Факультет гірничої справи, природокористування та будівництва

Декан факультету

Володимир Володимирович Котенко
Володимир Володимирович Котенко

Декан гірничо-екологічного факультету, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри маркшейдерії. Народився в 1977 році. У 1996 р. закінчив з відзнакою Житомирський будівельний технікум, здобувши кваліфікацію техніка-технолога. У 2000 р. закінчив з відзнакою Житомирський інженерно-технологічний інститут, здобувши кваліфікацію гірничого інженера. У 2007 році захистив у Криворізькому технічному університеті дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему “Розробка методики оцінки кількісних і якісних параметрів лабрадоритових покладів з метою їх геометризації”.

Автор 50 науково-методичних праць, з них 35 фахових видань та апробацій, 10 методичних розробок, 4 навчальних посібника, 1 монографія.

Викладає дисципліни: маркшейдерські та геодезичні прилади, фотограмметрія, вища геодезія, гірничий аудит.

Наукові інтереси знаходяться в галузі дослідження технологій видобування природного каменю та їх маркшейдерського забезпечення, геометризації покладів природного каменю.

Контакти кабінет: 307; телефон: +38 (0412) 24-68-09; e-mail: gef@ztu.edu.ua

Інформація про факультет

Розвиток добувної промисловості, зміцнення мінерально-сировинної бази, раціональне та ефективне використання всіх видів корисних копалин, якими багата Україна, неможливі без національної системи підготовки гірничих кадрів високого рівня – корпусу гірничих інженерів України. Житомирщина – це Урал в мініатюрі, в надрах якої знаходяться поклади багатьох видів корисних копалин. Особливо багаті надра Житомирщини на природний облицювальний камінь. У зв'язку з цим у 1996 р. в Житомирському інженерно-технологічному інституті на факультеті інженерної механіки була розпочата підготовка спеціалістів за спеціальністю “Технологія і обладнання обробки природного каменю”. З цією метою на базі кафедри охорони праці та оточуючого середовища була створена базова випускова кафедра геотехнологій та обробки каменю. У зв'язку з реорганізацією вищої освіти вказана спеціальність була реорганізована у 1998 р. в спеціальність “Розробка родовищ корисних копалин” за напрямом підготовки “Гірництво”.

Проблеми, які пов'язані із складним екологічним станом довкілля, потреба в екологічно чистих технологіях обумовили необхідність підготовки фахівців за напрямом підготовки “Екологія”, спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища”. В 1998 р. була розпочата підготовка фахівців за вказаною спеціальністю. Разом з цим базову випускову кафедру геотехнологій та обробки каменю в 1998 р. реорганізували в кафедру геотехнологій та промислової екології.

Згідно з наказом міністра освіти і науки України №127 від 11 травня 2000 р. в структурі Житомирського інженерно-технологічного інституту було створено гірничо-екологічний факультет. Тоді до складу факультету увійшли кафедри: геотехнологій та промислової екології, природничих наук, іноземних мов.

Микола Терентійович Бакка

Микола Терентійович Бакка

Першим деканом гірничо-екологічного факультету (2000-2007 рр.) був доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, член-кореспондент Академії Гірничих наук Бакка Микола Терентійович.

Слід відмітити, що саме завдяки цій людині, її таланту і наполегливості стала можливою підготовка фахівців гірничого і екологічного профілів в Житомирському інженерно-технологічному інституті.

У грудні 2000 р. відбувся перший випуск спеціалістів зі спеціальності “Розробка родовищ корисних копалин”.

По мірі розвитку факультету підвищувався і рівень підготовки, так у 2001 р. було розпочато підготовку магістрів за спеціальністю “Розробка родовищ корисних копалин”, яка у 2002 р. була успішно акредитована за IV рівнем.

У червні 2003 року відбувся перший випуск спеціалістів зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”. У цьому ж 2003 р. була розпочата підготовка магістрів за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища”, яка у 2004 р. була успішно акредитована за IV рівнем.

Відслідковуючи тенденції розвитку гірничої галузі та її потреби у фахівцях, починаючи з 2003 року на факультеті розпочато підготовку гірничих інженерів-маркшейдерів за напрямом “Гірництво” спеціальності “Маркшейдерська справа”. У 2008 році відбувся перший випуск спеціалістів за спеціальністю “Маркшейдерська справа”, а сама спеціальність була успішно акредитована за III рівнем.

