Професорсько-викладацький склад кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики

Богдан Петрович Білоус
Богдан Петрович Білоус

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики.
Освіта: 1996–2001 — Житомирський державний університет імені Івана Франка, диплом з відзнакою, спеціальність «Українська мова та література та англійська мова та зарубіжна література», кваліфікація «Вчитель української та англійської мови та літератури».
У 2005 році захистив дисертацію на тему: «Становлення давньоукраїнських літературних жанрів» Інститут літературознавства НАН України, у 2008 отримав вчене звання доцента.
Наукові інтереси: Фахова іноземна та професійна українська мови, перекладознавство, особливості вживання запозичень з англійської мови та адаптація в українській мові, літературознавство, практика іноземної мови, академічне та професійне письмо.
Автор понад 50 наукових праць, фахових та зарубіжних статей, двох монографій та п’яти навчальних посібників.
Профілі: Google Scholar, ORCID

Олена Вікторівна Денисевич
Олена Вікторівна Денисевич

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики. У 2008 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови та літератури. 2015 р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 32.051.02 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Тема дисертації: «Лексика реклами в структурі мовної картини світу українців».
У 2018 та 2019 роках проходила міжнародні стажування у Ягеллонському університеті (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) у м. Краків (Польща).
Наукові інтереси: психолінгвістика, когнітивна лінгвістика, етнолінгвістика, методика викладання іноземних мов.
Профілі: ResearcherID: C-6910-2016, Academia, ORCID

Євгенія Орестівна Канчура
Євгенія Орестівна Канчура

Доцент, кандидат філологічних наук.
Освіта: Новосибірський державний університет (1988р.), спеціальність «філолог, викладач».
2012 р. - захистила кандидатську дисертацію «Моделювання текстуалізованого світу в романах-фентезі Террі Претчетта».
Наукові інтереси: література фентезі доби постмодернізму, інтертекстуальність, інтермедіальність, неоміфологізм, література для дітей та юнацтва.

 • співголова Центру з дослідження літератури фентезі при Інституті Літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (ЦДЛФ);
 • член ради Українського центру дослідження літератури для дітей та юнацтва (ЦДЛДЮ);
 • член редколегії збірника ЦДЛДЮ «Література. Діти.Час»;
 • член редколегії Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки: науковий журнал;
 • практикуючий перекладач у Міжнародній асоціації аналітичної психології, автор художніх перекладів українською мовою:
  • Крісті А. (2021). Чалий кінь. Харків: КСД.
  • Ньюмарк Е. (2019). Курячий бульон для душі. Знайди свою внутрішню силу. Харків: КСД.
  • Сільвер Дж. (2018). Одного разу на Різдво. Харків: КСД.
  • Сільвер Дж. (2021). Два життя Лідії Берд. Харків: КСД.
Профілі: ЦДЛФ, Academia, Google Scholar, ORCID

Наталя Павлівна Плахотнюк
Наталя Павлівна Плахотнюк

старший викладач кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики, кандидат педагогічних наук. Закінчила аспірантуру Житомирського державного педагогічного університету, захистила кандидатську дисертацію ”Підготовка майбутніх учителів до інноваційної діяльності засобами навчально-ігрового проектування” (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).
Наукові інтереси: методика викладання англійської мови, розвиток іншомовної компетенції фахівців.
Профілі: Google Scholar, ORCID

Олена Борисівна Сивак
Олена Борисівна Сивак

Доцент кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики, кандидат економічних наук, доцент.
У 2011 році отримала диплом магістра Житомирського державного технологічного університет за спеціальністю «Облік і аудит».
У 2015 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю “Мова і література (англійська)”.
У 2016 р. захистила дисертацію на тему: “Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на надання благодійної допомоги як елементом соціального капіталу підприємства” та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.
Наукові інтереси: Business English, Accounting Theory, Finance, Financial Accounting, Managerial Accounting, International Accounting, Auditing, Economic Analysis, Reporting of the Enterprise, E-dictionaries
Профілі: Google Scholar, ORCID, Scopus

Ірена Едуардівна Сніховська
Ірена Едуардівна Сніховська

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики.
Освіта: 1989–1994 — Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Англійська та німецька мови», кваліфікація «Вчитель англійської мови та літератури та німецької мови».
Навчання в аспірантурі: 1995–1998, кафедра англійської філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Тема дисертаційного дослідження: «Механізми, засоби та прийоми мовної гри в сучасній англійській мові». Рік і місце захисту: 2005, спеціалізована Вчена рада К 17.051.02 Запорізького національного університету, диплом ДК No 031218.
Наукові інтереси: лінгвокультурологія, лінгвістика тексту, американознавство, медійний дискурс, мовна гра.
Член редколегії «Вісника Житомирського державного унівеситета імені Івана Франка (Серія Філологічна)».
Профілі: ResearcherID: G-3798-2016, Publons, Google Scholar, ORCID, Scopus

Оксана Андріївна Черниш
Оксана Андріївна Черниш

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Вчене звання: доцент.
Освіта:

 • 2011 р. - здобуття ступеня магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури; ННІ іноземної філології Житомирського державного університету ім. І. Франка;
 • 2016 р. - захистила дисертацію за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. Дисертаційна робота на тему: «Медіажанр «Слово редактора»: лінгвостилістичний та лінгвокомунікативний аспекти (на матеріалі сучасних англомовних глянцевих журналів».
Протягом 2019-2021 років пройшла міжнародне стажування у Венеціанському університеті Ка’Фоскарі (Італія), Сілезькому технологічному університеті (Польща) та Університеті Південної Богемії (Чехія).
Постійний співфасилітатор міжнародного проекту “Open Networked Learning” (Швеція) за підтримки Linköping University, Linné-universitetet, Lunds Universitet, Karlstads Universitet;
спеціаліст з дистанційної освіти (Linnaeus University);
постійний член міжнародних науково-професійних організації TESOL-Ukraine, IATEFL-Ukraine, наукових організацій “Центр українсько-європейського наукового співробітництва” та “Українська асоціація дослідників освіти”;
керівник проекту Молодих Вчених “Створення електронних багатомовних академічних словників (тезаурусів)”. Державний реєстраційний номер: 0120U101262;
автор понад 60 наукових та науково-методичниї праць.
Наукові інтереси: дискурсологія, жанрологія, медіалінгвістика, лінгвостатистика, комп’ютерна лексикографія, комунікативна, комп’ютерна, корпусна, структурна лінгвістика, НЛП, дистанційна освіта.
Профілі: Google Scholar, ORCID, Scopus

Світлана Володимирівна Суховецька
Світлана Володимирівна Суховецька

Старший викладач кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики.
Освіта: Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка (1994 р.), вчитель англійської та німецької мов.
Наукові інтереси: Формування комунікативної компетентності студентів немовних навчальних закладів; Методика викладання іноземної мови в немовних навчальних закладах
Профілі: Google Scholar, ORCID

Людмила Іванівна Фурсова
Людмила Іванівна Фурсова

Старший викладач кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики.
Закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Я. Франка.
Наукові інтереси: англійська мова, лінгвістика, методика викладання англійської мови.
Профілі: Google Scholar

Валентина Анатоліївна Шадура
Валентина Анатоліївна Шадура

Закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська та німецька мови”.
Наукові інтереси: методика викладання англійської мови для IT студентів, підготовка студентів до участі в науково-практичних конференціях та мовних олімпіадах, здійснення наукових та технічних перекладів.
Профілі: Google Scholar, ORCID, Scopus

Ірина Валеріївна Біляк
Ірина Валеріївна Біляк

Викладач. Завідувач секції іноземних мов факультету публічного управління та права.
У 2004 закінчила Житомирський державний університет iм. Iвана Франка за спеціальністю «Педагогiка i методика середньої освiти. Мова та лiтература (англiйська)» та отримала квалiфікацію магiстр педагогiчної освiти, викладач англiйської мови i лiтератури.
У 2013 закінчила аспірантуру Житомирського державного університету за спеціальністю 10.02.04 Германські мови (англійська). Тема дослідження: «Мовна гра як засіб впливу в англомовному новинному повідомленні».
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови, викладання англійської мови в групах поглибленого вивчення, підготовка студентів до тестування з ЄВІ, організація та проведення днів іноземних мов.
Наукові інтереси: лiнгвiстична прагматика, коммунiкативна лiнгвiстика, мовленєвий вплив
Профілі: Google Scholar

Анна Вікторівна Динович
Анна Вікторівна Динович

Викладач кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики
Освіта: спеціальність 035 Філологія
спеціалізація 035.04 германські мови та літератури (переклад включно): англійська та німецька мови і літератури
професійна кваліфікація: магістр філології, філолог-германіст, фахівець з англійської та німецької мов і літератур, перекладач
Наукові інтереси: англійська граматика, система вищої технічної освіти німецькомовних країн, педагогіка, порівняльна педагогіка, німецька граматика.
Профілі: Google Scholar

Олександра Миколаївна Клименко
Олександра Миколаївна Клименко

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2014-2018) - бакалавр
професійна кваліфікація: фахівець з китайської мови і літератури та перекладу
Tongji University (2018-2020) - магістр
професійна кваліфікація: магістр викладання китайської мови як іноземної
Державний університет "Житомирська політехніка" (2021-2022) - магістр
спеціальність: Міжнародний бізнес
Наукові інтереси: методика викладання китайської мови, літературна компаративістика

Олена Володимирівна Михайловська
Олена Володимирівна Михайловська

Освіта: Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка, вчитель англійської та німецької мови та літератури 1998 р.
Наукові інтереси: лексикологія англійської мови, граматика англійської мови

Ліна Іванівна Несік
Ліна Іванівна Несік

Освіта: Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка (англійська та німецька мови)
Наукові інтереси: методика викладання іноземних мов, англійська мова професійного спрямування.

Оксана Леонідівна Пролигіна
Оксана Леонідівна Пролигіна

Викладач. У 1996 році отримала диплом з відзнакою Житомирського педагогічного інституту ім. І.Я. Франка за спеціальністю «Російська мова, зарубіжна література та англійська мова» та здобула кваліфікацію «Вчителя російської мови, зарубіжної літератури та англійської мови».
Наукові інтереси: пареміологія в сучасному англомовному дискурсі.

Анна Станіславівна Остапчук
Анна Станіславівна Остапчук

викладач кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики
Факультет публічного управління та адміністрування
Освіта:

 • 2008-2012 – Київський міжнародний університет – факультет Лінгвістики, спец. «Переклад» (англійська, французька мови);
 • 2012 -2014 – Київський міжнародний університет – факультет Лінгвістики, спец. «Мова (англійська) та література».
 • 2021-2025 – Київський міжнародний університет – здобувач ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою 015 «Професійна освіта».
Наукові інтереси: комунiкативна лінгвістика; порівняльна стилістика та практика перекладу; педагогічна діяльність; літературознавство (дитяча література).
Профілі: Google Scholar, Scopus

Людмила Леонідівна Отдєльнова
Людмила Леонідівна Отдєльнова

Провідний інженер, викладач.
У 1983 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю "Англійська і німецька мови" і отримала кваліфікацію "Вчитель англійської та німецької мов".
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови.

Ірина Сергіївна Ковальчук
Ірина Сергіївна Ковальчук

Доцент. У 2009 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти, англійська мова та література" та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури, вчителя німецької мови і зарубіжної літератури.
З жовтня 2014 року – здобувач наукового ступеню кафедри педагогіки у Житомирському державному університеті імені Івана Франка.
Наукові інтереси: «Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у вищих військових навчальних закладах». Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови, викладання англійської мови в групах поглибленого вивчення, підготовка студентів до науково-практичних конференцій.

Ірина Сергіївна Мельниченко
Ірина Сергіївна Мельниченко

Старший викладач, завідувач секції іноземних мов факультету комп‘ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки. У 2005 році закінчила Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська та німецька мови та зарубіжна література” і отримала кваліфікацію “Вчитель англійської та німецької мов та зарубіжної літератури”. У 2006 році закінчила магістратуру Житомирського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська мова та література” і отримала кваліфікацію “Викладач англійської мови та літератури”. В 2010 році закінчила аспірантуру Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Тема дослідження: «Знаки вербальної агресії в політичному англомовному дискурсі».

Олена Андріївна Колодій
Олена Андріївна Колодій

Викладач. У 2012 році закінчила Житомирський державний університет імені І. Франка, інститут іноземної філології, спеціальність «Переклад», денне відділення.
У 2014 році здобула другу вищу освіту в Житомирському державному університеті ім. І. Франка, спеціальність «Вчитель англійської мови», заочне відділення. Отримала кваліфікацію «Вчителя англійської та німецької мов».
Двічі приймала участь в міжнародній програмі обміну молодих науковців DAAD.
В 2011 році проходила навчання терміном в 2 тижня у Вільному університеті в Берліні.
Наукові інтереси: підготовка студентів до науково-практичних конференцій.
Основна робота зі студентами - практичні заняття з англійської мови.