Кафедра маркшейдерії

Iсторiя створення кафедри

Слово «маркшейдер» походить від німецького MARK – «кордон» та SHEIDEN – «розділяти». Гірничий інженер-маркшейдер – «гірничий штурман» – всебічно контролює освоєння і комплексне використання родовищ корисних копалин, а також будівництво підземних споруд. Він вивчає процеси зрушення гірських порід і земної поверхні, розробляє заходи захисту від їх шкідливого впливу. А маркшейдерія – галузь гірської науки і техніки, що полягає у виконанні просторово-геометричних вимірів (маркшейдерських зйомок) у надрах землі і на відповідних ділянках її поверхні з подальшим зображенням їх на планах, картах і розрізах при гірських і геологорозвідувальних роботах. Саме таке визначення дає нам словник іноземних слів.

Враховуючи значний розвиток гірничої промисловості на території Житомирської області, досвід створення гірничої спеціальності, відсутність закладів освіти подібного профілю на даній території, заручившись допомогою молодого покоління (створивши молоді кадри), та реалізуючи свою давню мрію Бакка Микола Терентійович в 2003 році відкрив спеціальність «Маркшейдерська справа». Спочатку підготовка спеціалістів відбувалася на кафедрі геотехнологій та промислової екології. А з 10 вересня 2007 р. (час заснування кафедри маркшейдерії, як структурного підрозділу гірничо-екологічного факультету.) і до теперішнього часу, здійснюється на кафедрі маркшейдерії.

Герб кафедри маркшейдерії

Кафедра маркшейдерії, хоча і є однією з наймолодших кафедр університету, але має значну історію та великий потенціал. З самого початку створення як спеціальності так і кафедри відбувається активний процес накопичення та удосконалення лабораторної бази для підготовки бакалаврів та спеціалістів з маркшейдерської справи, що дозволяє забезпечити відповідний високий рівень підготовки маркшейдера, як в області точних наук, так і у сфері професійних знань процесів гірничого виробництва, програмування і обчислювальної техніки, менеджменту, проблем екології. Науковий, методичний і професійний рівень викладачів дав змогу за короткий проміжок часу забезпечити якісне викладання і організувати науково-дослідну роботу на кафедрі.

Колектив кафедри маркшейдерії

Завідувач кафедри

Руслан Вадимович Соболевський
Руслан Вадимович Соболевський

Завідувач кафедри маркшейдерії, доктор технічних наук, професор. Народився 5 червня 1980 року. В 2002 році закінчив Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю 8.090301 "Розробка родовищ корисних копалин" і отримав кваліфікацію магістр з гірництва, гірничий інженер. З 2002 по 2005 рік аспірант ЖДТУ очної форми навчання за спеціальністю 05.15.11 "Фізичні процеси гірничого виробництва". В 2005 році захистив дисертацію на тему “Обґрунтування параметрів видобування і переробки декоративного каменю на основі гірничо-геометричного аналізу структур покладів” (спеціальність 05.15.01 "Маркшейдерія"). В 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри геотехнологій та промислової екології. В 2017 році захистив докторську дисертацію на тему “Управління якістю нерудних будівельних матеріалів на основі геостатистичного моделювання” за спеціальністю 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин. У 2018 р. присвоєно вчене звання професора кафедри маркшейдерії.

Соболевський Руслан Вадимович є науковим керівником кандидатських дисертаційних робіт:

 • Коробійчук В. В. Тема дисертації: «Управління якістю блоків декоративного каменю за допомогою кваліметричних та інформаційно-комп'ютерних технологій», захищена у 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.22 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»;
 • Толкач О. М. Тема дисертації: «Розробка методики геометризації покладів пірофілітових сланців із урахуванням різновекторності проведення гірничих робіт», захищена 26.06.2013 р. у спеціалізованій вченій раді Д 08.080.04 з захисту дисертацій при Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет»
 • Левицький В. Г. Тема дисертації: «Управління якістю блоків декоративного каменю на основі використання цифрової фотограмметрії», захищена на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.22 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»
 • Шлапак В. О. Тема дисертації: «Управління ефективністю бурових робіт при видобуванні декоративного каменю», захищена 29.09.2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.22 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»

Соболевський Р. В. є автором понад 150 науково-методичних праць, з них 60 фахових публікацій серед яких 15 включені до переліку міжнародних науково-метричних баз даних «Scopus» та «Web of Science»., 1 патент на винахід, 26 методичних вказівок, 9 посібників, в т.ч 4 з грифом МОНУ та дві монографії.

Проходив довготривалі стажування у закордонних ВНЗ: 16.12.2013 - 04.03.2014 –Technical University “Bergakademie” Freiberg (Германія); 17.09.2015-14.03.2016 – Czech Technical University in Prague (Чехія).

Контакти тел. +380664221735, e-mail: rvsobolevskyi@ztu.edu.ua

Склад кафедри

На сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри представлений штатними співробітниками та сумісниками у складі 9 чоловік. Читати далi...

Навчальний процес

Графік консультацій викладачів кафедри маркшейдерії.

Наукова діяльність

На кафедрі діє аспірантура за науковою спеціальністю 184 «Гірництво», навчання у якій закінчили і успішно захистили дисертаційні роботи 6 чоловік. У даний час в аспірантурі навчається 1 аспірант очної форми навчання. Підготовку дисертацій здійснює 2 здобувача наукових ступенів.

Протягом 2017-19 н.р. викладачі кафедри маркшейдерії прийняли участь в 20 наукових конференціях, в т.ч. 7 закордонних. Викладачі кафедри у 2017-19 н.р. опублікували та подали до публікації понад 70 тез доповідей та наукових статей, в т.ч. 9 у міжнародних науково-метричних базах даних (Scopus, Webometrics та ін.).

За останні роки під керівництвом викладачів кафедри маркшейдерії студенти напряму “Гірництво” активно займаються науковою роботою, приймали участь в наукових конференціях, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук та наукових студентських олімпіадах, де щорічно стають переможцями. Наприклад, У 2019 р. Полева Марина здобула 1 місце у ІI етапі Всеукраїнського конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2018-2019 н.р. за спеціальністю «Гірництво», номінація «Маркшейдерська справа» (науковий керівник Криворучко А.О.). У 2018 р. учасниця ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Гірництво» спеціалізації «Маркшейдерська справа» Пархомчук Юлія здобула 2 місце (науковий керівник Ковалевич Л.А.). В 2017 р. учасниця ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Гірництво» спеціалізації «Маркшейдерська справа» Стельмах Наталія здобула 2 місце (науковий керівник Соболевський Р.В.). Також у 2017 р. Бондарчук Сергій отримав 3 місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Гірництво» (науковий керівник Криворучко А.О.). В 2016 р. учасниця ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Гірництво» спеціалізації «Маркшейдерська справа» Яцькова Оксана здобула 2 місце (науковий керівник Криворучко А.О.). В 2015 році Охріменко Іван здобув 1 місце на II етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з з напряму «Гірництво», спеціальності «Маркшейдерська справа» (науковий керівник Криворучко А.О.).

Поповнення викладацького складу кафедри відбувається за рахунок випускників аспірантури нашого та інших університетів. Протягом 2005-2018 рр. захистили дисертаційні роботи на здобуття кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.01 «Маркшейдерія» сім викладачів: Соболевський Руслан Вадимович, Криворучко Андрій Олексійович, Панасюк Андрій Вікторович, Кісєль Олена Олександрівна, Котенко Володимир Володимирович, Іськов Сергій Станіславович, Толкач Олександр Миколайович, Левицький Володимир Григорович. У даний час на кафедрі працюють два пошукувачі та один аспірант: Ковалевич Л.А., Мамрай В.В., Куницька М.С. За останні 5 років під керівництвом викладачів кафедри були захищені три дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.15.01 «Маркшейдерія» та 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин».

На кафедрі проводяться наукові дослідження за наступними напрямками:

 • • геометризація декоративності, блочності та тріщинуватості масивів декоративного каменю з метою оптимізації процесу його видобування (доц. Котенко В.В., доц. Іськов С.С.);
 • математичне моделювання форм природних окремостей з метою удосконалення методики підрахунку запасів декоративного каменю (ст. викладач Мамрай В.В.);
 • удосконалення методик підрахунку запасів декоративного каменю та управління якістю кінцевої продукції блочних кар’єрів з метою мінімізації втрат на основі фотограмметричних методів (доц. Соболевський Р.В., доц. Левицький В.Г.);
 • оптимізація математичної обробки маркшейдерських вимірювань на основі використання фрактального аналізу (доц. Панасюк А.В.);
 • управління якістю покладів бутощебеневої сировини на кар'єрах нерудних будівельних матеріалів (асист. Махно А.М.);
 • просторово-геометричні вимірювання диз’юнктивних порушень в масиві декоративного каменю (доц. Котенко В.В.);
 • розробка методів оцінки кількісних і якісних параметрів бурштинових покладів з метою їх геометризації (ст. викл. Ковалевич Л.А.);
 • геометризація якісних та кількісних показників розсипних родовищ з метою підвищення ефективності видобування та переробки (на прикладі Злобицького родовища ільменітів) (асист. Башинська М.Е.);
 • геометризація якісних показників покладів бутощебеневої сировини (асп. Баранівський А.Ю.).

Тематика наукових досліджень кафедри відповідає пріоритетним напрямам соціально-економічного та інноваційного розвитку регіону.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних та республіканських наукових і науково-практичних конференцій. Серед основних можна назвати наступні: Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства» (м. Кривий Ріг); GEOKINEMATISCHERTAG des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsieam (Німеччина, м. Фрайберг); Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання» (м.Володарськ-Волинський); Конференція “Сталий розвиток гірничо-металургійного комплексу” (м. Кривий Ріг); Всеукраїнська науково-практична on–line конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню науки (м.Житомир); Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання прриродних ресурсів» (м. Житомир); Всеукраїнська молодіжна наукова конференція «Ідеї та новації в системі наук про землю» (м. Київ); All Ukrainian Scientific and Practical Conference «Current trends in young scientists and researches» (м. Житомир); Міжнародна науково-технічна конференція “Геоінформатика, геодезія, маркшейдерія” (м. Донецьк); «Теорія і практика видобування, обробки та використання природного каменю» (Російська Федерація, м. Магнітогорськ); Международная научно-техническая конференция «Энергетика. Экология. Человек», (г. Киев); Krakow conference of young scientists (Польща, м. Краков); Міжнародна науково-технічна конференція “Маркшейдерське забезпечення сучасних геотехнологій” (м. Дніпропетровськ) та інші.

Зв’язки кафедри поширюються як на території України так і за її межами. Кафедра плідно співпрацює з Національним технічним університетом “КПІ”, Національним гірничим університетом України, Криворізьким технічним університетом, Донецьким національним технічним університетом, Державним агроекологічним університетом України, Дніпродзержинським технічним університетом, Московським державним гірничим університетом, Магнітогорським технічним університетом, вузами Німеччини, Польщі, США та іншими навчальними закладами.

Студентська наука

За кафедрою маркшейдерії для проведення лабораторних та практичних занять для студентів закріплено ряд спеціалізованих лабораторій: лабораторія цифрової фотограмметрії; лабораторія геодезичних та маркшейдерських приладів; лабораторія фотограмметрії; лабораторія ГІС-технологій; лабораторія маркшейдерської справи. Всі лабораторії обладнані необхідними приладами і матеріалами для виконання навчального плану та науково-дослідної роботи студентів.

Так, лабораторія цифрової фотограмметрії дозволяє студентам навчитися користуватися сучасними цифровими фотограмметричними установками “Дельта” з метою створення топографічних планів і вирішення різних гірничо-геометричних задач. У лабораторії геоінформаційних технологій встановлене сучасне програмне забезпечення, яке дозволяє отримати студентам практичні навички автоматизації маркшейдерського забезпечення видобування корисних копалин.

Лабораторні роботи в лабораторії геоінформаційних технологій проводить доцент кафедри маркшейдерії Криворучко А.О.

Лабораторія геодезичних та маркшейдерських приладів оснащена сучасними оптичними приладами і дозволяє студентам оволодіти практичними навичками перевірки і юстирування приладів. Введений в дію сучасний спеціалізований комп'ютерний клас і функціонує методичний кабінет гірничо-екологічного факультету.

Заняття зі студентами в лабораторії геодезичних та маркшейдерських приладів проводить декан гірничо-екологічного факультету, доцент кафедри маркшейдерії Котенко В.В.

Міжнародне співробітництво

Від часу свого заснування гірничо-екологічний факультет та кафедра маркшейдерії, зокрема, проводять активну роботу в напрямку налагодження співробітництва з закордонними освітніми закладами та установами.

Однією із складових міжнародного співробітництва ГЕФ та кафедри маркшейдерії зокрема є організація навчально-ознайомчих візитів студентів та аспірантів до профільних закордонних ВНЗ.

Протягом 14-25 червня 2009 р. в рамках програми фонду ДААД – “Навчально-ознайомчий візит групи студентів до Німеччини” кращі студенти 3-го курсу гірничо-екологічного факультету спеціальності “Маркшейдерська справа” та “Розробка родовищ корисних копалин” під керівництвом викладачів: Мамрая В.В. та Левицького В.Г., відвідали три гірничі університети Німеччини: Технічний Університет м. Дрезден, Технічний Університет “Фрайберзька Гірнича Академія” та Технічний Університет м. Клаусталь-Целерфельд. Під час даного візиту студенти мали можливість познайомитися з особливостями навчання студентів гірничих спеціальностей в Німеччині, поспілкуватися з викладачами та студентами. Окрім цього для студентів було організовано ряд екскурсій як за тематичним спрямуванням – на гірничі підприємства, так і загалом – по визначним місцям.

В рамках договору про співробітництво між ЖДТУ та Університетом науки і технології «Гірничо-металургійна Академія» м. Краків (Польща) реалізовується тісна співпраця між гірничо-екологічним факультетом/кафедрою маркшейдерії нашого університету та факультетом гірництва та геоінженерії польського ВНЗ.

Так впродовж останніх років здійснюються взаємні навчально-ознайомчі візити студентів, аспірантів: в 2011 р. та в 2013 р. відповідно студенти 3-го курсу гірничо-екологічного факультету спеціальностей “Маркшейдерська справа” та “Розробка родовищ корисних копалин” під керівництвом викладачів кафедри: Мамрая В.В., Левицького В.Г., Башинської М.Е. відвідали партнерський університет.

В 2012 р. з аналогічним візитом ЖДТУ відвідала група аспірантів польського університету.

Однією із складових даної співпраці є участь представників кафедри в «Краківській міжнародній конференції молодих науковців». Так двічі поспіль – в 2012 р. та 2013 р. делегація кафедри бере участь в зазначеній вище конференції на базі Університету науки і технології «Гірничо-металургійна Академія» м. Краків.

Однією із складових міжнародного співробітництва є участь представників кафедри в програмах індивідуальної мобільності.

B серпні 2011 р. за програмою фонду “Swedish Institute” пройшов навчання в літній школі на базі Технічного університету “Блекінге” (Швеція) викладач кафедри маркшейдерії Мамрай В.В.

Студенти, аспіранти та викладачі кафедри маркшейдерії в рамках програми МОН України 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном» здобувають гранти для проходження навчання/стажування на базі закордонних ВНЗ:

 • в 2012-2013 н.р. на базі факультету відкритих гірничих робіт, Технічного університету “Фрайберзька Гірнича Академія” (Німеччина) аспіранти – Ковалевич Л.А. та Горелікова В.В;
 • на базі факультету гірництва, Університету штату Пенсільванія (США) аспірант – Толкач О.М.
 • в 2013-2014 н.р. на базі факультету відкритих гірничих робіт, Технічного університету “Фрайберзька Гірнича Академія” (Німеччина) викладачі – доц. Соболевський Р.В. та доц. Іськов С.С., студент – Троценко Т.О.

Професорсько-викладацький склад кафедри щороку бере участь в міжнародних конференціях. Так, вже традиційними стали щорічна участь викладачів та аспірантів кафедри в Міжнародному форумі гірників на базі Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ), в Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених “Екологія. Людина. Суспільство” в Національному технічному університеті України “КПІ” (м. Київ), конференції технічного університету «Гірнича академія» (м. Фрайберг).

Окрім цього на факультеті та кафедрі постійно проводиться робота по здобуттю індивідуальних грантів, підготовці проектів за різними програмами.

Ст. викладач Ковалевич Л.А. у вересні 2018 р. пройшла стажування Erasmus+ Programm, Staff Mobility for Teaching (Kutahya, Turkey), университет Dumlupinar, м. Кютахья. Проф. Соболевський Р.В., доцент Іськов С.С., доцент Левицький В.Г. у 2017-2018 р.р. пройшли стажування Erasmus+ Programm, Staff Mobility for Teaching (Freiberg, Germany), Технічний університет «Гірнича академія», м. Фрайберг.

Ст. викладач Мамрай В.В. протягом 2017-2018 рр. пройшов стажування і підвищення кваліфікації в наступних університетах: Сілезький технологічний університет (Польща), вища школа м. Лілль (Франція), технічний університет «Гірнича академія» м. Фрайберг (Німеччина), університет м. Кордова (Іспанія), Вроцлавський технологічний університет (Польща), університет прикладних наук м. Вісмар (Німеччина), університет Тор Вергата м. Рим (Італія).

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 402
Телефон: +38 (0412) 22-49-13
E-mail: gef@ztu.edu.ua