Професорсько-викладацький склад кафедри фізики та вищої математики

Валерій Олександрович Коваль
Валерій Олександрович Коваль
Доктор фізико-математичних наук, профессор кафедри фізики та вищої математики. Народився 14 квітня 1962 року в селі Ходорків Житомирської області. Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка у 1985 році.
Дисертація захищена у 2003 р. в Інституті математики НАН України.
Основні наукові праці:
 1. О законе повторного логарифма для операторно-нормированных сумм случайных векторов // Теория вероятностей и её применения.–2001.–Т. 46, №2.–С. 381-383.
 2. A new law of the iterated logarithm in Rd with application to matrix-normalized sums of random vectors // Journal of Theoretical Probability.–2002.–Vol. 15, №1.–P. 249-257.
 3. Закон повторного логарифма для матрично-нормированных сумм независимых случайных векторов и его применение // Математические заметки.–2002.–Т. 72, №3.–С. 363-369.
 4. A law of the iterated logarithm for stochastic approximation procedures in d-dimensional Euclidean space // Stochastic Processes and their Applications.–2003.–Vol. 105, №2.–P. 299-313. (with R. Schwabe)
Валентин Анатолійович Рудніцький
Валентин Анатолійович Рудніцький

Доцент кафедри фізики та вищої математики. Кандидат фіз.-мат. наук.
Наукові інтереси: фізика низькотемпературної плазми і її практичне застосування в синтезі тонких плівок і покриттів на вакуумних установках.

Олександр Іванович Прилипко
Олександр Іванович Прилипко

Завідувач підготовчого відділення, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Наукові інтереси: алгебраїчні методи дослідження в математичній фізиці.
Займається алгебраїчними методами досліджень рівнянь математичної фізики. Дослідив деякі класи операторів симетрії рівнянь Брейта, Шредінгера, Клейна-Гордона-Фока та Кемера-Дефіна-Петьє. Опубліковано близько 40 наукових та навчально-методичних праць.
Основні наукові праці:

 1. Нікітін А.Г., Онуфрійчук С.П., Прилипко О.І. Оператори симетрії рівняння Брейта //Доп. АН УРСР. Сер.А.- 1990. № 6.
 2. Никитин А.Г., Прилипко А.И. Обобщенные тензоры Киллинга и симметрия уравнения Клейна-Гордона-Фока.- Киев, 1990.-59с.-(Препр./АН УССР. Ин-т математики; 90.23).
 3. Onufriichuk S.P. and Prylypko O.I. Symmetry of a two-particle equation for parastates //Nonlinear Mathematical Physics, 1996, v.3, № 3-4.
 4. Onufriichuk S.P. and Prylypko O.I. Higher order symmetry operators for the Schodinger equation // Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics, 1997, v.2.

Володимир Львович Добряков
Володимир Львович Добряков

Доцент кафедри фізики та вищої математики. Кандидат фіз.-мат. наук.
Наукові інтереси: математична фізика, квантова фізика, фізика твердого тіла, взаємодія випромінювання з твердим тілом.

Сергій Іванович Скуратівський
Сергій Іванович Скуратівський

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Наукові інтереси: хвильові процеси в складних системах.
Серед найбільш вагомих та останніх публікацій слід виділити наступні:

 1. Danylenko V.A., Skurativskyi S.I. Travelling Wave Solutions of Nonlocal Models for Media with Oscillating Inclusions. Nonlinear Dynamics and Systems Theory, №12 (4). – 2012. P. 365–374.
 2. Danylenko V.A., Skurativskyi S.I. Stationary and periodic regimes in relaxing media with fluctuations European Physical Journal B (Condensed matter and Complex systems), 2014, V.87, P. 218.
 3. Skurativskyi S.I Traveling wave solutions of the nonlocal Brenner hydrodynamic models International Journal of Bifurcation and Chaos, 2014, Vol.24, No.11. P.145-135.
 4. Vladimirov V. A., Maczka C., Sergyeyev A., Skurativskyi S. Stability and dynamical features of solitary wave solutions for a hydrodynamic-type system taking into account nonlocal effectsCommunications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 2014, V. 19, Issue 6, P. 1770–1782.
 5. Skurativskyi S. I. Chaotic wave solutions in a nonlocal model for media with vibrating inclusions Journal of Mathematical Sciences, 2014, Vol. 198, No. 1, P. 54-61.

Руслан Миколайович Головня
Руслан Миколайович Головня

Старший викладач кафери фізики та вищої математики.
Наукові інтереси: алгебраїчні методи дослідженнь рівнянь математичної фізики.
Є автором 2 наукових статей та співавтором 15 навчально-методичних посібників.

Сергій Петрович Давидчук
Сергій Петрович Давидчук

Старший викладач кафедри фізики та вищої математики.
Наукові інтереси: механіка зв’язних полів у матеріалах та елементах конструкцій.
Основні наукові праці:

 1. Михайленко В.В., Франовський А.Ц., Давидчук С.П. До питання про концепцію комплексних модулів в механіці непружних матеріалів // Вісник ЖІТІ, 2001, № 16.- с.- 18-22.
 2. Киричок И.Ф., Михайленко В.В., Давидчук С.П. Нелинейные колебания и виброразогрев вязкоупругого стержня с кубической характеристикой упругости // Прикладная механика. – 2002
 3. Давидчук С.П., Лущиков О.В. Коливання в’язкопружного стержня з нелінійною характеристикою пружності // Прикладная механика. – 2002.

Віра Михайлівна Очич
Віра Михайлівна Очич

Старший викладач кафедри фізики та вищої математики.
Співавтор 2 наукових і 3 методичних праць.

Василь Миколайович Бондарчук
Василь Миколайович Бондарчук

Старший викладач кафедри фізики та вищої математики.
Наукові інтереси: Симетрія рівнянь квантової механіки.
Співавтор 2 методичних праць.

Олександр Володимирович Лущиков
Олександр Володимирович Лущиков

Старший викладач кафедри фізики та вищої математики.
Наукові інтереси: механіка деформованого твердого тіла.
Співавтор 8 наукових і 7 методичних праць.