Професорсько-викладацький склад кафедри автомобілі і транспортні технології

Олександр Петрович Кравченко
Олександр Петрович Кравченко

доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України
Автор понад 480 наукових робіт (у тому числі один підручник, 10 навчальних посібників, 4 монографії, 13 патентів), інпактфактор – 1.0, член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій НТУ та ЖДТУ, член редакційних колегій фахових видань ХНАДУ, ЛНТУ та ЖДТУ.
Наукові інтереси: підвищення ефективності експлуатації автомобільного транспорту; надійність автотранспортних засобів; забезпечення безпеки дорожнього руху.
Контакти e-mail: avtoap@ukr.net

Андрій Володимирович Ільченко
Андрій Володимирович Ільченко

доцент, кандидат технічних наук, член кореспондент транспортної академії наук України.
Викладає дисципліни: «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технічної діагностики автомобіля», «Організація автомобільних перевезень та безпеки руху», «Перспективні методи діагностування і обслуговування автомобілів».
Наукові інтереси: паливна економічність і екологічна безпека автомобільного транспорту; використання альтернативної енергії на транспорті; мікропроцесорні засоби і комп`ютерні системи автомобіля.
Е-mail: avi_77@ukr.net

Руслана Віталіївна Колодницька
Руслана Віталіївна Колодницька

доцент, кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: «Ресурсозберігаючі технології в автомобільному транспорті».
Наукові інтереси: палива альтернативні палива, дизельні біопалива, витрата палива.
Е-mail: ruslanakolod2017@gmail.com

Євгеній Григорович Опанасюк
Євгеній Григорович Опанасюк

доцент, кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: «Автомобілі», «Автомобільні двигуни», «Перспективні напрямки розвитку конструкцій автомобілів», «Експериментальні дослідження надійності та експлуатаційних властивостей автомобілів».
Наукові інтереси: прохідність автомобілів, використання альтернативних палив, динаміка автомобілів.

Володимир Євгенійович Титаренко
Володимир Євгенійович Титаренко

кандидат технічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Констукційні та експлуатаційні матеріали ресурсів АТ», «Перевезення небезпечних вантажів», «Спеціалізований рухомий склад АТ».
Наукові інтереси: сучасні енерго- та ресурсозберігаючі технології, раціональне конструювання та випробування машин і обладнання, проблеми міцності, живучість рамних конструкцій в умовах експлуатації, проблеми вібронавантаженості конструкцій, екологічні проблеми.

Іван Васильович Вітюк
Іван Васильович Вітюк

старший викладач.
Викладає дисципліни: «Транспортна логістика», «Теплотехніка».
Наукові інтереси: підресорювання автомобілів, плавність ходу автомобілів.
Е-mail: vnvik74@gmail.com

Микола Мар'янович Можаровський
Микола Мар'янович Можаровський

Старший викладач.
Викладає дисципліни: «Автомобільні двигуни», «Автомобілі», «Будівельна механіка», «Технічна механіка».
Наукові інтереси: енергозберігаючі технології, акумулятори механічної енергії.
Е-mail: mmm1953@meta.ua

Олег Олександрович Журба
Олег Олександрович Журба

доцент, кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: «Взаємодія видів транспорту», «Економіка міжнародних перевезень», «Основи теорії систем і управління».
Наукові інтереси: організація пасажирських перевезень на залізничному транспорті.
Е-mail: zhurbaoo@gmail.com

Олег Миколайович Бака
Олег Миколайович Бака

старший викладач
Викладає дисципліни: «Основи теорії транспортних процесів і систем», «Основи транспортної логістики».
Наукові інтереси: організація пасажирських перевезень автотранспортом, інтелектуальні транспортні системи, оптимізація сучасних транспортних систем.
Е-mail: cityintegrals@gmail.com

Катерина Миколаївна Корнікова
Катерина Миколаївна Корнікова

асистент кафедри
Викладає дисципліни: "Організація автомобільних перевезень", "Основи організації міжнародних автомобільних перевезень","Економіка міжнародних перевезень", "Інформаційні системи і технології", "Основи конструювання, надійність та будова автомобіля", "САПР автомобілів", "Взаємодія видів транспорту", "Моделювання технологічних процесів підприємств АТ", "Геоінформаційні системи на автомобільному транспорті", "Основи теорії транспортних процесів і систем".
Наукові інтереси: пасажирські автомобільні перевезення, міський електротранспорт.
Е-mail: katt_kkm@ztu.edu.ua

Володимир Володимирович Нестеренко
Володимир Володимирович Нестеренко

асистент кафедри
Викладає дисципліни: "Основи технічної діагностики автомобілів", "Технічна експлуатація автомобілів"
Наукові інтереси:
Е-mail: v.nesterenko@zavto.com

Олександр Анатолійович Левківський
Олександр Анатолійович Левківський

Аспірант, асистент за сумісництвом
Викладає дисципліни: "Загальний курс транспорту", "Транспортні засоби".
Наукові інтереси:
Е-mail: oleksandrlevkovskiy@gmail.com

Олександр Олександрович Добровінський
Олександр Олександрович Добровінський

інженер кафедри, асистент за сумісництвом
Викладає дисципліни: "Технологія конструкційних матеріалів, матеріалознавство", "Автомобілі".
Наукові інтереси: Автомобільні перевезення, надійність автотранспортних засобів;
Е-mail: dobrovinskyi.o@ztu.edu.ua