У 2013 р. розпочато підготовку магістрів за спеціальністю “Радіоекологія”.

У 2014 р. успішно ліцензовано програму підготовки магістрів за спеціальністю “Маркшейдерська справа”.

Спеціальності

Гірничо-екологічний факультет виконує підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавра та магістра, по денній і заочній формах навчання.

Підготовка бакалаврів виконується за спеціальностями:

 • 184 “Гірництво” з ліцензованим обсягом підготовки 200 чоловік по денній і заочній формах навчання. Базовими випусковими кафедрами є кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. та кафедра маркшейдерії;
 • 101 “Екологія” з ліцензованим обсягом підготовки 110 чоловік по денній і заочній формах навчання. Базовою випусковою кафедрою є кафедра екології;
 • 183 “Технології захисту навколишнього середовища” з ліцензованим обсягом підготовки 40 чоловік по денній і заочній формах навчання. Базовою випусковою кафедрою є кафедра екології.

Підготовка магістрів виконується за спеціальностями:

 • 184 “Гірництво” з ліцензованим обсягом підготовки 100 чоловік по денній і заочній формах навчання, за освітніми програмами “Розробка родовищ та видобування корисних копалин” і “Маркшейдерська справа”. Базовими випусковими кафедрами є кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. та кафедра маркшейдерії;
 • 101 “Екологія” з ліцензованим обсягом підготовки 40 чоловік по денній і заочній формах навчання. Базовою випусковою кафедрою є кафедра екології;
 • 183 “Технології захисту навколишнього середовища” з ліцензованим обсягом підготовки 40 чоловік по денній і заочній формах навчання. Базовою випусковою кафедрою є кафедра екології.

На факультеті також передбачена підготовка фахівців за скороченим терміном підготовки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Новини факультету

27.05.2019 Європа починається з тебе!

23.05.2019 День народження гірничо-екологічного факультету

13.05.2019 Відкрита лекція до Дня охорони праці в ЖДТУ

25.04.2019 Незабаром день ГЕФа!

17.04.2019 Перемога студентів-екологів у науці!

27.03.2019 Рівність прав українок. Історична постать.

25.03.2019 Вітаємо наших гірників-переможців!

22.03.2019 380 років з дня народження Івана Мазепи

21.03.2019 200 років прем’єрі п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка»

06.03.2019 Екологічні ризики та вплив на довкілля: діяльність промислових ферм в Україні

Переглянути архів новин.

Структура факультету

Організаційна структура гірничо-екологічного факультету сьогодні представлена чотирьма кафедрами, три з яких є базовими випусковими.

Кафедра маркшейдерії

Завідувач: Соболевський Руслан Вадимович

Кафедра екології

Завідувач: Коцюба Ірина Григорівна

Кафедра фізичного виховання і спорту

Завідувач: Засік Григорій Борисович

Вчена рада факультету

Cклад членів Вченої ради гірничо-екологічного факультету:

 • Котенко Володимир Володимирович – голова Вченої ради ГЕФ, декан ГЕФ, доцент
 • Башинський Сергій Іванович - завідувач кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.
 • Засік Григорій Борисович - завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, доцент
 • Коцюба Ірина Григорівна - завідувач кафедри екології, доцент
 • Соболевський Руслан Вадимович – завідувач кафедри маркшейдерії, професор
 • Підвисоцький Віктор Тодосійович – професор кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т., доцент
 • Іськов Сергій Станіславович – доцент кафедри маркшейдерії, доцент
 • Кірейцева Ганна Вікторівна – заступник декана ГЕФ з виховної роботи, доцент кафедри екології, доцент
 • Шамрай Володимир Ігорович – заступник декана ГЕФ з навчальної роботи, старший викладач кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.
 • Вигівський Дмитро Сергійович – студент гр. РР-47
 • Кемська Софія Вікторівна – студентка гр. ГГ-24
 • Нонік Людмила Юріївна – провідний фахівець кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т., секретар Вченої ради ГЕФ.

Почесні професори

Франко Мілано

Гордість факультету

Випускники, які отримали дипломи з відзнакою

Відмінники поточного року

Молодіжна політика факультету

В основі молодіжної політики гірничо-екологічного факультету покладено Концепцію молодіжної політики Державного університету «Житомирська політехніка» (Житомирська політехніка), що створено на основі державної молодіжної політики та передбачає системну діяльність у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України.

Головними завданнями молодіжної політики факультету є: вивчення студентської молоді, створення необхідних умов для зміцнення правових та матеріальних гарантій щодо здійснення їх прав і свобод; забезпечення та координація діяльності молодіжних формувань, органів студентського самоврядування факультету для повноцінного соціального становлення та розвитку молоді; допомога молодим людям у реалізації й самореалізації їх творчих можливостей та ініціатив, широке їх залучення до активної участі у національно-культурному відродженні української спадщини, формуванні національно-патріотичної свідомості, розвитку традицій та національно-етнічних особливостей; залучення студентської молоді до активної участі в сталому розвитку України; забезпечення реалізації наданих державою кожній молодій людині соціальних послуг по навчанню, вихованню, духовному і фізичному розвитку, професійній підготовці.

Головними принципами молодіжної політики гірничо-екологічного факультету є:

 • повага до поглядів молоді та її переконань;
 • надання права і залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні й реалізації молодіжної політики та в цілому програм факультету та університету, що стосуються суспільства взагалі і молоді зокрема;
 • правовий та соціальний захист молоді з метою створення необхідних стартових можливостей для їх повноцінного соціального становлення та розвитку;
 • сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

Реалізація концепції молодіжної політики у студентських групах здійснюється через інститут кураторів. Це управлінська ланка, яка взаємодіє з іншими учасниками процесу і забезпечує організацію молодіжної політики на рівні студентської академічної групи.

Найважливішими напрямами діяльності кураторів є:

 • адаптація першокурсників до нових умов навчання;
 • допомога студентам у розв’язанні їхніх соціально-побутових проблем і організація дозвілля;
 • допомога у формуванні в студентській групі атмосфери дружби, доброзичливості, згуртованості та взаємної підтримки, в усвідомленні причетності її до університетського співтовариства викладачів і співробітників, об’єднаних однією організаційною культурою, системою поглядів і цінностей;
 • допомога куратора у взаємодії студентів із численними університетськими структурами і службами, які здійснюють навчальну й поза навчальну діяльність, в організації спеціальних заходів, особливо загально університетського характеру.

Така цілісна система молодіжної політики факультету передбачає досить різноманітний набір виховних заходів. Традиційним на факультеті стало проведення екологічних фестів зі школярами м. Житомира, проведення тематичних лекцій, кураторських годин, семінарів щодо відзначення пам’ятних дат і ювілеїв; проведення благодійної акції “Солодкий ярмарок” з метою організації і підготовки новорічних та Різдвяних свят для дітей-сиріт школи-інтернату с. Потіївка; проведення та святкування Дня факультету; проведення просвітницьких заходів, присвячених Дню Європи, тощо. За ініціативою гірничо-екологічного факультету студенти та викладачі Державного університету «Житомирська політехніка» разом з друзями та активістами і спортсменами міста організували та проводять екологічну акцію “Плогінг по-ГЕФовськи”. Проведення екологічно спрямованих заходів, з метою залучення все більшої кількості людей до екологічно свідомого та здорового способу життя, має стати пріоритетною складовою формування свідомої особистості на факультеті.

Екологічна акція «Плогінг по-ГЕФовськи»

Святкування Дня факультету

Екологічна благодійна акція «Рятівники планети. Створи свою екоторбу»

Екологічна акція з нагоди Міжнародного дня чистих берегів

ІІ обласний конкурс-фестиваль "Екологічна мода"

Співробітники деканату

Деканат гірничо-екологічного факультету у своїй структурі має денне та заочне відділеня. Склад працівників деканату наступний:

Шамрай Володимир Ігорович

Шамрай Володимир Ігорович

Кірейцева Ганна Вікторівна

Кірейцева Ганна Вікторівна

Каліновська Наталія Миколаївна

Каліновська Наталія Миколаївна

Гевлич Тетяна Олексіївна

Гевлич Тетяна Олексіївна

Жукова Олена Олександрівна

Жукова Олена Олександрівна

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 307 (декан), 313 (деканат денної форми навчання), 315-а (деканат заочної форми навчання)
Телефон: +38 (0412) 22-49-13; (067) 411-07-01; (093) 315-7-915
Факс: +38 (0412) 24-68-09
E-mail: gef-ztu@ukr.net