Болонський процес

Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності. Не стала винятком і освіта, особливо вища школа. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, дедалі наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болонського процесу. Процес конвергенції Європейських систем вищої освіти у відповідності до низки Декларацій Міністрів вищої освіти отримав назву Болонського. У рамках Болонського процесу було сформульовано шість ключових позицій:

 1. Введення двоциклового навчання.
 2. Запровадження кредитної системи.
 3. Контроль якості освіти.
 4. Розширення мобільності.
 5. Забезпечення працевлаштування випускників.
 6. Забезпечення привабливості європейської системи освіти.

Основні декларації

 1. Всеобщая хартия университетов (Болонья, Италия, 18 сентября 1988 г.)
 2. Совместная декларация о гармонизации архитектуры европейской системы высшего образования четырех министров, представляющих Великобританию, Германию, Францию и Италию (Сорбонна, Франция, 25 мая 1998 г.)
 3. Зона Европейского высшего образования. Совместное заявление европейских министров образования (Болонья, Италия, 19 июня 1999 г.)
 4. Формирование будущего (Саламанка, Испания, 29-30 марта 2001 г.)
  Convention of European higher education institutions. Salamanca, 29-30 March 2001. Conclusions of the work of thematic groups by the Rapporteur, Prof. Dr. Konrad Osterwalder, Rector, ETH Zurich
 5. Гетеборгская декларация студентов (Гётеборг, Швеция, 25 марта 2001 г.)
 6. Понимание Европейского пространства высшего образования. Коммюнике Конференции министров образованию (Берлин, Германия, 19 сентября 2003 г.)
 7. Политика по обеспечению качества Европейской Ассоциации Университетов в контексте Берлинского Коммюнике (Европейская Ассоциация Университетов, 12 апреля 2004 г.)
 8. Европейская область высшего образования — достижение целей. Коммюнике Конференции европейских министров, ответственных за высшее образование (Берген, 19-20 мая 2005 г.)

Досягнення України

КМСОНП в ЖДТУ

Накази МОН України

Довідкова інформація

ЄКТС (ECTS)

Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) використовується для перенесення та накопичення кредитів. Разом з іншою інформацією, що міститься у додатку до диплома (або академічній довідці), кількість здобутих кредитів ЄКТС дозволяє точно відображати та оцінювати досягнення випускника (або студента), здобуті ним під час навчання у вищому навчальному закладі. Кредити ЄКТС відображають загальне навчальне навантаження студента, необхідне йому для виконання навчальної програми та присвоюється лише у випадку успішного оцінювання досягнутих результатів навчання. Зазвичай навантаження студента складає від 1500 до 1800 годин на навчальний рік (60 кредитів), відповідно один кредит відповідає 25-30 годинам роботи (включаючи не лише аудиторну роботу, але й самостійну роботу, підготовку курсових та інших робіт, екзамени тощо). Таким чином навчальні програми стають легшими для сприйняття і порівняння як всередині країни, так і за кордоном, тим самим полегшується мобільність студентів та визнання їх навчальних досягнень.