Професорсько-викладацький склад кафедри маркшейдерії

Сергій Станіславович Іськов
Сергій Станіславович Іськов

Доцент кафедри маркшейдерії, заступник зав. кафедри, к.т.н., доцент.
В 2003 році закінчив Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю 8.090301 "Розробка родовищ корисних копалин" і отримав кваліфікацію магістр з гірництва, гірничий інженер. З 2003 по 2007 рік аспірант ЖДТУ очної форми навчання за спеціальністю 05.15.01 "Маркшейдерія".В 2009 році захистив дисертацію на тему „Геометризація якісних показників покладів гранітоїдних і габроїдних декоративних каменів” (спеціальність 05.15.01 "Маркшейдерія").
Має 68 науково-методичних праць, з них 20 фахових видань, в тому числі 2 Scopus і 1 Web of Science, 27 апробацій, 14 методичних розробок, 6 навчальних посібника, в т.ч. 2 з грифом МОНУ.

Володимир Володимирович Котенко
Володимир Володимирович Котенко

Декан гірничо-екологічного факультету, доцент кафедри маркшейдерії, к.т.н., доцент.
В 2000 році закінчив Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю 7.090301 "Розробка родовищ корисних копалин" і отримав кваліфікацію гірничий інженер. В 2007 році захистив дисертацію на тему „Розробка методики оцінки кількісних і якісних параметрів лабрадоритових покладів з метою їх геометризації”(спеціальність 05.15.01 "Маркшейдерія").
Має 50 науково-методичних праць, з них 35 фахових видань та апробацій, 10 методичних розробок, 4 навчальних посібника, 1 монографія.
З вересня 2007 року очолює гірничо-екологічний факультет.

Андрій Олексійович Криворучко
Андрій Олексійович Криворучко

Доцент кафедри маркшейдерії, к.т.н., доцент.
В 2002 році закінчив Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю 8.090301 "Розробка родовищ корисних копалин" і отримав кваліфікацію магістр з гірництва, гірничий інженер. З 2002 по 2006 рік аспірант ЖДТУ заочної форми навчання за спеціальністю 05.15.11 "Фізичні процеси гірничого виробництва". В 2006 році захистив дисертацію на тему „Обґрунтування методики геометризації габроїдних порід на основі визначення показників структури та декоративності” (спеціальність 05.15.01 "Маркшейдерія").
Має 69 науково-методичні праці, з них 36 фахових видань, 29 апробації, 3 методичні розробки, 1 навчальний підручник з грифом МОНУ.

Володимир Григорович Левицький
Володимир Григорович Левицький

Доцент кафедри маркшейдерії, к.т.н., доцент.
В 2006 році закінчив з відзнакою Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю 8.090301 "Розробка родовищ корисних копалин" і отримав кваліфікацію магістр з гірництва, гірничий інженер. В 2015 році захистив дисертацію на тему „Управління якістю блоків декоративного каменю на основі використання цифрової фотограмметрії” (спеціальність 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корисних копалин"). Має 65 науково-методичних праць, з них 20 фахових видань, в тому числі 5 Scopus, 4 навчальних посібника (з них 1 з грифом МОН), 28 апробацій, 12 методичних розробок. Отримав 1 авторський патент на програму “Паспорт товарного блоку”.

Андрій Вікторович Панасюк
Андрій Вікторович Панасюк

Доцент кафедри маркшейдерії, к.т.н., доцент.
В 2002 році закінчив Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю 8.090301 "Розробка родовищ корисних копалин" і отримав кваліфікацію магістр з гірництва, гірничий інженер. З 2002 по 2005 рік аспірант ЖДТУ очної форми навчання за спеціальністю 05.15.11 "Фізичні процеси гірничого виробництва". В 2006 році захистив дисертацію на тему „Оцінка просторового розміщення та продуктивності пегматитів з метою їх геометризації для обґрунтування параметрів їх розробки підземним способом” (спеціальність 05.15.01 "Маркшейдерія").
Має 60 науково-методичних праць, з них 22 фахових видання, 26 апробацій, 12 методичних розробок.

Людмила Анатолівна Ковалевич
Людмила Анатолівна Ковалевич

Старший викладач кафедри маркшейдерії.
В 2005 році закінчила Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю 7.090301 "Розробка родовищ корисних копалин" і отримала кваліфікацію гірничий інженер. Протягом 2010-2013 рр. навчалась в аспірантурі ЖДТУ очної форми навчання за спеціальністю 05.15.01 "Маркшейдерія".
Має 24 науково-методичних праць, з них 9 фахових видань, 11 апробацій, 4 методичні розробки.

Василь Васильович Мамрай
Василь Васильович Мамрай

Старший викладач кафедри маркшейдерії, начальник відділу міжнародних зв’язків ЖДТУ.
В 2004 році закінчив Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю 8.090301 "Розробка родовищ корисних копалин" і отримав кваліфікацію магістр з гірництва, гірничий інженер. З 2004 по 2007 рік аспірант ЖДТУ очної форми навчання за спеціальністю 05.15.01 "Маркшейдерія".
Протягом 2009-2013 рр. організував проведення 3 навчально-ознайомчих візитів студентів ГЕФ до профільних (гірничих) ВНЗ Німеччини та Польщі.
Має 9 науково-методичних праць, з них 3 фахових видань і 6 апробацій.

Марина Сергіївна Куницька
Марина Сергіївна Куницька

Асистент кафедри маркшейдерії.
В 2018 році закінчила Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю 184 "Гірництво" і отримала кваліфікацію магістр з гірництва, маркшейдер. З 2018 року аспірант ЖДТУ очної форми навчання за спеціальністю 184 "Гірництво".
Має 5 науково – методичних праць.