Професорсько-викладацький склад кафедри іноземних мов

Наталія Олександрівна Курносова
Наталія Олександрівна Курносова

Доцент, кандидат філологічних наук, завідувач секції іноземних мов факультету економіки та менеджменту. У 1983 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська і німецька мови”. Навчалася в аспірантурі при Київському державному педагогічному інституті іноземних мов.
У 1992 році захистила дисертацію і отримала диплом кандидата філологічних наук.
Займається дослідженням з проблем перекладу науково-технічної літератури. Проводить практичні заняття з англійської мови. Здійснює підготовку та прийом кандидатського іспиту з іноземної мови.

Світлана Казимирівна Кобзар
Світлана Казимирівна Кобзар

Старший викладач. У 1990 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська та німецька мови” і отримала кваліфікацію “Вчитель англійської та німецької мов. Наукові інтереси: психологічні аспекти викладання іноземної мови в немовному вузі; мотивація навчальної діяльності студентів. Співпрацює з Корпусом Миру США , є координатором викладача-волонтера з США.
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови, викладання англійської мови в групах поглибленого вивчення, підготовка студентів до науково-практичних конференцій та олімпіад, організація та проведення днів іноземних мов.

Світлана Володимирівна Суховецька
Світлана Володимирівна Суховецька

Старший викладач. Завідувач секції іноземних мов гірничо-екологічного факультету.
У 1994 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська і німецька мови” і отримала кваліфікацію “Вчитель англійської та німецької мов”.
Наукові інтереси: Методика викладання ESP.
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови, підготовка студентів до науково-практичних конференцій, проведення днів іноземних мов. Виконує обов’язки зав. секції ГЕФ.

Валентина Анатоліївна Шадура
Валентина Анатоліївна Шадура

Старший викладач. Завідувач секції іноземних мов факультету інформаційно-комп’ютерних технологій.
У 1994 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська та німецька мови” та отримала кваліфікацію “Вчитель англійської та німецької мов”.
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови, викладання англійської мови в групах поглибленого вивчення, підготовка студентів до науково-практичних конференцій, організація та проведення днів іноземних мов.

Людмила Іванівна Фурсова
Людмила Іванівна Фурсова

Старший викладач. Заступник зав. кафедри. У 1993 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська та німецька мови” отримала кваліфікацію “Вчитель англійської та німецької мов”.
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови, підготовка студентів до науково-практичних конференцій та днів іноземних мов.

Світлана Григорівна Кур’ята
Світлана Григорівна Кур’ята

Старший викладач, завідувач секції іноземних мов факультету обліку і фінансів.
У 1995 році закінчила Горлівський педагогічний інститут іноземних мов ім. Н.К. Крупської за спеціальністю “Німецька та англійська мови” і отримала кваліфікацію “Вчитель німецької та англійської мов”.
Наукові інтереси: методика викладання двох іноземних мов в технічному вузі.
Основна робота зі студентами – практичні заняття з німецької та англійської мов, викладання німецької мови в групах поглибленого вивчення, підготовка студентів до науково-практичних конференцій, підготовка до екзамену аспірантів і по шукачів, організація та проведення днів іноземних мов.

Ольга Сергіївна Ларіна
Ольга Сергіївна Ларіна

Викладач. У 2000 р. закінчила Житомирський державний педагогічний університет ім. Івана Франка за спеціальністю “Російська та англійська мови та зарубіжна література” і отримала кваліфікацію “Вчитель російської та англійської мов і зарубіжної літератури”. У 2001 році закінчила магістратуру факультету іноземних мов Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Отримала диплом магістра педагогічної освіти та кваліфікацію викладача англійської мови.
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови, підготовка студентів до науково-практичних конференцій.

Ірина Сергіївна Муратова
Ірина Сергіївна Муратова

Викладач, завідувач секції іноземних мов факультету інженерної механіки. У 2005 році закінчила Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська та німецька мови та зарубіжна література” і отримала кваліфікацію “Вчитель англійської та німецької мов та зарубіжної літератури”. У 2006 році закінчила магістратуру Житомирського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська мова та література” і отримала кваліфікацію “Викладач англійської мови та літератури”. В 2010 році закінчила аспірантуру Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Тема дослідження: «Знаки вербальної агресії в політичному англомовному дискурсі».

Наталія Іванівна Крушинська
Наталія Іванівна Крушинська

Викладач. У 2004 році закінчила Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська та німецька мови та зарубіжна література” і отримала кваліфікацію “Вчитель англійської та німецької мов та зарубіжної літератури”. З 1 жовтня 2012 року навчається в аспірантурі Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Тема дослідження: «Формування комунікативної культури студентів педагогічних коледжів США».
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської та німецької мов.

Людмила Леонідівна Отдєльнова
Людмила Леонідівна Отдєльнова

Провідний інженер, викладач.
У 1983 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю "Англійська і німецька мови" і отримала кваліфікацію "Вчитель англійської та німецької мов".
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови.

Ірина Вадимівна Орловська
Ірина Вадимівна Орловська

Викладач, секретар кафедри. У 2007р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію «Вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури». У 2008р. закінчила магістратуру ННІ іноземної філології Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Отримала диплом магістра педагогічної освіти та кваліфікацію викладача англійської мови та зарубіжної літератури. З 1 жовтня 2011 року навчається в аспірантурі Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Тема дослідження: «Відносні підрядні речення в історії англійської мови». Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови, організація та проведення днів іноземних мов.

Ірина Сергіївна Ковальчук
Ірина Сергіївна Ковальчук

Викладач. У 2009 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти, англійська мова та література" та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури, вчителя німецької мови і зарубіжної літератури.
З жовтня 2014 року – здобувач наукового ступеню кафедри педагогіки у Житомирському державному університеті імені Івана Франка.
Наукові інтереси: «Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у вищих військових навчальних закладах». Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови, викладання англійської мови в групах поглибленого вивчення, підготовка студентів до науково-практичних конференцій.

Олена Андріївна Колодій
Олена Андріївна Колодій

Викладач. У 2012 році закінчила Житомирський державний університет імені І.Франка, інститут іноземної філології, спеціальність «Переклад», денне відділення.
У 2014 році здобула другу вищу освіту в Житомирському державному університеті ім. І. Франка, спеціальність «Вчитель англійської мови», заочне відділення. Отримала кваліфікацію «Вчителя англійської та німецької мов».
Двічі приймала участь в міжнародній програмі обміну молодих науковців DAAD.
В 2011 році проходила навчання терміном в 2 тижня у Вільному університеті в Берліні.
Наукові інтереси: підготовка студентів до науково-практичних конференцій.
Основна робота зі студентами - практичні заняття з англійської мови.

Олена Борисівна Сивак
Олена Борисівна Сивак

Викладач. Відповідальна за секцію іноземних мов обліково-фінансового факультету.
У 2011 році отримала диплом магістра Житомирського державного технологічного університет за спеціальністю «Облік і аудит». У 2015 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю “Мова і література (англійська)”. У 2016 р. захистила дисертацію на тему: “Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на надання благодійної допомоги як елементом соціального капіталу підприємства”.
Наукові інтереси: Business English, Accounting Theory, Finance, Financial Accounting, Managerial Accounting, International Accounting, Auditing, Economic Analysis, Reporting of the Enterprise.
Основна робота зі студентами – практичні заняття з англійської мови, підготовка студентів до науково-практичних конференцій, проведення днів іноземних мов.