Професорсько-викладацький склад кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики

Світлана Володимирівна Суховецька
Світлана Володимирівна Суховецька

Старший викладач. Завідувач секції іноземних мов гірничо-екологічного факультету.
У 1994 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська і німецька мови” і отримала кваліфікацію “Вчитель англійської та німецької мов”.
Наукові інтереси: Методика викладання ESP.
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови, підготовка студентів до науково-практичних конференцій, проведення днів іноземних мов. Виконує обов’язки зав. секції ГЕФ.

Валентина Анатоліївна Шадура
Валентина Анатоліївна Шадура

Старший викладач. Завідувач секції іноземних мов факультету інформаційно-комп’ютерних технологій.
У 1994 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська та німецька мови” та отримала кваліфікацію “Вчитель англійської та німецької мов”.
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови, викладання англійської мови в групах поглибленого вивчення, підготовка студентів до науково-практичних конференцій, організація та проведення днів іноземних мов.

Людмила Іванівна Фурсова
Людмила Іванівна Фурсова

Старший викладач. Заступник зав. кафедри. У 1993 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська та німецька мови” отримала кваліфікацію “Вчитель англійської та німецької мов”.
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови, підготовка студентів до науково-практичних конференцій та днів іноземних мов.

Ірина Сергіївна Мельниченко
Ірина Сергіївна Мельниченко

Старший викладач, завідувач секції іноземних мов факультету комп‘ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки. У 2005 році закінчила Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська та німецька мови та зарубіжна література” і отримала кваліфікацію “Вчитель англійської та німецької мов та зарубіжної літератури”. У 2006 році закінчила магістратуру Житомирського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська мова та література” і отримала кваліфікацію “Викладач англійської мови та літератури”. В 2010 році закінчила аспірантуру Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Тема дослідження: «Знаки вербальної агресії в політичному англомовному дискурсі».

Наталія Іванівна Крушинська
Наталія Іванівна Крушинська

Викладач. У 2004 році закінчила Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська та німецька мови та зарубіжна література” і отримала кваліфікацію “Вчитель англійської та німецької мов та зарубіжної літератури”. З 1 жовтня 2012 року навчається в аспірантурі Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Тема дослідження: «Формування комунікативної культури студентів педагогічних коледжів США».
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської та німецької мов.

Людмила Леонідівна Отдєльнова
Людмила Леонідівна Отдєльнова

Провідний інженер, викладач.
У 1983 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю "Англійська і німецька мови" і отримала кваліфікацію "Вчитель англійської та німецької мов".
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови.

Ірина Сергіївна Ковальчук
Ірина Сергіївна Ковальчук

Доцент. У 2009 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти, англійська мова та література" та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури, вчителя німецької мови і зарубіжної літератури.
З жовтня 2014 року – здобувач наукового ступеню кафедри педагогіки у Житомирському державному університеті імені Івана Франка.
Наукові інтереси: «Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у вищих військових навчальних закладах». Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови, викладання англійської мови в групах поглибленого вивчення, підготовка студентів до науково-практичних конференцій.

Олена Андріївна Колодій
Олена Андріївна Колодій

Викладач. У 2012 році закінчила Житомирський державний університет імені І.Франка, інститут іноземної філології, спеціальність «Переклад», денне відділення.
У 2014 році здобула другу вищу освіту в Житомирському державному університеті ім. І. Франка, спеціальність «Вчитель англійської мови», заочне відділення. Отримала кваліфікацію «Вчителя англійської та німецької мов».
Двічі приймала участь в міжнародній програмі обміну молодих науковців DAAD.
В 2011 році проходила навчання терміном в 2 тижня у Вільному університеті в Берліні.
Наукові інтереси: підготовка студентів до науково-практичних конференцій.
Основна робота зі студентами - практичні заняття з англійської мови.

Олена Борисівна Сивак
Олена Борисівна Сивак

Доцент. Відповідальна за секцію іноземних мов обліково-фінансового факультету.
У 2011 році отримала диплом магістра Житомирського державного технологічного університет за спеціальністю «Облік і аудит». У 2015 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю “Мова і література (англійська)”. У 2016 р. захистила дисертацію на тему: “Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на надання благодійної допомоги як елементом соціального капіталу підприємства”.
Наукові інтереси: Business English, Accounting Theory, Finance, Financial Accounting, Managerial Accounting, International Accounting, Auditing, Economic Analysis, Reporting of the Enterprise.
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови, підготовка студентів до науково-практичних конференцій, проведення днів іноземних мов.

Ірина Валеріївна Біляк
Ірина Валеріївна Біляк

Викладач. Відповідальна за секцію факультету публічного управління і права 2004 – ЖДУ iм I. Франка – спец. – «Педагогiка i методика середньоi освiти. Мова та лiтература (англiйська); квалiф. – магiстр педагогiчної освiти, викладач англiйськоi мови i лiтератури.
2013 – аспiрантура ЖДУ 100204 Германські мови (англiйська)
Науковi iнтереси: лiнгвiстична прагматика, коммунiкативна лiнгвiстика, мовний вплив.

