Студентська наука

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 р. № 1266 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році» Житомирський державний технологічний університет призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво».

Основними завданнями Конкурсу є: виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій; формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

24 лютого 2017 р. на базі кафедри економіки підприємства Житомирського державного технологічного університету відбувся І етап Конкурсу. Галузева конкурсна комісія представлена 12 науковцями з провідних вищих навчальних закладів України, а саме:

 • Олійник Оксана Вікторівна – д.е.н., проф., перший проректор Житомирського державного технологічного університету, голова галузевої конкурсної комісії;
 • Валінкевич Наталія Василівна – д.е.н., доц., завідувач кафедри економіки підприємства Житомирського державного технологічного університету, заступник голови конкурсної комісії;
 • Петров Вадим Миколайович – к.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва;
 • Дмитрієв Ілля Андрійович –д.е.н., проф. кафедри економіки підприємства, декан факультету управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 • Гросул Вікторія Анатоліївна – д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та управління Харківського державного університету харчування та торгівлі;
 • Рєпіна Інна Миколаївна – д.е.н., проф., заст. зав. кафедри економіки підприємства Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 • Фролова Лариса Володимирівна –д.е.н., проф., в.о. зав. кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету;
 • Бухаріна Людмила Михайлівна –д.е.н., проф., завідувач кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету;
 • Бавико Олександр Євгенович –д.е.н., доц., завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
 • Міщук Ігор Пилипович –к.е.н., доц., проф. кафедри комерційної діяльності та підприємництва Львівського торговельно-економічного університету;
 • Сотник Ірина Миколаївна –д.е.н., проф. кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
 • Купалова Галина Іванівна –д.е.н., проф., завідувач українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На розгляд комісії було подано 82 наукових роботи (90 авторів-студентів, з 32 вищих навчальних закладів України).

За результатами рецензування галузевою конкурсною комісією для участі у підсумковій конференції було відібрано кращі роботи. Слід зазначити, що представлені на конкурс роботи відрізняються оригінальним творчим підходом, високим рівнем наукового пошуку та містять практичні рекомендації.

У підсумковій конференції 21-22 березня 2017 року приймали участь 26 авторів наукових робіт, які представляють 18 вищих навчальних закладів України, а саме наступні навчальні заклади: Сумський державний університет, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Одеський національний політехнічний університет, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Одеський національний економічний університет, Львівський торгівельно-економічний університет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Житомирський державний технологічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет, Університет імені Альфреда Нобеля, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Житомирський національний агроекологічний університет.

Із вітальним словом до його учасників звернувся ректор ЖДТУ, д.е.н., професор Віктор Валерійович Євдокимов. Привітали присутніх на урочистому відкритті конкурсу голова оргкомітету конкурсу, д.е.н., професор, перший проректор ЖДТУ Оксана Вікторівна Олійник, декан факультету економіки та менеджменту ЖДТУ, к.е.н., доцент Олена Григорівна Денисюк та заступник голови оргкомітету конкурсу, д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства ЖДТУ Наталія Василівна Валінкевич.

За підсумками II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво» учасники конкурсу нагороджені дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів.

Бажаємо подальших наукових звершень, успіхів та досягнення поставлених цілей у студентському житті.

Конкурси

Вітаємо переможців

Участь студентів ЖДТУ у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

65 студентів університету (61 наукові роботи) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2016/2017 н.р, з них 29 студентів (28 наукових робіт) отримали запрошення до участі у II турі Конкурсу та 19 студентів (18 наукових робіт) стали призерами.

  Всього учасників конкурсу від ЖДТУ (наукових робіт) Переможці (наукові роботи-призери)
Факультет обліку і фінансів 7 (7) 2 (2)
Факультет економіки та менеджменту 38 (36) 14 (13)
Гірничо-екологічний факультет 8 (8) 2 (2)
Факультет інженерної механіки 8 (6) 1 (1)
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій 4 (4)

