Професорсько-викладацький склад кафедри міжнародних економічних відносин

Катерина Володимирівна Шиманська
Катерина Володимирівна Шиманська

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент.
Сертифікований аудитор України.
Має сертифікат про знання польської мови на рівні В1 № 1439/025/09 від 26 січня 2009 р., виданий Державною Сертифікаційною Комісією підтвердження знання польської мови як іноземної.
Наукові інтереси: міжнародна трудова міграція, її наслідки та регулювання, глобальні проблеми та соціально-екологічні виклики економічного розвитку, обліково-інформаційна підтримка управлінських рішень у міжнародній економічній діяльності.
Робочі мови спілкування: Українська, російська, польська, англійська.
E-mail: kv.shymanska@gmail.com
Профіль автора на Google Scholar

Людмила Вікторівна Каленчук
Людмила Вікторівна Каленчук

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук
Наукові інтереси: Теорія та практика міжнародного бізнесу, його сучасні форми. Методологія міжнародного маркетингу, його сучасний інструментарій, правові засади інтелектуальної власності в Україні та ЄС.
Робочі мови спілкування: Українська, російська, англійська.
E-mail: lyudakalen@gmail.com
Профіль автора на Google Scholar

Віталій Вікторович Бондарчук
Віталій Вікторович Бондарчук

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук.
Має сертифікат “The Diploma in Internal Audit” Institute of Financial Accountants, Registration Number 207949
Наукові інтереси: проблеми міжнародної економіки, циклічність економічного розвитку.
Робочі мови спілкування: Українська, російська, англійська.
E-mail: vitaliybondarchuk@ukr.net
Профіль автора на Google Scholar

Валентина Віталіївна Ксендзук
Валентина Віталіївна Ксендзук

Старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук.
Має сертифікат про знання польської мови на рівні В2 № 7018/1018/14 від 5 серпня 2014 р., виданий Державною Сертифікаційною Комісією підтвердження знання з польської мови як іноземної (оцінка – дуже добре).
Наукові інтереси: діяльність суб’єктів господарювання на зовнішніх ринках товарів і послуг в умовах валютного ризику; участь країн в міжнародних економічних та валютно-фінансових організаціях.
Робочі мови спілкування: Українська, російська, польська, англійська.
E-mail: walentyna_ksiedzuk@ukr.net
Профіль автора на Google Scholar