Кафедра маркшейдерії

Iсторiя створення кафедри

Слово «маркшейдер» походить від німецького MARK – «кордон» та SHEIDEN – «розділяти». Гірничий інженер-маркшейдер – «гірничий штурман» – всебічно контролює освоєння і комплексне використання родовищ корисних копалин, а також будівництво підземних споруд. Він вивчає процеси зрушення гірських порід і земної поверхні, розробляє заходи захисту від їх шкідливого впливу. А маркшейдерія – галузь гірської науки і техніки, що полягає у виконанні просторово-геометричних вимірів (маркшейдерських зйомок) у надрах землі і на відповідних ділянках її поверхні з подальшим зображенням їх на планах, картах і розрізах при гірських і геологорозвідувальних роботах. Саме таке визначення дає нам словник іноземних слів.

Враховуючи значний розвиток гірничої промисловості на території Житомирської області, досвід створення гірничої спеціальності, відсутність закладів освіти подібного профілю на даній території, заручившись допомогою молодого покоління (створивши молоді кадри), та реалізуючи свою давню мрію Бакка Микола Терентійович в 2003 році відкрив спеціальність «Маркшейдерська справа». Спочатку підготовка спеціалістів відбувалася на кафедрі геотехнологій та промислової екології. А з 10 вересня 2007 р. (час заснування кафедри маркшейдерії, як структурного підрозділу гірничо-екологічного факультету.) і до теперішнього часу, здійснюється на кафедрі маркшейдерії.

Перший герб кафедри маркшейдерії

Кафедра маркшейдерії, хоча і є однією з наймолодших кафедр університету, але має значну історію та великий потенціал. З самого початку створення як спеціальності так і кафедри відбувається активний процес накопичення та удосконалення лабораторної бази для підготовки бакалаврів та спеціалістів з маркшейдерської справи, що дозволяє забезпечити відповідний високий рівень підготовки маркшейдера, як в області точних наук, так і у сфері професійних знань процесів гірничого виробництва, програмування і обчислювальної техніки, менеджменту, проблем екології. Науковий, методичний і професійний рівень викладачів дав змогу за короткий проміжок часу забезпечити якісне викладання і організувати науково-дослідну роботу на кафедрі.

Колектив кафедри маркшейдерії (2009 рік)

Колектив кафедри маркшейдерії (2016 рік)

Колектив кафедри маркшейдерії (2020 рік)

Валентин Олексійович Назаренко

Валентин Олексійович Назаренко

Доктор технічних наук, професор Назаренко Валентин Олексійович (02.10.1954 р.) став першим завідувачем кафедри маркшейдерії і очолював кафедру з 2007 по 2017 роки. Назаренко Валентин Олексійович у 1980 році закінчив Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий інститут ім. Артема за спеціальністю "Маркшейдерська справа" та отримав кваліфікацію гірничого інженера-маркшейдера. Науковий ступінь доктора технічних наук він здобув у 2005 році за спеціальністю 05.15.01 "Маркшейдерія" (тема дисертації: "Геометризація процесу зрушення земної поверхні під рухомим очисним вибоєм пологого вугільного пласта"). Вчене звання професора присвоєно у 2006 році. За високі досягнення в науковій діяльності у 2012 році нагороджений знаком Шахтарської слави третього ступеня.

Є автором більше 150 робіт, зокрема підручника з грифом МОН України, 7 навчальних посібників (5 з грифом МОН України) і низки навчально-методичних вказівок.

Руслан Вадимович Соболевський

Руслан Вадимович Соболевський

У 2017-2021 рр. кафедру маркшейдерії очолював доктор технічних наук, професор Соболевський Руслан Вадимович(5.06.1980 – 10.05.2021 рр.). В 2002 році закінчив Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю 8.090301 "Розробка родовищ корисних копалин" і отримав кваліфікацію магістр з гірництва, гірничий інженер. З 2002 по 2005 рік аспірант ЖДТУ очної форми навчання за спеціальністю 05.15.11 "Фізичні процеси гірничого виробництва". В 2005 році захистив дисертацію на тему “Обґрунтування параметрів видобування і переробки декоративного каменю на основі гірничо-геометричного аналізу структур покладів” (спеціальність 05.15.01 "Маркшейдерія"). В 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри геотехнологій та промислової екології. В 2017 році захистив докторську дисертацію на тему “Управління якістю нерудних будівельних матеріалів на основі геостатистичного моделювання” за спеціальністю 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин. У 2018 р. присвоєно вчене звання професора кафедри маркшейдерії.

Руслан Вадимович мав значні наукові та професійні здобутки. Він був автором понад 150 науково-методичних робіт, 16 з яких включені до переліку міжнародних наукометричних баз даних «Scopus», багатьох навчальних посібників та монографій. Руслан Вадимович був науковим керівником кандидатських дисертаційних робіт Коробійчука В.В., Толкача О.М., Левицького В.Г., Шлапака В.О.

В.о. завідувача кафедри

Сергій Станіславович Іськов
Сергій Станіславович Іськов

В даний час тимчасово виконуючим обов’язки завідувача кафедри маркшейдерії є заступник зав. кафедри, к.т.н., доцент Іськов Сергій Станіславович.

В 2003 році закінчив Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю 8.090301 "Розробка родовищ корисних копалин" і отримав кваліфікацію магістр з гірництва, гірничий інженер. З 2003 по 2007 рік аспірант ЖДТУ очної форми навчання за спеціальністю 05.15.01 "Маркшейдерія". В 2009 році захистив дисертацію на тему „Геометризація якісних показників покладів гранітоїдних і габроїдних декоративних каменів” (спеціальність 05.15.01 "Маркшейдерія"), у 2012 р. отримав вчене звання доцента кафедри маркшейдерії. Має більше 80 науково-методичних праць, 3 з яких включені до переліку міжнародних наукометричних баз даних «Scopus» і 1 до Web of Science, 8 навчальних посібника, в т.ч. 2 з грифом МОНУ.

Склад кафедри

На сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри представлений штатними співробітниками та сумісниками у складі 9 чоловік. Читати далi...

Навчальний процес

Графік консультацій викладачів кафедри маркшейдерії.

Наукова діяльність

На кафедрі діє аспірантура за науковою спеціальністю 184 «Гірництво». У даний час в аспірантурі навчаються 3 аспіранти очної форми навчання.

За останні роки під керівництвом викладачів кафедри маркшейдерії студенти напряму “Гірництво” активно займаються науковою роботою, приймали участь в наукових конференціях, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук та наукових студентських олімпіадах, де щорічно стають переможцями. Наприклад, у 2021 р. Побігайло Діана (науковий керівник Криворучко А.О.) здобула 3 місце у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2020-2021 н.р. зі спеціалізації «Гірництво», номінація «Маркшейдерська справа». У 2020 р. Гаврисюк Ольга (науковий керівник Соболевський Р.В.) здобула 31 місце, а Побігайло Діана (науковий керівник Криворучко А.О.) - 2 місце II етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019-2020 н.р. зі спеціальності «Гірництво», номінація «Маркшейдерська справа». У 2019 р. Полева Марина здобула 1 місце у ІI етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2018-2019 н.р. за спеціальністю «Гірництво», номінація «Маркшейдерська справа» (науковий керівник Криворучко А.О.). У 2018 р. учасниця ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Гірництво» спеціалізації «Маркшейдерська справа» Пархомчук Юлія здобула 2 місце (науковий керівник Ковалевич Л.А.). В 2017 р. учасниця ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Гірництво» спеціалізації «Маркшейдерська справа» Стельмах Наталія здобула 2 місце (науковий керівник Соболевський Р.В.). Також у 2017 р. Бондарчук Сергій отримав 3 місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Гірництво» (науковий керівник Криворучко А.О.). В 2016 р. учасниця ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Гірництво» спеціалізації «Маркшейдерська справа» Яцькова Оксана здобула 2 місце (науковий керівник Криворучко А.О.). В 2015 році Охріменко Іван здобув 1 місце на II етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з з напряму «Гірництво», спеціальності «Маркшейдерська справа» (науковий керівник Криворучко А.О.).

Тематика наукових досліджень кафедри відповідає пріоритетним напрямам соціально-економічного та інноваційного розвитку регіону.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних та республіканських наукових і науково-практичних конференцій. Серед основних можна назвати наступні: Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства» (м. Кривий Ріг); GEOKINEMATISCHERTAG des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsieam (Німеччина, м. Фрайберг); Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання» (м.Володарськ-Волинський); Конференція “Сталий розвиток гірничо-металургійного комплексу” (м. Кривий Ріг); Всеукраїнська науково-практична on–line конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню науки (м.Житомир); Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання прриродних ресурсів» (м. Житомир); Всеукраїнська молодіжна наукова конференція «Ідеї та новації в системі наук про землю» (м. Київ); All Ukrainian Scientific and Practical Conference «Current trends in young scientists and researches» (м. Житомир); Міжнародна науково-технічна конференція “Геоінформатика, геодезія, маркшейдерія” (м. Донецьк); «Теорія і практика видобування, обробки та використання природного каменю» (Російська Федерація, м. Магнітогорськ); Международная научно-техническая конференция «Энергетика. Экология. Человек», (г. Киев); Krakow conference of young scientists (Польща, м. Краков); Міжнародна науково-технічна конференція “Маркшейдерське забезпечення сучасних геотехнологій” (м. Дніпропетровськ) та інші.

Зв’язки кафедри поширюються як на території України так і за її межами. Кафедра плідно співпрацює з Національним технічним університетом “КПІ”, Національним ТУ «Дніпровська політехніка», Криворізьким технічним університетом, Донецьким національним технічним університетом, Поліським національним університетом, Дніпродзержинським технічним університетом, вузами Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини, США та іншими закладами вищої освіти.

Міжнародне співробітництво

Від часу свого заснування гірничо-екологічний факультет та кафедра маркшейдерії, зокрема, проводять активну роботу в напрямку налагодження співробітництва з закордонними освітніми закладами та установами.

Однією із складових міжнародного співробітництва ГЕФ та кафедри маркшейдерії зокрема є організація навчально-ознайомчих візитів студентів та аспірантів до профільних закордонних ВНЗ.

Протягом 14-25 червня 2009 р. в рамках програми фонду ДААД – “Навчально-ознайомчий візит групи студентів до Німеччини” кращі студенти 3-го курсу гірничо-екологічного факультету спеціальності “Маркшейдерська справа” та “Розробка родовищ корисних копалин” під керівництвом викладачів: Мамрая В.В. та Левицького В.Г., відвідали три гірничі університети Німеччини: Технічний Університет м. Дрезден, Технічний Університет “Фрайберзька Гірнича Академія” та Технічний Університет м. Клаусталь-Целерфельд. Під час даного візиту студенти мали можливість познайомитися з особливостями навчання студентів гірничих спеціальностей в Німеччині, поспілкуватися з викладачами та студентами. Окрім цього для студентів було організовано ряд екскурсій як за тематичним спрямуванням – на гірничі підприємства, так і загалом – по визначним місцям.

В рамках договору про співробітництво між ЖДТУ та Університетом науки і технології «Гірничо-металургійна Академія» м. Краків (Польща) реалізовується тісна співпраця між гірничо-екологічним факультетом/кафедрою маркшейдерії нашого університету та факультетом гірництва та геоінженерії польського ВНЗ.

Так впродовж останніх років здійснюються взаємні навчально-ознайомчі візити студентів, аспірантів: в 2011 р. та в 2013 р. відповідно студенти 3-го курсу гірничо-екологічного факультету спеціальностей “Маркшейдерська справа” та “Розробка родовищ корисних копалин” під керівництвом викладачів кафедри: Мамрая В.В., Левицького В.Г., Башинської М.Е. відвідали партнерський університет.

В 2012 р. з аналогічним візитом ЖДТУ відвідала група аспірантів польського університету.

Однією із складових даної співпраці є участь представників кафедри в «Краківській міжнародній конференції молодих науковців». Так двічі поспіль – в 2012 р. та 2013 р. делегація кафедри бере участь в зазначеній вище конференції на базі Університету науки і технології «Гірничо-металургійна Академія» м. Краків.

Однією із складових міжнародного співробітництва є участь представників кафедри в програмах індивідуальної мобільності.

B серпні 2011 р. за програмою фонду “Swedish Institute” пройшов навчання в літній школі на базі Технічного університету “Блекінге” (Швеція) викладач кафедри маркшейдерії Мамрай В.В.

Студенти, аспіранти та викладачі кафедри маркшейдерії в рамках програми МОН України 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном» здобувають гранти для проходження навчання/стажування на базі закордонних ВНЗ:

  • в 2012-2013 н.р. на базі факультету відкритих гірничих робіт, Технічного університету “Фрайберзька Гірнича Академія” (Німеччина) аспіранти – Ковалевич Л.А. та Горелікова В.В;
  • на базі факультету гірництва, Університету штату Пенсільванія (США) аспірант – Толкач О.М.
  • в 2013-2014 н.р. на базі факультету відкритих гірничих робіт, Технічного університету “Фрайберзька Гірнича Академія” (Німеччина) викладачі – доц. Соболевський Р.В. та доц. Іськов С.С., студент – Троценко Т.О.

Професорсько-викладацький склад кафедри щороку бере участь в міжнародних конференціях. Так, вже традиційними стали щорічна участь викладачів та аспірантів кафедри в Міжнародному форумі гірників на базі Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ), в Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених “Екологія. Людина. Суспільство” в Національному технічному університеті України “КПІ” (м. Київ), конференції технічного університету «Гірнича академія» (м. Фрайберг).

Окрім цього на факультеті та кафедрі постійно проводиться робота по здобуттю індивідуальних грантів, підготовці проектів за різними програмами.

Ст. викладач Ковалевич Л.А. у вересні 2018 р. пройшла стажування Erasmus+ Programm, Staff Mobility for Teaching (Kutahya, Turkey), университет Dumlupinar, м. Кютахья. Проф. Соболевський Р.В., доцент Іськов С.С., доцент Левицький В.Г. у 2017-2018 р.р. пройшли стажування Erasmus+ Programm, Staff Mobility for Teaching (Freiberg, Germany), Технічний університет «Гірнича академія», м. Фрайберг.

Ст. викладач Мамрай В.В. протягом 2017-2018 рр. пройшов стажування і підвищення кваліфікації в наступних університетах: Сілезький технологічний університет (Польща), вища школа м. Лілль (Франція), технічний університет «Гірнича академія» м. Фрайберг (Німеччина), університет м. Кордова (Іспанія), Вроцлавський технологічний університет (Польща), університет прикладних наук м. Вісмар (Німеччина), університет Тор Вергата м. Рим (Італія).

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 402
Телефон: +38 (0412) 22-49-13
E-mail: gef@ztu.edu.ua