на автомобілі;
 • плавність ходу автомобіля;
 • міцність рамних конструкцій;
 • навігаційні системи автомобіля;
 • перспективні методи діагностування та випробування автомобіля.

З розвитком науки на кафедрі розвивається і лабораторна та методична база кафедри. Так для лабораторних та наукових досліджень залучається сучасне діагностичне обладнання автомобільних фірм м. Житомира, що сприяє отриманню передового досвіду студентам та магістрам кафедри.

Кафедра активно співпрацює по основним науковим напрямам з провідними навчальними закладами Росії та Європи. Так у рамках міжнародного проекту «Комунікаційні і інформаційні технології для забезпечення безпеки і ефективності транспортних потоків: європейсько-російсько-українська магістерська і докторська програми з інтелектуальних транспортних систем» 517374-Tempus-1-2011-1-RUTEMPUS-JPCR кафедра співпрацює з трьома українськими університетами, п’ятьма російськими та чотирма європейськими університетами.

Серед перспективних напрямків міжнародної наукової роботи – участь науковців у виконанні міжнародних проектів:

«Комунікаційні і інформаційні технології для забезпечення безпеки і ефективності транспортних потоків: європейсько-російсько-українська магістерська і докторська програми з інтелектуальних транспортних систем» 517374-Tempus-1-2011-1-RUTEMPUS-JPCR

В 2012 році викладачі кафедри двічі їздили у відрядження до університету м. Лінчопінг (Швеція). Перше відрядження відбулося в складі Рудзінський, В.В., Мельничук С.В., Шумляківський В.П., друге - Рудзінський, В.В., Мельничук С.В., Ільченко А.В., Шумляківський В.П. Мета відряджень – реалізація заходів, спрямованих на підтримку та забезпечення навчання студентів в українських університетах відповідно до стандартів ЄС і вимог Болонського процесу.

Студенти кафедри також мають можливість навчання закордоном. Так у 2014 році студенти-магістранти пройшли навчання в університеті м. Лінчопінг (Швеція).

В.о. завідувача кафедри

Володимир Петрович Шумляківський
Володимир Петрович Шумляківський

доцент, кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: «Інтелектуальні транспортні системи», «Організація фірмового сервісу та використання обладнання при ТО і Р автомобілів», «Випробування автомобілів», «Стратегія сталого розвитку», «Транспортні системи», «Основи виробництва і ремонту автомобілів».
Наукові інтереси: інтелектуальні транспортні системи, автомобільні перевезення, дослідження робочих процесів в автомобілі.
Е-mail: shumliakivskyiv@gmail.com

Склад кафедри

На кафедрі з 2020/2021 навчального року працює 11 штатних викладачів, з них 2 професори, доктора технічних наук, 7 доцентів, кандидатів технічних наук, 1 старших викладачів і 1 асистент. Читати далi...

Навчальний процес

Починаючи з 2018-2019 н.р. в рамках спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» здійснюється підготовка за освітнім рівнем магістр, освітньо-професійної програми «Розумний транспорт і логістика для міст», що розроблялася в рамках реалізації в університеті проекту Європейської Комісії Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти – 585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP “Магістерська програма з смарт транспорту і міської логістики”.

План освітнього процесу
Назва Кількість кредитів ECTS Курс/Семестр
1 Курс 2 Курс
1 2 3
1. Цикл загальної підготовки
1.1. Нормативна частина
Іноземна мова професійного спрямування 5 X
Методологія та організація наукових досліджень 4 X
Інтелектуальна власність 3 X
Філософські проблеми наукового пізнання (Болонський процес) 3 X
Економічна та соціальна ефективність транспортних систем міст 4 X
Всього: 19
2. Цикл професійної підготовки
2.1. Нормативна частина
Міський пасажирський транспорт 6 X
Інтелектуальний транспорт і міська логістика 5 X
Інтелектуальні транспортні системи 5 X
Вплив людини і середовища на безпеку та стабільність міської логістики 4 X
Практична підготовка
Педагогічна практика 6
Наукова практика 6
Кваліфікаційна робота 15
Всього: 47
2.2. Варіативна частина (студент має вибрати 24 кредити з врахування тижневого навантаження)
Блок 1.
Моделювання вантажних перевезень 4 X
Системи вантажних перевезень 4 X
Швидкісні автобусні перевезення 4 X
Автоматизовані системи управління дорожнім рухом 4 X
Розумний транспорт 4 X
Управління ланцюгом постачань 4 X
Блок 2.
Транспортне планування великих міст 4 X
Управління транспортними потоками в центрі міст 4 X
Геоінформаційні системи 4 X
Моделювання транспортних потоків 4 X
Спеціальні методи організації дорожнього руху 4 X
Управління дорожнім рухом 4 X
Всього: 24
Всього: 90

Участь в проекті дала змогу запровадити нову освітньо-професійну програму підготовки студентів відповідно до європейських стандартів. На базі кафедри під потреби проекту/програми буде створено новий, високотехнологічну навчальну лабораторію. Окрім того на другому році навчання за даною програмою студенти матимуть змогу пройти частину підготовки на базі університетів ЄС учасників консорціуму проекту:

 • Університет Тор Вергата м. Рим (Італія);
 • Університет «Ла Сапієнца» м. Рим (Італія);
 • Сілезький технологічний університет м. Катовіце (Польща);
 • Університет прикладних наук: технологій, економіки та дизайну м. Вісмар (Німеччина).

