Студентська наука

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 р. № 1266 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році» Житомирський державний технологічний університет призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво».

Основними завданнями Конкурсу є: виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій; формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

24 лютого 2017 р. на базі кафедри економіки підприємства Житомирського державного технологічного університету відбувся І етап Конкурсу. Галузева конкурсна комісія представлена 12 науковцями з провідних вищих навчальних закладів України, а саме:

 • Олійник Оксана Вікторівна – д.е.н., проф., перший проректор Житомирського державного технологічного університету, голова галузевої конкурсної комісії;
 • Валінкевич Наталія Василівна – д.е.н., доц., завідувач кафедри економіки підприємства Житомирського державного технологічного університету, заступник голови конкурсної комісії;
 • Петров Вадим Миколайович – к.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва;
 • Дмитрієв Ілля Андрійович –д.е.н., проф. кафедри економіки підприємства, декан факультету управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 • Гросул Вікторія Анатоліївна – д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та управління Харківського державного університету харчування та торгівлі;
 • Рєпіна Інна Миколаївна – д.е.н., проф., заст. зав. кафедри економіки підприємства Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 • Фролова Лариса Володимирівна –д.е.н., проф., в.о. зав. кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету;
 • Бухаріна Людмила Михайлівна –д.е.н., проф., завідувач кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету;
 • Бавико Олександр Євгенович –д.е.н., доц., завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
 • Міщук Ігор Пилипович –к.е.н., доц., проф. кафедри комерційної діяльності та підприємництва Львівського торговельно-економічного університету;
 • Сотник Ірина Миколаївна –д.е.н., проф. кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
 • Купалова Галина Іванівна –д.е.н., проф., завідувач українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На розгляд комісії було подано 82 наукових роботи (90 авторів-студентів, з 32 вищих навчальних закладів України).

За результатами рецензування галузевою конкурсною комісією для участі у підсумковій конференції було відібрано кращі роботи. Слід зазначити, що представлені на конкурс роботи відрізняються оригінальним творчим підходом, високим рівнем наукового пошуку та містять практичні рекомендації.

У підсумковій конференції 21-22 березня 2017 року приймали участь 26 авторів наукових робіт, які представляють 18 вищих навчальних закладів України, а саме наступні навчальні заклади: Сумський державний університет, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Одеський національний політехнічний університет, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Одеський національний економічний університет, Львівський торгівельно-економічний університет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Житомирський державний технологічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет, Університет імені Альфреда Нобеля, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Житомирський національний агроекологічний університет.

Із вітальним словом до його учасників звернувся ректор ЖДТУ, д.е.н., професор Віктор Валерійович Євдокимов. Привітали присутніх на урочистому відкритті конкурсу голова оргкомітету конкурсу, д.е.н., професор, перший проректор ЖДТУ Оксана Вікторівна Олійник, декан факультету економіки та менеджменту ЖДТУ, к.е.н., доцент Олена Григорівна Денисюк та заступник голови оргкомітету конкурсу, д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства ЖДТУ Наталія Василівна Валінкевич.

За підсумками II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво» учасники конкурсу нагороджені дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів.

Бажаємо подальших наукових звершень, успіхів та досягнення поставлених цілей у студентському житті.

Конкурси

Вітаємо переможців

Участь студентів ЖДТУ у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

105 студентів університету (85 наукових робіт) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2018/2019 н.р., з них 34 студенти (30 наукових робіт) стали призерами.

  Всього учасників конкурсу від ЖДТУ (наукових робіт) Переможці (наукові роботи-призери)
Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки 15 (10) 5 (4)
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій 13 (11) 2 (2)
Гірничо-екологічний факультет 28 (18) 9 (7)
Факультет економіки та менеджменту 44 (41) 15 (14)
Факультет обліку і фінансів 5 (5) 3 (3)
Факультет публічного управління та права
Всього 105 (85) 34 (30)

