Гірничо-екологічний факультет

Декан факультету

Володимир Володимирович Котенко
Володимир Володимирович Котенко

Декан гірничо-екологічного факультету, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри маркшейдерії. Народився в 1977 році. У 1996 р. закінчив з відзнакою Житомирський будівельний технікум, здобувши кваліфікацію техніка-технолога. У 2000 р. закінчив з відзнакою Житомирський інженерно-технологічний інститут, здобувши кваліфікацію гірничого інженера. У 2007 році захистив у Криворізькому технічному університеті дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему “Розробка методики оцінки кількісних і якісних параметрів лабрадоритових покладів з метою їх геометризації”.

Автор 50 науково-методичних праць, з них 35 фахових видань та апробацій, 10 методичних розробок, 4 навчальних посібника, 1 монографія.

Викладає дисципліни: маркшейдерські та геодезичні прилади, фотограмметрія, вища геодезія, гірничий аудит.

Наукові інтереси знаходяться в галузі дослідження технологій видобування природного каменю та їх маркшейдерського забезпечення, геометризації покладів природного каменю.

Контакти кабінет: 307; телефон: +38 (0412) 24-68-09; e-mail: gef@ztu.edu.ua

Інформація про факультет

Розвиток добувної промисловості, зміцнення мінерально-сировинної бази, раціональне та ефективне використання всіх видів корисних копалин, якими багата Україна, неможливі без національної системи підготовки гірничих кадрів високого рівня – корпусу гірничих інженерів України. Житомирщина – це Урал в мініатюрі, в надрах якої знаходяться поклади багатьох видів корисних копалин. Особливо багаті надра Житомирщини на природний облицювальний камінь. У зв'язку з цим у 1996 р. в Житомирському інженерно-технологічному інституті на факультеті інженерної механіки була розпочата підготовка спеціалістів за спеціальністю “Технологія і обладнання обробки природного каменю”. З цією метою на базі кафедри охорони праці та оточуючого середовища була створена базова випускова кафедра геотехнологій та обробки каменю. У зв'язку з реорганізацією вищої освіти вказана спеціальність була реорганізована у 1998 р. в спеціальність “Розробка родовищ корисних копалин” за напрямом підготовки “Гірництво”.

Проблеми, які пов'язані із складним екологічним станом довкілля, потреба в екологічно чистих технологіях обумовили необхідність підготовки фахівців за напрямом підготовки “Екологія”, спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища”. В 1998 р. була розпочата підготовка фахівців за вказаною спеціальністю. Разом з цим базову випускову кафедру геотехнологій та обробки каменю в 1998 р. реорганізували в кафедру геотехнологій та промислової екології.

Згідно з наказом міністра освіти і науки України №127 від 11 травня 2000 р. в структурі Житомирського інженерно-технологічного інституту було створено гірничо-екологічний факультет. Тоді до складу факультету увійшли кафедри: геотехнологій та промислової екології, природничих наук, іноземних мов.

Микола Терентійович Бакка

Микола Терентійович Бакка

Першим деканом гірничо-екологічного факультету (2000-2007 рр.) був доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, член-кореспондент Академії Гірничих наук Бакка Микола Терентійович.

Слід відмітити, що саме завдяки цій людині, її таланту і наполегливості стала можливою підготовка фахівців гірничого і екологічного профілів в Житомирському інженерно-технологічному інституті.

У грудні 2000 р. відбувся перший випуск спеціалістів зі спеціальності “Розробка родовищ корисних копалин”.

По мірі розвитку факультету підвищувався і рівень підготовки, так у 2001 р. було розпочато підготовку магістрів за спеціальністю “Розробка родовищ корисних копалин”, яка у 2002 р. була успішно акредитована за IV рівнем.

У червні 2003 року відбувся перший випуск спеціалістів зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”. У цьому ж 2003 р. була розпочата підготовка магістрів за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища”, яка у 2004 р. була успішно акредитована за IV рівнем.

Відслідковуючи тенденції розвитку гірничої галузі та її потреби у фахівцях, починаючи з 2003 року на факультеті розпочато підготовку гірничих інженерів-маркшейдерів за напрямом “Гірництво” спеціальності “Маркшейдерська справа”. У 2008 році відбувся перший випуск спеціалістів за спеціальністю “Маркшейдерська справа”, а сама спеціальність була успішно акредитована за III рівнем.

У 2013 р. розпочато підготовку магістрів за спеціальністю “Радіоекологія”.

У 2014 р. успішно ліцензовано програму підготовки магістрів за спеціальністю “Маркшейдерська справа”.

Спеціальності

Гірничо-екологічний факультет виконує підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавра та магістра, по денній і заочній формах навчання.

Підготовка бакалаврів виконується за спеціальностями:

 • 184 “Гірництво” з ліцензованим обсягом підготовки 200 чоловік по денній і заочній формах навчання. Базовими випусковими кафедрами є кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. та кафедра маркшейдерії;
 • 101 “Екологія” з ліцензованим обсягом підготовки 110 чоловік по денній і заочній формах навчання. Базовою випусковою кафедрою є кафедра екології;
 • 183 “Технології захисту навколишнього середовища” з ліцензованим обсягом підготовки 40 чоловік по денній і заочній формах навчання. Базовою випусковою кафедрою є кафедра екології.

Підготовка магістрів виконується за спеціальностями:

 • 184 “Гірництво” з ліцензованим обсягом підготовки 100 чоловік по денній і заочній формах навчання, за освітніми програмами “Розробка родовищ та видобування корисних копалин” і “Маркшейдерська справа”. Базовими випусковими кафедрами є кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. та кафедра маркшейдерії;
 • 101 “Екологія” з ліцензованим обсягом підготовки 40 чоловік по денній і заочній формах навчання. Базовою випусковою кафедрою є кафедра екології;
 • 183 “Технології захисту навколишнього середовища” з ліцензованим обсягом підготовки 40 чоловік по денній і заочній формах навчання. Базовою випусковою кафедрою є кафедра екології.

На факультеті також передбачена підготовка фахівців за скороченим терміном підготовки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Новини факультету

27.05.2019 Європа починається з тебе!

23.05.2019 День народження гірничо-екологічного факультету

13.05.2019 Відкрита лекція до Дня охорони праці в ЖДТУ

25.04.2019 Незабаром день ГЕФа!

17.04.2019 Перемога студентів-екологів у науці!

27.03.2019 Рівність прав українок. Історична постать.

25.03.2019 Вітаємо наших гірників-переможців!

22.03.2019 380 років з дня народження Івана Мазепи

21.03.2019 200 років прем’єрі п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка»

06.03.2019 Екологічні ризики та вплив на довкілля: діяльність промислових ферм в Україні

Переглянути архів новин.

Структура факультету

Організаційна структура гірничо-екологічного факультету сьогодні представлена чотирьма кафедрами, три з яких є базовими випусковими.

Кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

Завідувач: Підвисоцький Віктор Тодосійович

Кафедра маркшейдерії

Завідувач: Соболевський Руслан Вадимович

Кафедра екології

Завідувач: Краснов Володимир Павлович

Кафедра фізичного виховання і спорту

Завідувач: Засік Григорій Борисович

Вчена рада факультету

Cклад членів Вченої ради гірничо-екологічного факультету:

 • Котенко Володимир Володимирович – голова Вченої ради ГЕФ, декан ГЕФ, доцент
 • Гаврилюк Руслана Русланівна – студентка гр. ГГ-23
 • Герасимчук Олена Леонтіївна – старший викладач кафедри екології
 • Дрозд Карина Олександрівна – студентка групи ГГ-23
 • Іськов Сергій Станіславович – заступник декана ГЕФ з навчальної роботи, доцент кафедри маркшейдерії
 • Кальчук Сергій Володимирович – докторант кафедри екології, доцент
 • Краснов Володимир Павлович – завідувач кафедри екології, професор
 • Могельницька Людмила Францівна – завідувач кафедри іноземних мов, доцент
 • Підвисоцький Віктор Тодосійович – завідувач кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т., доцент
 • Соболевський Руслан Вадимович – завідувач кафедри маркшейдерії, доцент
 • Суховецька Світлана Володимирівна – заступник декана ГЕФ з виховної роботи, старший викладач кафедри іноземних мов
 • Толкач Олександр Миколайович – доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

Почесні професори

Франко Мілано

Гордість факультету

Випускники, які отримали дипломи з відзнакою

Відмінники поточного року

Виховна робота

Гірничо-екологічний факультет – це факультет, який відповідає вимогам сьогодення, це творчий колектив, у якому цінують особистість та творчість кожного викладача та студента, панують культ знань і освіти, який сприяє самореалізації кожного, вихованню високоосвіченої, національно-свідомої особистості, здатної незалежно мислити і діяти згідно принципів добра.

Виховна система гірничо-екологічного факультету – це цілісна структура, яка покликана духовно збагачувати кожного учасника навчально-виховного процесу; це спосіб життя колективу за певними законами, традиціями, з чітко визначеною структурою прав і обов’язків. Включення особистості в таку систему сприяє її розвитку й вихованню високих моральних якостей.

Метою виховання студентів є набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді, незалежно від національної приналежності, особистих рис громадянина України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, розумової, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової та екологічної культури. Для реалізації поставленої мети на факультеті розроблено план виховної роботи.

Виховна робота на факультеті проводиться за наступними напрямками:

 • організаційна робота;
 • національно-патріотичне виховання;
 • профорієнтаційна робота;
 • морально-правове виховання;
 • екологічне виховання;
 • художньо-естетичне виховання, інтелектуальне виховання;
 • фізичне виховання.

Така цілісна система виховання передбачає досить різноманітний набір виховних заходів. Традиційним на факультеті стало проведення екологічного лекторію зі школярами м. Житомира, тематичного лекторію з «Розробки корисних копалин» та з «Геології»; відзначення всеукраїнського дня боротьби зі СНІДом (тематичні лекції-бесіди) за участю представника Всеукраїнської благодійної організації «АСЕТ»; проведення благодійної акції “Добром примножимо добро” до новорічних та Різдвяних свят (зустріч із дітьми-сиротами школи-інтернату с. Потіївка); проведення тижня іноземних мов та святкування Дня факультету.

Надзвичайно важливе завдання адміністрації ВНЗ і органів самоврядування полягає у створенні належних умов для розвитку та задоволення культурних потреб студентів, для їх самореалізації. Випускники університету мають бути не просто знаючими спеціалістами, а людьми творчими, духовно багатими із демократичним світобаченням.

Зустріч із дітьми спеціальної школи-інтернату с. Потіївка

Святкування Дня факультету

Футбольний турнір гірничо-екологічного факультету

Акція «Озелени місто»

Співробітники деканату

Деканат гірничо-екологічного факультету у своїй структурі має денне та заочне відділеня. Склад працівників деканату наступний:

Іськов Сергій Станіславович

Башинський Сергій Іванович

Суховецька Світлана Володимирівна

Кірейцева Ганна Вікторівна

Каліновська Наталія Миколаївна

Каліновська Наталія Миколаївна

Гевлич Тетяна Олексіївна

Гевлич Тетяна Олексіївна

Жукова Олена Олександрівна

Жукова Олена Олександрівна

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 307 (декан), 313 (деканат денної форми навчання), 315-а (деканат заочної форми навчання)
Телефон: +38 (0412) 22-49-13; (067) 411-07-01; (093) 315-7-915
Факс: +38 (0412) 24-68-09
E-mail: gef-ztu@ukr.net