Ліцензування та акредитація

Ліцензування – процедура визнання спроможності вищого навчального закладу певного типу розпочати освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Акредитація – процедура надання вищому навчальному закладу певного типу права провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Навчання в ЖДТУ здійснюється на підставі сертифіката про акредитацію та ліцензії на освітню діяльність:


Експертні висновки акредитаційної експертизи в ЖДТУ

Освітньо-професійні програми освітнього рівня "бакалавр"
Освітньо-професійні програми освітнього рівня "магістр"

Галузі знань та спеціальності

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями в Житомирському державному технологічному університеті: