Інформація для студента

  1. Визначення потреб та задоволеності наданням освітніх послуг та роботою структурних підрозділів і служб університету (анонімне опитування студентів та аспірантів Житомирської політехніки)

  2. Права та обов'язки студента
  3. Ліцензія на освітню діяльність та сертифікат про акредитацію

Освітній процес

Освітні програми

Освітні програми

Стипендіальне забезпечення


Рейтинги успішності студентів та реєстр осіб, яким призначено стипендії

Факультет комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки

      25.06.2021, 10.09.2021, 12.11.2021

Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій

      25.06.2021, 10.09.2021, 23.09.2021, 12.11.2021

Факультет бізнесу та сфери обслуговування

      25.06.2021, 10.09.2021, 12.11.2021

Гiрничо-екологiчний факультет

      25.06.2021, 10.09.2021, 12.11.2021

Факультет публічного управління та права

      25.06.2021, 10.09.2021, 12.11.2021

Наукова діяльність

Працевлаштування

Відпочинок і здоров'я

Довідкова інформація