Навчання, стажування та підвищення кваліфікації викладачів

  • Протягом 2004-2012 рр. д.е.н., доц. К.В. Романчук, к.е.н. та к.е.н., доц. К.В. Шиманська пройшли наукове та навчальне стажування на кафедрі бухгалтерського обліку Економічного університету у м. Кракові; д.е.н., доц. К.В. Романчук (Вища школа фінансів та бухгалтерського обліку в м. Сопот, 2004 р., Вища менеджерська школа в м. Легніца, 2004 р.); к.е.н., доц. К.В. Шиманська пройшла наукове та навчальне стажування на кафедрі бухгалтерського обліку Вищої школи підприємництва та управління ім. Л. Кожьмінськєго у м. Варшаві (липень 2007 р., грудень 2007 р.).
  • 18-30 січня 2011 р. к.е.н. В.В. Ксендзук пройшла стажування в Краківському економічному університеті (Польща), де відвідувала заняття зі спеціальності «Бухгалтерський облік і контроль» та здійснювала аналіз іноземних наукових видань за темою наукового дослідження.
  • 23-30 липня 2011 р. к.е.н. В.В. Ксендзук взяла участь в Економічному семінарі, організованому Фондом SEMPER POLONIA в м. Варшава (Польща), де отримала практичний досвід у сфері ведення підприємницької діяльності, а також познайомилася з діяльністю урядових та неурядових організацій Польщі.
  • 12-23 серпня 2012 р. к.е.н. В.В. Ксендзук взяла участь у Курсах для Аніматорів Польської Культури в м. Познань (Польща), де відвідувала заняття з польської мови та історії Польщі.
  • 26 липня – 04 серпня 2014 р. к.е.н. В.В. Ксендзук взяла участь в Літній школі Польських Амбасадорів в м. Світязь (Україна, Волинська область), де отримала практичні навички в сфері управління підприємством, ведення дебатів та створення і виконання полонійних проектів.
  • 13-17 травня 2015 р. д.е.н., доц. Романчук К.В. пройшла стажування у Сопотській Вищій Школі (Польща) шляхом участі у лекційних та практичних заняттях, що проводилися польською мовою, з таких дисциплін: Консолідація фінансової звітності (8 годин); Ревізія фінансової звітності (12 годин); Відстрочений податок на прибуток (8 годин).
  • з 02 листопада по 04 грудня 2015 р. к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки В.В. Бондарчук пройшов наукове стажуванні у Вищій школі економіки в Празі (Прага, Республіка Чехія). В рамках наукового стажування було здійснено обмін досвідом наукових досліджень та викладання економічних дисциплін англійською мовою.