Ліцензування та акредитація

Навчання в Житомирській політехніці здійснюється на підставі сертифіката про акредитацію та ліцензії на освітню діяльність:


Відомості про самооцінювання освітніх програм

Програми візитів експертних груп

Експертні висновки акредитаційної експертизи в Державний університет «Житомирська політехніка»

Освітньо-професійні програми освітнього рівня "бакалавр"
Освітньо-професійні програми освітнього рівня "магістр"

Галузі знань та спеціальності

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями в Державному університеті «Житомирська політехніка»: