Професорсько-викладацький склад кафедри автомобілі і транспортні технології

Дмитро Богданович Бегерський
Дмитро Богданович Бегерський

доцент, кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: «Комп'ютерне моделювання і конструювання», «Автомобільні двигуни», «Автомобілі», «Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту».
Наукові інтереси: прохідність автомобілів, контактна взаємодія між елементами насипних середовищ.
Е-mail: begerskiy@gmail.com

Андрій Володимирович Ільченко
Андрій Володимирович Ільченко

доцент, кандидат технічних наук, член кореспондент транспортної академії наук України.
Викладає дисципліни: «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технічної діагностики автомобіля», «Організація автомобільних перевезень та безпеки руху», «Перспективні методи діагностування і обслуговування автомобілів».
Наукові інтереси: паливна економічність і екологічна безпека автомобільного транспорту; використання альтернативної енергії на транспорті; мікропроцесорні засоби і комп`ютерні системи автомобіля.
Е-mail: avi_77@ukr.net

Руслана Віталіївна Колодницька
Руслана Віталіївна Колодницька

доцент, кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: «Ресурсозберігаючі технології в автомобільному транспорті».
Наукові інтереси: палива альтернативні палива, дизельні біопалива, витрата палива.
Е-mail: ruslanakolod2017@gmail.com

Юрій Олександрович Кубрак
Юрій Олександрович Кубрак

доцент, кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: «Електричне і електронне обладнання автомобілів», «Комп`ютери і системи автоматики в сучасних автомобілях».
Наукові інтереси: перколяційні процеси, синергетика, вимірювання механічних величин.
Е-mail: kubrak79@ukr.net

Євгеній Григорович Опанасюк
Євгеній Григорович Опанасюк

доцент, кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: «Автомобілі», «Автомобільні двигуни», «Перспективні напрямки розвитку конструкцій автомобілів», «Експериментальні дослідження надійності та експлуатаційних властивостей автомобілів».
Наукові інтереси: прохідність автомобілів, використання альтернативних палив, динаміка автомобілів.

Володимир Євгенійович Титаренко
Володимир Євгенійович Титаренко

кандидат технічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Констукційні та експлуатаційні матеріали ресурсів АТ», «Перевезення небезпечних вантажів», «Спеціалізований рухомий склад АТ».
Наукові інтереси: сучасні енерго- та ресурсозберігаючі технології, раціональне конструювання та випробування машин і обладнання, проблеми міцності, живучість рамних конструкцій в умовах експлуатації, проблеми вібронавантаженості конструкцій, екологічні проблеми.

Володимир Петрович Шумляківський
Володимир Петрович Шумляківський

доцент, кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: «Інтелектуальні транспортні системи», «Організація фірмового сервісу та використання обладнання при ТО і Р автомобілів», «Випробування автомобілів», «Стратегія сталого розвитку», «Транспортні системи», «Основи виробництва і ремонту автомобілів».
Наукові інтереси: інтелектуальні транспортні системи, автомобільні перевезення, дослідження робочих процесів в автомобілі.
Е-mail: shumliakivskyiv@gmail.com

Ігор Анатолійович Бовсунівський
Ігор Анатолійович Бовсунівський

старший викладач.
Викладає дисципліни: «Геоінформаційні системи», «Логістика транспортних систем міст», «Комп’ютерне конструювання та моделювання».
Наукові інтереси: підресорювання автомобілів, керованість та стійкість автомобілів.
Е-mail: bovigorbov@gmail.com

Іван Васильович Вітюк
Іван Васильович Вітюк

старший викладач.
Викладає дисципліни: «Транспортна логістика», «Теплотехніка».
Наукові інтереси: підресорювання автомобілів, плавність ходу автомобілів.
Е-mail: vnvik74@gmail.com

Володимир Олександрович Ломакін
Володимир Олександрович Ломакін

Асистент. В даний час працює над підготовкою до захисту кандидатської дисертації.
Викладає дисципліни: «Надійність машин», «Експлуатація та обслуговування машин», «Автомобілі».
Наукові інтереси: діагностика транспортних засобів, маховики змінного моменту інерції, нерівномірність ходу двигуна.
Е-mail: Rootsymbol@gmail.com

Юрій Іванович Тростенюк
Юрій Іванович Тростенюк

Старший викладач.
Викладає дисципліни: «Вступ в технологічні процеси в автомобільному транспорті», «Автоматизація виробничих процесів в автомобільному транспорті», «Основи комп'ютерної діагностики автомобілів», «Прикладна механіка», «Теоретична механіка», «Прикладна механіка і основи конструювання».
Наукові інтереси: проблеми міцності.

Микола Мар'янович Можаровський
Микола Мар'янович Можаровський

Старший викладач.
Викладає дисципліни: «Автомобільні двигуни», «Автомобілі», «Будівельна механіка», «Технічна механіка».
Наукові інтереси: енергозберігаючі технології, акумулятори механічної енергії.
Е-mail: mmm1953@meta.ua

Олексій Ігорович Рафальський
Олексій Ігорович Рафальський

асистент.
Викладає дисципліни: «Інформаційні системи і технології», «Стратегія сталого розвитку транспортних систем».
Наукові інтереси: інтелектуальні транспортні системи, автомобільні перевезення, пасажирські і транспортні проблеми міста.
Е-mail: lesha-rafa@meta.ua

Олег Олександрович Журба
Олег Олександрович Журба

доцент, кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: «Взаємодія видів транспорту», «Економіка міжнародних перевезень», «Основи теорії систем і управління».
Наукові інтереси: організація пасажирських перевезень на залізничному транспорті.
Е-mail: zhurbaoo@gmail.com