Студентська наука

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 р. № 1266 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році» Житомирський державний технологічний університет призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво».

Основними завданнями Конкурсу є: виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій; формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

24 лютого 2017 р. на базі кафедри економіки підприємства Житомирського державного технологічного університету відбувся І етап Конкурсу. Галузева конкурсна комісія представлена 12 науковцями з провідних вищих навчальних закладів України, а саме:

 • Олійник Оксана Вікторівна – д.е.н., проф., перший проректор Житомирського державного технологічного університету, голова галузевої конкурсної комісії;
 • Валінкевич Наталія Василівна – д.е.н., доц., завідувач кафедри економіки підприємства Житомирського державного технологічного університету, заступник голови конкурсної комісії;
 • Петров Вадим Миколайович – к.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва;
 • Дмитрієв Ілля Андрійович –д.е.н., проф. кафедри економіки підприємства, декан факультету управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 • Гросул Вікторія Анатоліївна – д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та управління Харківського державного університету харчування та торгівлі;
 • Рєпіна Інна Миколаївна – д.е.н., проф., заст. зав. кафедри економіки підприємства Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 • Фролова Лариса Володимирівна –д.е.н., проф., в.о. зав. кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету;
 • Бухаріна Людмила Михайлівна –д.е.н., проф., завідувач кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету;
 • Бавико Олександр Євгенович –д.е.н., доц., завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
 • Міщук Ігор Пилипович –к.е.н., доц., проф. кафедри комерційної діяльності та підприємництва Львівського торговельно-економічного університету;
 • Сотник Ірина Миколаївна –д.е.н., проф. кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
 • Купалова Галина Іванівна –д.е.н., проф., завідувач українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На розгляд комісії було подано 82 наукових роботи (90 авторів-студентів, з 32 вищих навчальних закладів України).

За результатами рецензування галузевою конкурсною комісією для участі у підсумковій конференції було відібрано кращі роботи. Слід зазначити, що представлені на конкурс роботи відрізняються оригінальним творчим підходом, високим рівнем наукового пошуку та містять практичні рекомендації.

У підсумковій конференції 21-22 березня 2017 року приймали участь 26 авторів наукових робіт, які представляють 18 вищих навчальних закладів України, а саме наступні навчальні заклади: Сумський державний університет, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Одеський національний політехнічний університет, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Одеський національний економічний університет, Львівський торгівельно-економічний університет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Житомирський державний технологічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет, Університет імені Альфреда Нобеля, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Житомирський національний агроекологічний університет.

Із вітальним словом до його учасників звернувся ректор ЖДТУ, д.е.н., професор Віктор Валерійович Євдокимов. Привітали присутніх на урочистому відкритті конкурсу голова оргкомітету конкурсу, д.е.н., професор, перший проректор ЖДТУ Оксана Вікторівна Олійник, декан факультету економіки та менеджменту ЖДТУ, к.е.н., доцент Олена Григорівна Денисюк та заступник голови оргкомітету конкурсу, д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства ЖДТУ Наталія Василівна Валінкевич.

За підсумками II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво» учасники конкурсу нагороджені дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів.

Бажаємо подальших наукових звершень, успіхів та досягнення поставлених цілей у студентському житті.

Конкурси

Вітаємо переможців

Участь студентів ЖДТУ у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

82 студенти університету (73 наукові роботи) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2017/2018 н.р, з них 31 студент ( 28 наукових робіт) отримали запрошення до участі у II турі Конкурсу та 25 студентів (22 наукові роботи) стали призерами.

  Всього учасників конкурсу від ЖДТУ (наукових робіт) Переможці (наукові роботи-призери)
Факультет обліку і фінансів 6 (6) 3 (3)
Факультет економіки та менеджменту 43 (41) 9 (9)
Гірничо-екологічний факультет 8 (8) 3 (3)
Факультет інженерної механіки 11 (8) 3 (3)
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій 14 (10) 4 (7)
Всього 82 (73) 25 (22)