Веб-сторінка проекту – http://smalog-2017.uniroma2.it

Заняття проводить старший викладач Шумляківський В.П.

Доцент Опанасюк Є.Г. пояснює студентам будову ДВЗ

Доцент Титаренко В.Є. зі студентами у лабораторії паливно-мастильних матеріалів

Наукова діяльність

Одним з головних напрямків діяльності професорсько-викладацького складу кафедри автомобілі та автомобільне господарство, крім викладацької діяльності є науково-дослідницька, до якої, як правило, залучаються і студенти кафедри. Залучення до дослідницько-експериментальних і наукових робіт майбутніх спеціалістів суттєво впливає на рівень фахової підготовки, отримання необхідних навичок в плануванні експериментів, оптимізації конструктивних рішень, статистичній обробці результатів досліджень тощо.

На кафедрі «Автомобілі і транспортні технології» діє аспірантура та докторантура за спеціальністю 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту".

Дослідження підвіски на основі чотириланкового важільного механізму (доц. Мельничук С.В., старший викладач Вітюк І.В., старший викладач Бовсунівський І.А.)

Науково-дослідницька робота проводиться в таких напрямках:

 • госпдоговірні роботи для автотранспортних підприємств Житомирської області;
 • підготовка докторських та кандидатських робіт;
 • підготовка магістерських та дипломних робіт.

Відповідно до основних напрямів науково-технічної політики України на кафедрі заснована та розвивається за науковим напрямом – «Автомобільний транспорт» наукова школа «Інформаційні та комунікаційні технології» (керівник – д.т.н., проф. Рудзінський В.В.).

В рамках наукової школи працює 3 доктори технічних наук (з них 1 за сумісництвом) та 6 кандидатів технічних наук, які здійснюють підготовку науково-педагогічних кадрів через докторантуру, аспірантуру за науковою спеціальністю: “Автомобільний транспорт”. За час існування кафедри захищено 12 кандидатських дисертації.

Лідери наукової школи:

 • Рудзінський Володимир Васильович – доктор технічних наук, професор, за спеціальністю «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» керує науковою роботою аспірантів кафедри, роботою наукового семінару кафедри тощо. Наукові дослідження присвячені сертифікаційним випробуванням ДТЗ. Є автором та співавтором більше 130 наукових публікацій.
 • Маяк Микола Михайлович – доктор технічних наук, професор, за спеціальністю «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Має понад 130 наукових публікацій.
 • Кравченко Олександр Петрович - доктор технічних наук, професор, за спеціальністю «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Має понад 150 наукових публікацій. Наукові дослідження присвячені підвищенню ефективності експлуатації автомобільного транспорту
 • Опанасюк Євгеній Григорович - кандидат технічних наук, доцент за спеціальністю «Автомобілі та трактори». Наукові інтереси: прохідність автомобілів, використання альтернативних палив, динаміка автомобілів.

Кожнем з науковців очолює один з наукових напрямків:

 • технології автотранспортних процесів;
 • інтелектуальні транспортні системи;
 • нетрадиційні джерела енергії та енергозберігаючі технології;
 • паливна економічність автомобіля;
 • прохідність автомобіля;
 • проблеми надійності транспортних засобів;
 • комп’ютерні системи на автомобільному транспорті;
 • плавність ходу автомобіля.

Кафедра активно проводить науководослідні роботи на замовлення підприємств автомобільної галузі:

 • 0112U001879 Дослідження зміни фізико-хімічних властивостей вторинного поліетилентерфтолату, що зберігається на звалищах міста Житомира. Керівник Ільченко А.В., виконавець Коцюба І.Г. (03.12 – 12.12).
 • 0112U001797 Удосконалення системи збирання та первезення твердих побутових відходів м. Житомира. Керівник Ільченко А.В., виконавець Коцюба І.Г. (01.12 – 06.12).
 • 0113U002532 Удосконалення методики розрахунку пружних характеристик колісного рушія з умови підвищення показників зчіпної прохідності. Керівник Грабар І.Г., виконавець Бегерський Д.Б. (03.13 – 09.13).
 • 0113U003687 Підвищення ефективності фільтрації відпрацьованих газів дизельних двигунів від частинок сажі Керівник Ільченко А.В., виконавець – Балюк В.Ю. (05.13 – 11.13).

