Професорсько-викладацький склад кафедри міжнародної економіки

Катерина Володимирівна Шиманська
Катерина Володимирівна Шиманська

Доцент кафедри міжнародної економіки, кандидат економічних наук, доцент.
Сертифікований аудитор України, сертифікований методист-користувач програмного забезпечення “Парус-Бухгалтерія 7.40” з правом викладання в навчальних закладах.
Має сертифікат про знання польської мови на рівні В1 № 1439/025/09 від 26 січня 2009 р., виданий Державною Сертифікаційною Комісією підтвердження знання польської мови як іноземної (оцінка – дуже добре)
Наукові інтереси: міжнародна трудова міграція, її наслідки та регулювання, глобальні проблеми та соціально-екологічні виклики економічного розвитку, обліково-інформаційна підтримка управлінських рішень у міжнародній економічній діяльності.
Робочі мови спілкування: Українська, російська, польська, англійська.
E-mail: utter2006@gmail.com

Людмила Вікторівна Каленчук
Людмила Вікторівна Каленчук

Доцент кафедри міжнародної економіки, кандидат економічних наук
Наукові інтереси: Теорія та практика міжнародного бізнесу, його сучасні форми. Методологія міжнародного маркетингу, його сучасний інструментарій.
Робочі мови спілкування: Українська, російська, англійська.
E-mail: lyudakalen@gmail.com

Віталій Вікторович Бондарчук
Віталій Вікторович Бондарчук

Доцент кафедри міжнародної економіки, кандидат економічних наук.
Має сертифікат “The Diploma in Internal Audit” Institute of Financial Accountants, Registration Number 207949
Наукові інтереси: проблеми міжнародної економіки, циклічність економічного розвитку.
Робочі мови спілкування: Українська, російська, англійська.
E-mail: vitaliybondarchuk@rambler.ru

Валентина Віталіївна Ксендзук
Валентина Віталіївна Ксендзук

Старший викладач кафедри міжнародної економіки, кандидат економічних наук.
Має сертифікат про знання польської мови на рівні В2 № 7018/1018/14 від 5 серпня 2014 р., виданий Державною Сертифікаційною Комісією підтвердження знання з польської мови як іноземної (оцінка – дуже добре).
Наукові інтереси: управління валютними ризиками в умовах міжнародної інтеграції; обліково-аналітичне забезпечення управління валютними ризиками.
Робочі мови спілкування: Українська, російська, польська.
E-mail: walentyna_ksiedzuk@ukr.net