Студенти-переможці всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2017/2018 н. р.
ПІБ Факультет Нагорода Науковий керівник
Петрів Роман Михайлович ФІКТ, ПІ-47м Диплом – І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інженерії програмного забезпечення Сугоняк Інна Іванівна
Герус Владислав Вікторович
Лажевський Віктор Ілліч
ФІКТ, АТ-21-2м, ПІ-48м Грамота – за ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інформаційних систем та технологій Петросян Руслан Валерікович
Бліндарук Тетяна Вікторівна
Кравчук Олександр Сергійович
ФІКТ, ПІ-47 Почесна грамота – за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з комп’ютерних наук Сугоняк Інна Іванівна
Курасов Денис Геннадійович
Михайлюк Ярослав Володимирович
ФІКТ, АТ-21-1м Диплом за ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (секція «Мобільна робототехніка та мехатроніка») Богдановський Мартін Віталійович
Дивак Сергій Олександрович ФІМ, АГ-24 Диплом ІІІ ступеня – призер Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт» Ільченко Андрій Володимирович
Лисюк Артур Миколайович ФІМ, ТМ-134м Диплом ІІІ ступеня – за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Прикладна механіка (технології машинобудування)» Штегін Олексій Олександрович
Карплюк Роман Васильович ФІМ, ТМ-134м Диплом ІІІ ступеня – за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Механічна інженерія» Балицька Наталія Олександрівна
Шомко Віта Вікторівна ГЕФ, ЕО-35 Диплом ІІІ ступеня – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за галуззю знань «Екологія» Коцюба Ірина Григорівна
Пархомчук Юлія Володимирівна ГЕФ, ГГ-22 Диплом ІІ ступеня – за ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Гірництво», спеціалізації «Маркшейдерська справа» Ковалевич Людмила Анатоліївна
Забродський Олександр Іванович ГЕФ, РР-41 Грамота – за зайняте ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гірництво», спеціалізації «Відкриті гірничі роботи» Шамрай Володимир Ігорович
Гончарук Оксана Леонідівна ФЕМ, ЕПм-15 Диплом І ступеня – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017/2018 н.р. зі спеціалізації «Економіка підприємства» Ткачук Ганна Юріївна
Бужимський Віктор Вадимович ФЕМ, ПВ-2к Диплом ІІ ступеня – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК» Денисюк Олена Григорівна
Качор Мар’яна Богданівна ФЕМ, ЕПм-15 Диплом ІІ ступеня – переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво» Юшкевич Олена Олександрівна
Новосьолов Іван Володимирович ФЕМ, ЕП-44 Диплом ІІ ступеня – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі» Травін Віталій Вікторович
Василенко Надія Василівна ФЕМ, МО-58 Диплом ІІ ступеня – за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій» Тарасюк Галина Миколаївна
Харчук Софія Олександрівна ФЕМ, УП-20 Диплом ІІ ступеня – за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» Суходольська Анна Сергіївна
Сингаївська Катерина Петрівна ФЕМ, ЕП-43 Диплом ІІІ ступеня – учасник Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за спеціальністю «Автомобільний транспорт», напрям «Економіка автомобільного транспорту» Данкевич Андрій Євгенович
Вітюк Віра Олександрівна ФЕМ, ПВМ-2 Диплом ІІІ ступеня – переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій» Орлова Катерина Євгеніївна
Куліковський Віктор Володимиврович ФЕМ, УП-20 Диплом ІІІ ступеня – за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» Ткачук В’ячеслав Олександрович
Ткачук Дмитро Геннадійович ФОФ, АКДМ-2 Диплом ІІ ступеня – переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Грицишен Димитрій Олександрович
Лук’янчук Олександр Іванович ФОФ, ОО-1 Диплом ІІІ ступеня – за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» Чижевська Людмила Віталіївна
Ковальчук Оксана Романівна ФОФ, ОА-81 Диплом ІІ ступеня – за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» Іваненко Валентина Олександрівна

Участь студентів ФОФ у міжнародних конкурсах
ПІБ Факультет Нагорода Науковий керівник
Ткачук Дмитро Геннадійович АКДМ-2 Диплом з відзнакою у другому Міжнародному конкурсі наукових і мистецьких робіт імені Володимира Маняка та Лідії Коваленко у номінації «Кращі дослідницькі та мистецькі роботи студентів, аспірантів, молодих науковців
1 місце
 
Александрова Єлізавета Дмитрівна ОО-1 Диплом ІІ ступеня у VIII Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів закладів вищої освіти Литвинчук Оксана Валеріївна  