Студенти-переможці всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2018/2019 н. р.
ПІБ Факультет Нагорода Науковий керівник
Бондарчук Олексій Сергійович ФКІТМР, ПМ-137 Диплом І ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Механічна інженерія» Штегін Олексій Олександрович
Козяр Ярослав Анатолійович ФКІТМР, ПМ-137 Диплом І ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Механічна інженерія» Штегін Олексій Олександрович
Прилипко Володимир Володимирович ФКІТМР, ПМ-136 Диплом І ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Прикладна механіка (технології машинобудування)» Балицька Наталія Олександрівна
Шаповалов Вадим Володимирович ФКІТМР, ААГ-16м Диплом ІІ ступеня – призер Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт» Кравченко Олександр Петрович
Бондарчук Олексій Сергійович ФКІТМР, ПМ-137 Диплом ІІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Прикладна механіка (технології машинобудування) Виговський Георгій Миколайович
Моргунов Денис Сергійович ФІКТ, ПІ-50м Диплом за ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з Інженерії програмного забезпечення Левківський Віталій Леонідович
Кульчицький Олександр Русланович ФІКТ, ІСТ-2м Грамота за ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з Комп’ютерної інженерії Локтікова Тамара Миколаївна
Полева Марина Борисівна ГЕФ, ГГ-22м Диплом І ступеня за І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Гірництво» за ОПП «Маркшейдерська справа» Криворучко Андрій Олексійович
Штилюк Тетяна Андріївна ГЕФ, РР-44 Диплом ІІ ступеня за 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі 18 «Виробництво та технології», спеціальності 184 «Гірництво» Хоменчук Олег Володимирович
Ігнатюк Роман Мирославович ГЕФ, РР-45 Диплом ІІ ступеня за 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі 18 «Виробництво та технології», спеціальності 184 «Гірництво» Хоменчук Олег Володимирович
Шомко Дарина Василівна ГЕФ, ЕО-35 Диплом ІІ ступеня переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища» Скиба Галина Віталіївна
Зозуля Владислав Миколайович ГЕФ, РР-44 Диплом ІІІ ступеня за 3 місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гірництво», спеціалізації «Відкриті гірничі роботи» Шлапак Володимир Олександрович
Шомко Ольга Михайлівна ГЕФ, ТЗНС-34м Диплом ІІІ ступеня переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища» Коцюба Ірина Григорівна
Іванська Марія Юріївна ГЕФ, ЕО-35 Диплом ІІІ ступеня – переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Екологія» Єльнікова Тетяна Олександрівна
Носик Оксана Володимирівна ГЕФ, ЕО-35 Диплом ІІІ ступеня – переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Екологія» Єльнікова Тетяна Олександрівна
Зав’язун Сергій Олександрович ГЕФ, ЕО-36 Диплом ІІІ ступеня – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Екологічна безпека комплексу «автомобіль – навколишнє середовище», спеціальність «Автомобільний транспорт» Герасимчук Олена Леонтіївна
Волосатова Марія Миколаївна ФЕМ, ПВМ-3 Диплом І ступеня за 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК» Юшкевич Олена Олександрівна
Юзепчук Катерина Олексіївна ФЕМ, ПВМ-3 Диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво» Мельник Тетяна Юріївна
Старцева Дарія Сергіївна ФЕМ, ПВ-3к Диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Автомобільний транспорт» напрям «Економіка автомобільного транспорту» Свірко Світлана Володимирівна
Бужимський Віктор Вадимович ФЕМ, ПВ-2к Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Автомобільний транспорт» напрям «Економіка автомобільного транспорту» Свірко Світлана Володимирівна
Новосьолов Іван Володимирович ФЕМ, ЕП-44 Диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка підприємства» Валінкевич Наталія Василівна
Чайківська Анастасія Олександрівна ФЕМ, ЕП-44 Диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі» Ткачук Ганна Юріївна
Корніюк Надія Олександрівна ФЕМ, ЕПМ-16 Диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика» Ущаповський Юрій Володимирович
Василенко Надія Василівна ФЕМ, МОМ-18 Диплом ІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Менеджмент організацій» Тарасюк Галина Миколаївна
Тарасова Вікторія Іванівна ФЕМ, МОМ-18 Диплом ІІ ступеня – переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» Тарасюк Галина Миколаївна
Бужимський Віктор Вадимович ФЕМ, ПВ-2к Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Харчові технології» Свірко Світлана Володимирівна
Сингаївська Катерина Петрівна ФЕМ, ПВМ-3 Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Нафтова і газова промисловість» Валінкевич Наталія Василівна
Павлюк Денис Юрійович ФЕМ, ЕП-44 Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка підприємства» Ткачук Ганна Юріївна
Косинська Надія Миколаївна ФЕМ, ЕП-44 Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» Бірюченко Світлана Юріївна
Березівська Марія Григорівна ФЕМ, УП-21 Диплом ІІІ ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» Богоявленська Юлія Вячеславівна
Закапко Ольга Ігорівна ФЕМ, МО-61 Диплом ІІІ ступеня – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії Литвинчук Оксана Валеріївна
Миронюк Марія Анатоліївна ФЕМ, ФОФ, МЕ-3 Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Ґендерні дослідження» Кругляк Марина Едуардівна
Корецька Юлія Ігорівна ФЕМ, ФОФ, ООМ-5 Диплом ІІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Чижевська Людмила Віталіївна
Хімач Крістіна Юріївна ФЕМ, ФОФ, МЕ-2 Диплом ІІІ ступеня – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Шиманська Катерина Володимирівна