Науковці кафедри виступали з доповідями на наукових конференціях, що проходили в Росії, Польщі, Англії, Швеції та багатьох університетах України: Національному транспортному університеті, Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, Хмельницькому національному університеті, Вінницькому національному технічному університеті та інші.

Професорсько-викладацький склад кафедри приймає участь у підготовці підручників та навчальних посібників. За п’ять останніх років викладачами Рудзінським В.В, Шумляківським В.П., Колодницькою Р.В., Грабаром І.Г, Титаренком В.Є., видано сім навчальних посібників. Також за останні 5 років викладачами кафедри отримано 11 патентів та авторських свідоцтв та подані три заявки на отримання патенту. Крім того всі викладачі кафедри постійно публікують результати наукових досліджень у фахових виданнях та представляють їх на конференціях та науково-практичних семінарах різних рівнів. Так, за останніх 5 років опубліковано 157 наукових праць. З них у фахових виданнях – 56 статей; у матеріалах конференцій – 61; у закордонних виданнях та у видання, що входять до наукометричних баз даних – 4; отримано патентів на винаходи – 11 та подано заявок на винаходи – 3; опубліковано монографій та навчальних посібників – 7.

Викладачі кафедри постійно залучають студентів до участі у всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. Так у 2013 студент Овод В.В. отримав Диплом ІІ ступеня за участь в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з напряму «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». У 2015 році студент Калініченко О.Р. отримав Диплом І ступеня переможця всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі «Транспорт», спеціальність «Автомобілі та трактори ». У 2016 році студент Іщенко А.В. отримав диплом за друге місце за участь у конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі науки «Транспорт» секція «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». У 2016 році студент Левківський О.А. отримав Диплом ІІ ступеня на Х Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за напрямком «Підвищення надійності машин та обладнання» та Диплом ІІІ ступеню Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності «Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі».

Наукова робота викладачів кафедри та студентів за останні 5 років була висвітлена на багатьох конференціях. Загалом за останні 5 років викладачами кафедри спільно зі студентами було опубліковано понад 30 статей у наукових періодичних виданнях та у матеріалах конференцій.

У даний час на кафедрі над дисертаціями працюють 5 пошукувачів та аспірантів. Крім того, над докторською дисертацієй працюють:

 • Ільченко А.В. – „Розробка термоанемометричних методів та засобів вимірювання витрат біопалив на автотранспорті”
 • Мельничук С.В. – «Методологія покращення ходових властивостей автомобля категорії М1 за рахунок конструктивних змін підвіски»

Молоді викладачі кафедри автомобілі та автомобільне господарство мають можливість складати кандидатські іспити в університеті. Зокрема, цією нагодою скористалися протягом 2010–2016 рр.: Вітюк В.І., Бовсунівський І.А., Опанасюк О.Є., Рафальський О.І..

Кафедра активно співпрацює по основним науковим напрямам з провідними навчальними закладами Європи та Світу. Так у рамках міжнародного проекту «Комунікаційні і інформаційні технології для забезпечення безпеки і ефективності транспортних потоків: європейсько-російсько-українська магістерська і докторська програми з інтелектуальних транспортних систем» 517374-Tempus-1-2011-1-RUTEMPUS-JPCR кафедра співпрацює з трьома українськими університетами, п’ятьма російськими та чотирма європейськими університетами.

Проект проводився з 15 жовтня 2011 по 14 жовтня 2014

Фінансова частка ЖДТУ склала 112296 Євро (на 3 роки)

Мета проекту:

 • підвищення безпеки і ефективності авіаційних, морських, залізничних та автомобільних транспортних потоків, включаючи зменшення негативного впливу на довкілля, шляхом співпраці профільних університетів України, Росії та країн ЄС в напрямку підготовки фахівців за спеціальністю „Інтелектуальні транспортні системи” (ІТС), що базується на впровадженні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управління і контроль транспортних систем.
 • створення спільних європейсько-російсько-українських магістерських і докторських (PhD) програм з „Інтелектуальних транспортних систем” та надання студентам чотирьох російських та чотирьох українських ВНЗ можливості навчатись з вересня 2013 р. за новими програмами як у власному, так і в закордонному університеті, що бере участь в проекті.
 • реалізація заходів, спрямованих на підтримку та забезпечення навчання студентів в українських та російських університетах відповідно до стандартів ЄС і вимог Болонського процесу, а саме:
  • підвищення кваліфікації викладачів університетів країн партнерів;
  • методичне і технічне забезпечення програм з “ІТС”;
  • впровадження системи забезпечення контролю якості підготовки фахівців,що базується на досвіді університетів країн ЄС;
  • реалізація мобільності студентів і викладачів, включаючи віртуальну мобільність.

Партнери:

Україна:

 • Національний аерокосмічний університет “Харківський Авіаційний Інститут”;
 • Одеський національний морський університет;
 • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту;

ЄС:

 • Університет м. Лінчопінг (Швеція);
 • Університет м. Саутгемптон (Великобританія);
 • Інститут транспорту і зв’язку (Латвія);
 • Сілезький університет технологій (Польща).

В межах проекту були здійснені наукові відрядження викладачів до університету м. Лінчопінг (Швеція). А також четверо магістрів кафедри проходили чотирьох недільне навчання у вказаному Шведському університеті.

Магістри кафедри на навчанні у Лінчопінгу

Університет Лінчопінг, м. Норчопінг, Швеція

Інформація про заходи з науково-технічної діяльності, здійснені спільно з облдержадміністраціями

Департамент промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської обласної державної адмістрації, а також Житомирська міська адміністрація постійно сприяють проведенню наукових заходів кафедрою автомобілів та автомобільного господарства. Так за їх підтримки у 2007 році на кафедрі започатковано проведення міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту». З 2009 року до співорганізаторів конференції долучилася кафедра «Автомобілів та транспортного менеджменту» Вінницького національного технічного університету, а з 2014 р. і кафедра «Автомобілів і транспортних технологій» Луцького національного технічного університету.

У 2013 – 2016 роках кафедрою проведено дослідження транспортних потоків у місті Житомирі. На основі проведених досліджень планується розробка заходів по модернізації та удосконаленню транспортної системи міста.

В 2016 році на базі кафедри створена лабораторія проблем якості громадського транспорту. У квітні 2016 року повноважний посол Туркменістану в Україні Аманмурадов Нурберди Аманмурадович під-час відвідування з офіціальним візитом Житомирського державного технологічного університету завітав до новоствореної лабораторії та відмітив високий рівень організації та виконання робіт.

   
   

Відвідування лабораторії проблем міста послом Туркменістану в Україні

На даний час у рамках договорів між кафедрою та міською владою лабораторією проводься дослідження пасажиропотоків міста Житомира з метою модернізації пасажирської мережі міста.

Події

XI міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту»

Учасник ХI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту»

24-26 жовтня 2016 р. на кафедрі «Автомобілі і транспортні технології» проходила ХI міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту».

Привітальне слово учасникам конференції почесного ректора ЖДТУ д.т.н., проф. Мельничука П.П.

Відкриває конференцію завідувач кафедрою А та АГ д.т.н., проф. Рудзінський В.В.

Конференцію започатковано ще в 2007 році, коли на кафедрі «Автомобілів та механіки технічних систем» (назва кафедри до 2013 р.) проведено науковий семінар до дня «Автомобіліста та дорожника», а в 2008 р. відбулася перша конференція.

З 2009 року до співорганізаторів конференції долучилася кафедра «Автомобілів та транспортного менеджменту» Вінницького національного технічного університету, а з 2014 р. і кафедра «Автомобілів і транспортних технологій» Луцького національного технічного університету.

   

Доповідь завідувача кафедрою автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету д.т.н., проф. Біліченка В.В. та завідувача кафедрою автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету к.т.н., доц. Мурованого І.С. (співорганізатори конференції)

Цього року учасниками конференції стали представники Житомирського державного технологічного університету, Національного транспортного університету, Вінницького національного технічного університету, Луцького національного технічного університету, Кіровоградського національного технічного університету, Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, Національного технічного університету (ХПІ), Запорізького національного технічного університету, Донецької академії автомобільного транспорту, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Доповідь на пленарному засіданні завідувача кафедрою автомобілів Національного транспортного університету д.т.н., проф Сахно В.П.

   

На пленарному засіданні

На конференції були представлені наукові доповіді, що стосувались новітнім напрямкам розвитку конструкції автомобілів, транспортним технологіям, проблемам екології, безпеки руху та транспортним проблемам міста

   
   

Доповіді на конференції

Наше дозвілля

Після фінального матчу у змаганнях на кубок «Автомобіліст Полісся»

Нагородження переможців кубку «Автомобіліст Полісся - 2016»

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 232 (лабораторія проблем якості громадського траснпорту), 234 (викладацька), 134 (завідувач кафедри), 137 (мультимедійна аудиторія, клас правил дорожнього руху), 137-а (обчислювальний центр), А1–А10 (лабораторний автомобільний корпус, за гуртожитком)
Телефон: +38 (0412) 37-46-24 (кафедра), +38 (0412) 24-14-22 (приймальна)
Факс: +38 (0412) 24-14-22