Навчання, стажування та підвищення кваліфікації викладачів

  • Протягом 2004-2012 рр. д.е.н., доц. К.В. Романчук та к.е.н., доц. К.В. Шиманська пройшли наукове та навчальне стажування на кафедрі бухгалтерського обліку Економічного університету у м. Кракові; д.е.н., доц. К.В. Романчук (Вища школа фінансів та бухгалтерського обліку в м. Сопот, 2004 р., Вища менеджерська школа в м. Легніца, 2004 р.); к.е.н., доц. К.В. Шиманська пройшла наукове та навчальне стажування на кафедрі бухгалтерського обліку Вищої школи підприємництва та управління ім. Л. Кожьмінськєго у м. Варшаві (липень 2007 р., грудень 2007 р.).
  • 13-17 травня 2015 р. д.е.н., доц. Романчук К.В. пройшла стажування у Сопотській Вищій Школі (Польща) шляхом участі у лекційних та практичних заняттях, що проводилися польською мовою, з таких дисциплін: Консолідація фінансової звітності (8 годин); Ревізія фінансової звітності (12 годин); Відстрочений податок на прибуток (8 годин).
  • з 02 листопада по 04 грудня 2015 р. к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки В.В. Бондарчук пройшов наукове стажуванні у Вищій школі економіки в Празі (Прага, Республіка Чехія). В рамках наукового стажування було здійснено обмін досвідом наукових досліджень та викладання економічних дисциплін англійською мовою.
  • з 09 березня 2016 р. по 09 листопада 2016 р. к.е.н. Каленчук Л.В. пройшла стажування в Одеському національному університеті на кафедрі маркетингу (стажування обсягом 22 кредити ECTS (660 аудиторних годин))
  • у 2016-2017 рр к.е.н. В.В. Ксендзук була учасником Стипендіальної програми ім. Лейна Кіркладна, в рамках якої проходить 10-тимісячне стажування в Познанському економічному університету (Польща).
  • З 18 по 24 жовтня 2017 р. Ксендзук В.В. брала участь в мовно-предметно-методичному стажуванні для вчителів з польської мови Східної Європи, яке було організовано Осередком Удосконалення Вчителів Товариства «Спільнота Польська» в м. Оструда (Польща)
  • В 2016 р. Ксендзук В.В. пройшла тижневе стажування в Польській Економічній Палаті Імпортерів, Експортерів та Кооперації, де ознайомилась з процесом ведення діяльності суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Польщі та брала участь в тренінгах, організованих (м. Познань, Польща)
  • З 15.02 по 10.04 2017 р. Ксендзук В.В. пройшла стажування в відділі експорту та фінансовому відділі ТОВ «Уталь» (Utal Sp. z o.o.), де ознайомилась з процесом виробництва на підприємстві, порядком здійснення операцій експорту, а також функціонуванням фінансового відділу, зокрема веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності (м. Познань, Польща)