UA / EN
Кафедра наук про Землю

Про кафедру


Про кафедру


Кафедра наук про Землю здійснює підготовку фахівців з управління земельними і водними ресурсами.

У 2022 році на факультеті гірничої справи, природокористування та будівництва була створена кафедра наук про Землю. Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Герасимчук Олена Леонтіївна. На кафедрі екології було відкрито спеціальність 103 «Науки про Землю» за освітньою програмою «Управління земельними і водними ресурсами» для підготовки фахівців у галузі наук про Землю, раціонального природокористування, збереження та розвитку земельних і водних ресурсів було відкрито у 2019 році на кафедрі екології під керівництвом Пацевої Ірини Григорівни. 

Враховуючи природний потенціал Полісся й України в цілому та необхідність раціонального управління і природокористування, кафедра здійснює підготовку фахівців у галузі наук про Землю для збереження та розвитку земельних і водних ресурсів регіону і держави.

Завідувач кафедри наук про Землю, кандидат педагогічних наук, доцент
Олена Герасимчук
кандидат педагогічних наук, доцент

Завідувач кафедри наук про Землю, кандидат педагогічних наук, доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: спеціальність «Біологія і хімія», кваліфікація вчитель біології і хімії

Наукові інтереси: екологічні освіта, моніторинг стану навколишнього середовища, безпека життєдіяльності, сталий розвиток

Членство в радах, дорадчих та консультативних органах: Член науково-методичної ради університету, Член Вченої ради факультету

Email: kgt_gol@ztu.edu.ua

Кабінет: 312а

Освітні програми
Наукова робота

Професорсько-викладацький склад кафедри активно долучається до науково-дослідних робіт факультету та університету. Вона направлена переважно на вирішення  проблем водного середвища  та раціонального землекористування регіонального та державного значення. Наукові дослідження проводяться разом з академічними і галузевими науково-дослідними установами України.  Серед наукових інтересів викладачів кафедри: проблеми відновлювальної енергетики, антропогенні зміни в екосистемах, проблеми використання земельних і водних ресурсів, біологічна оцінка стану довкілля, гідробіологія, моніторинг довкілля, геохімія, нанотехнології. 

Для подальшої перспективи розширення наукивих досліджень кафедра наук про Землю разом з кафедрою екології та природоохоронних технологій започаткувала наукову школу: “Проблеми екологічної безпеки, стійкості природних, антропогеннозмінених екосистем, раціонального природокористування”

Міжнародна робота

Міжнародна діяльність кафедри наук про Землю ґрунтується на співпраці з закладами вищої освіти та науковими товариствами провідних країн світу. Тісна співпраця налагоджена з нашими сусідами, Університетами та науковими товариствами Республіки Польща, що дозволяє здійснювати стажування професорсько-викладацького складу кафедри та академічну мобільність студентів.

Високий рівень підготовки забезпечується ефективною міжнародною співпрацею. До викладання залучені фахівці, які мають досвід міжнародної академічної мобільності, участі у реалізації наукових і науково-практичних проектів. Активна співпраця з вітчизняними та світовими науковими школами в галузі наук про Землю, збереження та розвиток земельних та водних ресурсів дозволяє професорсько-викладацькому складу кафедри  здійснювати підготовку студентів на високому професійному рівні, що підвищуватиме конкурентоспроможність й затребуваність майбутніх фахівців у професійному середовищі та сприятиме працевлаштуванню випускників.

 

Досягнення студентів

Студенти спеціальності  103 “Науки про Землю” - це  енергійна, цілеспрямована та вмотивована молодь. Вони активно долучаються до студенського життя в усіх його проявах.  Окрім навчання, наші студенти реалізують себе  у громадській та волонтерській діяльності, в спорті, та  як творчі особистості. 

 Кафедра активно приймає участь у підготовці студентів до олімпіад та конкурсів наукових робіт, які щорічно проводяться МОН України.  Здобувачі освіти беруть участь в науково-практичних конференціях, як регіонального так і всеукраїнського та міжнародного рівня, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. 

Для успішної реалізації наукового потенціалу студентства кафедра наук про Землю спільно з кафедрою екології та природоохоронних технологій організувала роботу наукового гуртка «Аналітична хімія та геохімія довкілля» науковий керівник доцент СКИБА Галина.

Кар’єра

Державний університет «Житомирська політехніка» є єдиним в області закладом вищої освіти, та єдиним в Україні що готує фахівців спеціальності «Науки про Землю» за освітньою програмою «Управління земельними і водними ресурсами», який зважаючи на специфіку закладу, дозволяє підготувати ефективних управлінців. Фахівці з управління земельними і водними ресурсами здобувають теоретичні знання, практичні компетенції та soft skills, які затребувані у конкурентному професійному середовищі та, в яких зацікавлені працедавці.

Ринок праці потребує фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі в галузі наук про Землю, вирішувати практичні проблеми в управлінні водними та земельними ресурсами в процесі професійної діяльності.  Високий рівень конкурентоспроможності у професійному середовищі забезпечується умінням реалізації теоретичних знань у практичній діяльності.  Тому тісне співробітництво з фахівцями-практиками посідає чільне місце на всіх етапах підготовки . 

 

Контакти


Адреса

10005, Україна, м. Житомир,
вул.Чуднівська, 103

Соціальні мережі