Участь у студентському конкурсі «Майбутнє туристичної галузі»
ПІБ Факультет Нагорода Науковий керівник
Савельєва Дар’я Віталіївна
Марченкова Вікторія Володимирівна
ФЕМ
ТЗ-1
Диплом ІІ місце студентського конкурсу «Майбутнє туристичної галузі» на базі Національного університету ім. Т.Г. Шевченка та стипендія на 6 місяців
Диплом ІІ місце студентського конкурсу «Майбутнє туристичної галузі» на базі Національного університету ім. Т.Г. Шевченка та стипендія на 6 місяців
Романів Оксана Яківна

Участь всеукраїнському конкурсі есе на антикорупційну тематику «Студентство проти корупції»
ПІБ Факультет Нагорода Науковий керівник
Ткачук Дмитро Геннадійович ФОФ
АКДМ-2
Диплом за участь у ІІ щорічному Всеукраїнському конкурсі есе на антикорупційну тематику «Студентство проти корупції»
3 місце
 

Конкурс дипломних робіт зі спеціальності
ПІБ Факультет Нагорода Науковий керівник
Турський Олександр Вадимович ФЕМ Диплом І ступеня – за перемогу у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» Валінкевич Наталія Василівна
Опрелянська Валентина Валеріївна ФОФ
ОА-79
Диплом І ступеня – за перемогу у Всеукраїнському конкурсі дипломних (бакалаврських) робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» Вигівська Ірина Миколаївна

Участь студентів ЖДТУ у Всеукраїнській студентській олімпіаді

35 студентів університету взяли участь у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н.р, 11 з них стали призерами та здобули 1 командну перемогу.

  Всього учасників олімпіади від ЖДТУ Переможці
Факультет обліку і фінансів 7 2 + 1 командна перемога (3 студенти)
Факультет економіки та менеджменту 9 2
Гірничо-екологічний факультет 3 1
Факультет інженерної механіки 6 3
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій 10 3
Всього 35 11+ 1 командна перемога

Студенти-переможці всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н. р.
ПІБ Факультет Нагорода Науковий керівник
ФІКТ
Петросян Арсен Русланович ПІ-54 Диплом ІІ ступеня – ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інформатика», секція «Інженерні науки» Петросян Руслан Валерікович
Коваленко Святослав Ігорович ПІ-54 Диплом – за ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму та спеціальності «Інформатика» Петросян Руслан Валерікович
Петросян Арсен Русланович ПІ-54 Диплом ІІІ ступеня – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Web-технології та Web-дизайн», секція «Web-технології» Марчук Галина Вікторівна
ФІМ
Ходаківський Богдан Вікторович ААГ-15м Диплом ІІІ ступеня – за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» Кравченко Олександр Петрович
Кравченко Сергій Васильович ААГ-15м Диплом – за ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом загально-професійної дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» Кравченко Олександр Петрович
Сергієнко Борислав Борисович ТМ-134м Диплом ІІ ступеня – призер Конкурсу бакалаврських кваліфікаційних робіт у рамках ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Технологія машинобудування» зі спеціальності «Прикладна механіка» Яновський Валерій Анатолійович
ГЕФ
Шомко Ольга Михайлівна ЕО-34 Диплом за ІІІ місце у ІІ етапі тринадцятої Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (спеціальність «Екологія») серед технічних ВНЗ Давидова Ірина Володимирівна
ФЕМ
Волосатова Марія Миколаївна ЕП-43 Диплом ІІ ступеня – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» Орлова Катерина Євгеніївна
Максимчук Надія Олександрівна ЕП-42 Диплом ІІІ ступеня – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)». Валінкевич Наталія Василівна
ФОФ
Корецька Юлія Ігорівна ОА-85к Диплом І ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни ‘‘Організація і методика аудиту’’ Чижевська Людмила Віталіївна
Назаренко Тетяна Петрівна
Ковальчук Оксана Романівна ОА-81 Диплом ІІ ступеня за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Управлінський облік» Лаговська Олена Адамівна
Кучер Світлана Вікторівна
Миронюк Марії Анатоліївна
Подольський Владислав Олегович
Фещенко Дмитро Дмитрович
МЕ-3 Диплом ІІ ступеня за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Соціологія» (командний залік) Кругляк Марина Едуардівна