Студенти-переможці всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 н. р.
ПІБ Факультет Нагорода Науковий керівник
Волковська Валентина Ігорівна ФЕМ, ПВМ-1 Диплом І ступеня – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Економіка та управління в сфері торгівлі» Валінкевич Наталія Василівна
Капровська Лілія Володимирівна ФЕМ, ЕПМ-14 Диплом І ступеня – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції». Бужимська Катерина Олександрівна
Турський Олександр Вадимович ФЕМ, ПВМ-1 Диплом І ступеня – ІІ етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка та управління підприємствами Данкевич Андрій Євгенович
Головенко Майя Валентинівна ФЕМ, ЕП-41 Диплом ІІ ступеня – ІІ етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка та управління підприємствами» Орлова Катерина Євгеніївна
Любецька Ольга Олександрівна ФЕМ, ЕП-41к Диплом ІІ ступеня – ІІ етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка транспорту та зв’язків» Овандер Наталія Львівна
Артерчук Вікторія Олександрівна ФЕМ, МОМ-16 Диплом ІІ ступеня – ІІ етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Менеджмент» Жалінська Ірина Володимирівна
Контефт Вероніка Петрівна ФЕМ, МОМ-16 Диплом ІІІ ступеня – ІІ етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Менеджмент» Жалінська Ірина Володимирівна
Дардалевич Валентина Вікторівна ФЕМ, МОМ-16 Диплом ІІІ ступеня – ІІ етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Маркетинг» Пащенко Ольга Петрівна
Вітюк Віра Олександрівна
Перепелиця Ірина Петрівна
ФЕМ, ЕП-41 Диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка сільського господарства та АПК» Орлова Катерина Євгеніївна
Мороз Ігор Олександрович ФЕМ, ЕП-43 Диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» Павлова Світлана Іванівна
Корнійчук Ольга Миколаївна ФЕМ, ЕПМ-14 Диплом ІIІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво» Юшкевич Олена Олександрівна
Грибовський Максим Миколайович ФЕМ, МОМ-16 Диплом ІIІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво» Тарасюк Галина Миколаївна
Кручиніна Олександра Ігорівна ФЕМ, МОМ-16 Диплом ІIІ ступеня – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Економіка та управління в сфері торгівлі» Тарасюк Галина Миколаївна
Захарчук Дмитро Васильович ФОФ, ООМ-2 Диплом ІІ ступеня – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» Іваненко Валентина Олександрівна
Кисель Анна В’ячеславівна ФОФ, ООМ-1 Диплом ІІІ ступеня – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» Жиглей Ірина Вікторівна
Охрімчук Діна Анатоліївна ГЕФ, РЕ-31м Диплом І ступеня – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека»» Шелест Зоя Михайлівна
Стельмах Наталія Олександрівна ГЕФ, ГГ--22 Диплом ІІ ступеня – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Гірництво» за спеціальністю «Маркшейдерська справа Соболевський Руслан Вадимович
Карплюк Роман Васильович ФІМ, ТМ-134 Диплом ІІ ступеня у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Машинознавство» Полонський Леонід Григорович, Балицька Наталія Олександрівна

Участь студентів ЖДТУ у Всеукраїнській студентській олімпіаді

37 студентів університету взяли участь у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2016/2017 н.р, 15 з них стали призерами.

  Всього учасників олімпіади від ЖДТУ Переможці
Факультет обліку і фінансів 4
Факультет економіки та менеджменту 8 1
Гірничо-екологічний факультет 5 3
Факультет інженерної механіки 6 2
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій 14 9

Студенти-переможці всеукраїнської студентської олімпіади 2016/2017 н. р.
ПІБ Факультет Нагорода Науковий керівник
ФІКТ
Петросян Арсен Русланович
Олексюк Олександр Сергійович
ПІ-54, АТ-20 Грамота за 1 командне місце в II етапі тринадцятої Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем (дистанційний тур) Петросян Руслан Валерікович
Петросян Арсен Русланович
Олексюк Олександр Сергійович
ПІ-54, АТ-20 Грамота за 1 командне місце в II етапі чотирнадцятої Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем (очний тур) Петросян Руслан Валерікович
Петросян Арсен Русланович ПІ-54 Диплом за 2 місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Інформатика» Марчук Галина Вікторівна
Коваленко Святослав Ігорович ПІ-54 Диплом за 2 місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Інформатика» Марчук Галина Вікторівна
Петросян Арсен Русланович ПІ-54 Диплом за 2 місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді “Веб-технології та веб-дизайн” Петросян Руслан Валерікович
Петросян Арсен Русланович ПІ-54 Диплом за 3 місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму та спеціальності «Інформатика» Марчук Галина Вікторівна
Корніюк Артур Вікторович РА-16 Грамота за зайняте ІІІ місце з дисципліни «Аналогові електронні пристрої» у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади 2016/2017 н.р. з Радіотехніки «ВСОРТ-2017» Нікітчук Тетяна Миколаївна
Дашкевич Володимир Володимирович
Коваленко Святослав Ігорович
Петросян Арсен Русланович
  Диплом І ступеню III етапу Всеукраїнської командної олімпіади з програмування у групі природничих ВНЗ Морозов Андрій Васильович
ФІМ
Рафальський Євгеній Михайлович ААГ-14м Диплом за 2 місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом загальнопрофесійної дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» Кравченко Олександр Петрович
Сергієнко Борислав Борисович ТМ-134 Грамота за оригінальні технологічні рішення, показані у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з технології машинобудування Яновський Валерій Анатолійович
ГЕФ
Мусієнко Володимир Анатолійович ЕО-34 Диплом ІІ ступеня за 2 місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» серед технічних ВНЗ Давидова Ірина Володимирівна
Вінський Владислав В’ячеславович ЕО-33 Диплом за 3 місце у індивідуальному заліку у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Загальна екологія» серед профільних ВНЗ Шелест Зоя Михайлівна
Бондарчук Сергій Сергійович РР-38 Диплом ІІІ ступеня за 3 місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Гірництво», спеціальності «Розробка родовищ та видобування копалин» Криворучко Андрій Олексійович
ФЕМ
Дардалевич Валентина Вікторівна МОМ-16 Диплом ІІ ступеня – за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» Тарасюк Галина Миколаївна
Дардалевич Валентина Вікторівна МОМ-16 Диплом переможця IV міжнародної олімпіади з менеджменту серед молоді