Участь студентів у міжнародних конкурсах
ПІБ Факультет Нагорода Науковий керівник
Борисюк Наталія Вікторівна ГЕФ, ТЗНС-34м Диплом ІІІ ступеня – переможець Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 101 «Екологія» Коцюба Ірина Григорівна, Кірейцева Ганна Вікторівна
Терех Катерина Сергіївна ФІКТ, БІ-21 Диплом ІІ ступеня у переможець ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів закладів освіти Литвинчук Оксана Валеріївна

Переможець VI конкурсу студентських науково-практичних робіт «Міжнародні стандарти фінансової звітності: світова та національна практика, результати та перспективи»
ПІБ Факультет Нагорода Науковий керівник
Корецька Юлія Ігорівна ФЕМ, ПВМ-3 Диплом переможця за 1 місце у VI Конкурсі студентських науково-практичних робіт «Міжнародні стандарти фінансової звітності: світова та національна практика, результати та перспективи» Чижевська Людмила Віталіївна

Конкурс дипломних робіт зі спеціальності
ПІБ Факультет Нагорода Науковий керівник
Ніколайчук Віктор Віталійович ФЕМ, ПВМ-3 Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Виговський Володимир Георгійович
Куліковський Віктор Володимирович ФЕМ, УПМ-5 Диплом ІІІ ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Економіка» за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» Маслова Світлана Олексіївна

Участь студентів ЖДТУ у Всеукраїнській студентській олімпіаді

37 студентів університету взяли участь у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 н.р, 12 з них стали призерами.

  Всього учасників Олімпіади Переможці Олімпіади
Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки 5 0
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій 5 3
Гірничо-екологічний факультет 5 2
Факультет економіки та менеджменту 8 3
Факультет обліку і фінансів 11 3
Факультет публічного управління та права 3 1
Всього 37 12

Студенти-переможці II етапу всеукраїнської студентської олімпіади 2018/2019 н. р.
ПІБ Факультет Нагорода Науковий керівник
Петросян Арсен Русланович ФІКТ, ПІ-54 Диплом І ступеня у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади «Web-технології та Web-дизайн» секція «Web-технології» Петросян Р.В.
Петросян Арсен Русланович ФІКТ, ПІ-54 Диплом за 2 місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Інформатика» Марчук Г.В.
Ячменьов Ярослав Олександрович ФІКТ, ПІ-52 Диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади «Web-технології та Web-дизайн» секція «Web-технології» Петросян Р.В.
Іванська Марія Юріївна ГЕФ, ЕО-35 Диплом за ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Екологія» серед технічних ЗВО Назаренко Т.П.
Чижевська Л.В.
Шуляренко Юлія Вікторівна ГЕФ, ЕО-36 Диплом ІІІ ступеня за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища» Вольська К.О.
Чижевська Л.В.
Василенко Надія Василівна ФЕМ, МОМ-18 Диплом ІІІ ступеня за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» Тарасюк Г.М.
Іскоростенська Софія Олександрівна ФОФ, ОО-1к Диплом ІІ ступеня – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Організація і методика аудиту» Назаренко Т.П.
Чижевська Л.В.
Ганношина Юлія Сергіівна ФОФ, ООМ-6 Диплом ІІ ступеня – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Облік в бюджетних установах» Вольська К.О.
Чижевська Л.В.
Булавко Іван Михайлович ФОФ, ОА-83 Диплом ІІ ступеня за ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Управлінський облік» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Лаговська О.А.
Чижевська Л.В.
Орел Владислава Романівна ФПУП, ПУА-1 Диплом за ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Драган І.О.

Студенти-переможці всеукраїнської командної олімпіади з програмування (ІІ група)
ПІБ Факультет Нагорода Науковий керівник
Дашкевич Володимир Володимирович ФІКТ, ПІ-54 Диплом ІII ступеню III етапу Всеукраїнської командної олімпіади з програмування у загальному рейтингу
Диплом І ступеню III етапу Всеукраїнської командної олімпіади з програмування у групі природничих ЗВО
Левківський Віталій Леонідович
Марчук Галина Вікторівна
Коваленко Святослав Ігорович ФІКТ, ПІ-54 Диплом ІII ступеню III етапу Всеукраїнської командної олімпіади з програмування у загальному рейтингу
Диплом І ступеню III етапу Всеукраїнської командної олімпіади з програмування у групі природничих ЗВО
Петросян Арсен Русланович ФІКТ, ПІ-54 Диплом ІII ступеню III етапу Всеукраїнської командної олімпіади з програмування у загальному рейтингу
Диплом І ступеню III етапу Всеукраїнської командної олімпіади з програмування у групі природничих ЗВО