Євгенія Орестівна Канчура
Євгенія Орестівна Канчура

Доцент, кандидат філологічних наук.
У 1988 році закінчила відділення філології гуманітарного факультету Новосибірського державного університету, отримала кваліфікацію “Філолог, викладач зі знанням іноземних мов”. У 2006-2011 рр. була здобувачем наукового ступеня при Київському національному лінгвістичному університеті. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію “Моделювання текстуалізованого простору в романах-фентезі Террі Пратчетта” по науковій спеціальності “Література зарубіжних країн”. Є членом ради Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, співголовою Центру з дослідження літератури фентезі при Інституті Літератури НАНУ ім. Т. Г. Шевченка, вчитель-методист, вчитель вищої категорії.
Наукові інтереси: фентезі доби постмодернізму, використання фольклорних джерел та художніх текстів для вивчення іноземної мови.
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови.

Оксана Андріївна Черниш
Оксана Андріївна Черниш

Кандидат філологічних наук
Освіта:
2006 – 2010 здобуття кваліфікації бакалавра педагогічної освіти, вчителя англійської мови; ННІ іноземної філології Житомирського державного університету ім. І. Франка;
2010 – 2011 здобуття кваліфікації вчителя мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури; ННІ іноземної філології Житомирського державного університету ім. І. Франка;
2010 – 2011 здобуття ступеня магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури; ННІ іноземної філології Житомирського державного університету ім. І. Франка;
2012 – 2014 аспірант кафедри англійської філології та перекладу ім. проф. Д. Квеселевича ННІ іноземної філології Житомирського державного університету ім. І. Франка;
12 травня 2016 року захистила дисертацію за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. Дисертаційна робота на тему: «Медіажанр «Слово редактора»: лінгвостилістичний та лінгвокомунікативний аспекти (на матеріалі сучасних англомовних глянцевих журналів».
Наукові інтереси: дискурсологія, жанрологія, медіалінгвістика, лінгвостатистика, комунікативна, комп‘ютерна, корпусна лінгвістики, НЛП програмування у лінгвістиці.

Оксана Ігорівна Згурська
Оксана Ігорівна Згурська

Викладач. У 2016 році отримала диплом бакалавра з відзнакою Житомирського державного університету ім. І. Франка та здобула кваліфікацію «Вчителя англійської мови та зарубіжної літератури». У 2018 році здобула кваліфікацію «Магістра філології, філолога-германіста, фахівця з англійської та німецької мови і літератур, перекладача» у Житомирському державному університеті ім. І. Франка.
Наукові інтереси: «Особливості зображення художнього часу та простору в романі У. С. Моема «Розмальована завіса».
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови, підготовка студентів до науково-практичних конференцій.

Вікторія Олександрівна Захарчук
Вікторія Олександрівна Захарчук

Викладач. У 2018 році здобула кваліфікацію «Магістр філології, філолог-германіст, фахівець з англійської та німецької мови та літератур, перекладач» у Житомирському державному університеті ім. Івана Франка.
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови, підготовка студентів до науково-практичних конференцій.
Наукові інтереси: «Англомовні неофіційні етнономінації: лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний аспекти».

Ольга Володимирівна Хорош
Ольга Володимирівна Хорош

Викладач. У 2012 році отримала диплом бакалавра з відзнакою Житомирського державного університету ім. І. Франка та здобула кваліфікацію «Філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури». У 2013 році здобула кваліфікацію «Магістра філології»
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови.
Наукові інтереси: фразеологічна одиниця в англійській мові, семантика фразеологізмів

Катерина Сергіївна Бондаренко
Катерина Сергіївна Бондаренко

Викладач. У 2017 році отримала диплом спеціаліста з відзнакою Національного Транспортного Університету (м.Київ), за спеціальністю Філологія. Технічний переклад. Германські мови та література (денна форма навчання). Та здобула кваліфікацію «Перекладача з англійської та другої західноєвропейської мов.»
Також паралельно навчаючись (на заочній формі навчання) в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, у 2016 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю Філологія, Гуманітарні науки, та здобула кваліфікацію «Вчителя української мови та літератури.»
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови.
Наукові інтереси: Лексико-граматичні та прагматичні особливості перекладу рекламних текстів в автомобільній галузі, структура скорочень та абревіатур у науково-технічних та публіцистичних текстах: перекладацький аспект.

Катерина Ігорівна Марчук
Катерина Ігорівна Марчук

Викладач. У 2016 році закінчила ЖДУ імені Франка, спеціальність «Філологія», кваліфікація вчителя англійської мови та зарубіжної літератури 2018 рік., спеціальність «Філологія»(германські мови та література(переклад включно)», кваліфікація «Магістр філології, філолог германіст, фахівець з англійської та німецької мов і літератури, перекладач».
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови.
Наукові інтереси: автоматичний синтаксичний аналіз англомовного тексту: застосування та перспективи.