Дисципліни за вибором

Перелік дисциплін на вибір

Дисципліна Лектор
HR-менеджмент (Human Resources Management) Обіход С.В.
Social English Studies Ковальчук І.С., Сивак О.Б.
Бухгалтерський облік з використанням «Інформаційні системи бухгалтерського обліку:Бухгалтерія» Грабчук І.Л.
Веб-дизайн Морозов А.В.
Галузеве право та правоохоронна діяльність Нонік В.В.
Гроші і кредит Петрук О.М.
Гідрогеологія Іськов С.С., Підвисоцький В.Т.
Ділові комунікації Кондратюк Ю.С.
Ділові комунікації Саннікова С.Б.
Екологічна безпека Коцюба І.Г.
Екологічна стандартизація та сертифікація Корбут М.Б., Давидова І.В.
Екологічний менеджмент та маркетинг Замула І.В., Кірейцева А.В.
Економікс Травін В.В.
Елементи теорії систем штучного інтелекту Черепанська І.Ю.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Романчук К.В.
Інституціональна економіка Ущаповський Ю.В.
Інтелектуальні мехатронні системи Богдановський М.В.
Комп'ютерне моделювання теплофізичних процесів Мельник О.Л.
Комп'ютерний аналіз та синтез механізмів Мельник О.Л.
Комп'ютерні мережі (для студентів спеціальностей, що не належать до галузі ІТ) Єфіменко А.А.
Комунікативний менеджмент Олійник О.В.
Коштовне та декоративне каміння Ремезова О.О.
Кримінальне право Шуляренко Л.І.
Логістика Маяк М.М.
Міжнародні стандарти фінансової звітності Шиманська К.В.
Мікрохвилеві технології у телекомунікаційних та радіотехнічних системах Чухов В.В.
Національне та міжнародне оподаткування Юрківський О.Й.
Ораторське мистецтво Саннікова С.Б.
Основи кібербезпеки Лобанчикова Н.М.
Основи машинного зору та когнітивної робототехніки Сазонов А.Ю.
Основи мережевих ІТ технологій Морозов Д.С.
Основи метрології, сертифікації та стандартизації Чухов В.В.
Основи податкової грамотності Кучер С.В.
Основи програмування на мові Go Петросян Р.В.
Основи інформаційних технологій (для студентів спеціальностей, що не належать до галузі ІТ) Єфіменко А.А.
Оцінка конкурентоспроможності підприємства Ткачук Г.Ю.
Польська мова Хоменко Г.Ю.
Політичний менеджмент Муляр В.І.
Політичні системи сучасних країн Муляр В.І.
Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин Підвисоцький В.Т.
Реалізація проектів у міжнародному економічному середовищі Бондарчук В.В.
Страхування Александрова М.М.
Сімейне законодавство Шуляренко Л.І.
Тайм-менеджмент Бурачек І.В.
Теорія корупції та антикорупційні діяльність Грицишен Д.О.
Україна-Європейський Союз: порівняльна характеристика ідентичності Муляр В.І.
Управління бізнесом Орлова К.Є.
Управління конфліктами Богоявленська Ю.В.
Управління трудовою кар'єрою Богоявленська Ю.В.
Управління фінансами та стратегічний менеджмент за програмою IFA Сергієнко Л.В.
Фінанси Александрова М.М.

Форма вибору трьох дисциплін

Дозволяється вибір лише 3 дисциплін. Ви маєте здійснити свій вибір до 30 травня 2017 року.