Факультет публічного управління та права

Декан факультету

Димитрій Олександрович Грицишен
Димитрій Олександрович Грицишен

Професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор. Працює в Державному університеті «Житомирська політехніка» з 2006 р. У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію, у 2016 р. – докторську дисертацію. Протягом 2014-2015 рр. успішно пройшов міжнародну сертифікацію Інституту фінансових бухгалтерів Великобританії (Institute of Financial Accountants (IFA)) за всіма модулями та є асоційованим членом IFA.

Громадська діяльність та членство
 • Вчений секретар редакційної колегії фахових видань України: Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
 • Голова наукового семінару Житомирської політехніки з розгляду результатів дисертаційних робіт аспірантів, докторантів (пошукачів) за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); член Спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій Д 14.052.01.
Наукові роботи

Монографії:

2012 р.
 • Євдокимов В.В. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: ісламська модель [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишен. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 420 с. ISBN 978-966-683-329-0
2013 р.
 • Євдокимов В.В. Концепція управління економічною безпекою суб’єктів господарювання в контексті теорії сталого розвитку [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, О.В. Олійник, Д.О. Грицишен, О.О. Грищенко. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 240 с.
 • Євдокимов В.В. Міжнародні моделі регулювання звітності сталого розвитку: аналіз сучасного стану [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, О.О. Грищенко, О.М. Баришнікова – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 200 с.
2014 р.
 • Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік основної діяльності лізингових компаній: теорія, методика, організація: монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, С.П. Ніколаєва. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 208 с.
 • Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік діяльності судноплавних компаній: теорія, методика, організація: монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, С.В. Тарасенко. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 232 с.
 • Інтегрована звітність підприємств: монографія / В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишен, О.М. Баришнікова. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 180 с.
2015 р.
 • Євдокимов В.В. Інформаційне забезпечення антагоністичних інтересів учасників спільної діяльності [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, Л.А. Куришко. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 220 с.
 • Євдокимов В.В. Обліково-інформаційне забезпечення економіко-екологічної безпеки системи управління відходами [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, О.В. Кузнєцова, Л.В. Сергієнко-Бердюкова – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 180 с.
 • Грицишен Д.О. Бухгалтерський облік в системі управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств: монографія / Д.О. Грицишен. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 540
Основні дисципліни, які викладаються: сталий розвиток, теорія безпеки соціальних систем, обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою, антикорупційна діяльність в корпоративному секторі
Робочі мови спілкування: Українська, російська, англійська.

Контакти кабінет: 304; телефон: +38 (063) 367-13-78; e-mail: gritsishen.do@gmail.com

Інформація про факультет

Факультет публічного управління та права створено 03.09.2018 р. (наказ ректора ЖДТУ № 422од). На сьогодні факультет здійснює підготовку за спеціальностями: 081 «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування», 035 «Філологія» (Прикладна лінгвістика), 262 «Правоохоронна діяльність». Факультет є єдиним в регіоні, що готує фахівців за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» та в навчальному процесі акцентує увагу на формування навиків боротьби з економічною злочинністю та кіберзлочинами. Крім того, на факультеті здійснюється підготовка студентів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, в тому числі, підготовка магістрів (державних службовців) на замовлення Національного агентства України з питань державної служби. В 2018 р. факультет виборов право на проведення довгострокового підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, а також на проведення короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців з питань управління фінансами за тренінговою програмою «Стратегія реформування системи управління державними фінансами: розвиток бухгалтерського обліку, державного фінансового контролю та аудиту».

До складу факультету входять кафедра економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, кафедра права та правоохоронної діяльності та кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики.

Новини факультету

09.04.2021 Участь професора ФПУП у круглому столі “Розширення економічних можливостей жінок як шлях до гендерної рівності та стійкості до кризи”

06.04.2021 Перемога студентки ФПУП на Студентській онлайн олімпіаді з Психології

30.03.2021 Співпраця гуртка «Інтертекстуальні студії» з Інститутом літератури НАН України

30.03.2021 УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ФПУП У ШКОЛІ СОЦІАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА-2021

26.03.2021 БЕРЕЗЕНЬ ОЧИМА ГУРТКІВЦІВ-ФІЛОЛОГІВ

26.02.2021 Участь психологів ФПУП у міжнародній психологічній співпраці

26.02.2021 Презентація спеціальності «Філологія (прикладна лінгвістика)»

Переглянути архів новин.

Структура факультету

Кафедра права та правоохоронної діяльності

Завідувач: Сергій Аркадійович Кузьмін

Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики

Завідувач: Людмила Францівна Могельницька

Кафедра психології та соціального забезпечення

В.о. завідувача: Ірина Миколаївна Леган

Центр соціально-психологічної підтримки і супроводу «PsyLab»

Центр соціально-психологічної підтримки і супроводу «PsyLab» Державного університету «Житомирська політехніка» надає освітні послуги, здійснює науково-дослідну, консультаційну, психодіагностичну, психокорекційну та профорієнтаційну діяльність. Читати далі....

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103