Студентська наука

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво» на базі кафедри менеджменту і підприємництва Житомирської політехніки

Державний університет «Житомирська політехніка» традиційно бере активну участь у розвитку та стимулюванні студентських ініціатив та наукових пошуків. Вже вчетверте Житомирська політехніка (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 р. № 1271 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році») є базовим закладом вищої освіти з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво».

Основними завданнями Конкурсу є: виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; розвиток науково-освітнього потенціалу молоді Житомирської області та України в цілому.

Галузева конкурсна комісія була представлена 18 науковцями з 9 провідних закладів вищої освіти України (Житомира, Запоріжжя, Києва, Львова, Одеси, Харкова).

У зв’язку із ситуацією, що склалася, підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019/2020 н.р. визначено за результатами першого етапу ІІ туру Конкурсу. На Конкурс надійшло 126 студентських наукових робіт (170 авторів-студентів). Рецензування кожної роботи проводилося двома незалежними членами галузевої конкурсної комісії за 100-бальною шкалою із наступним виведенням сумарного балу (максимум 200 балів) та рейтингуванням студентських наукових робіт.

Традиційно, представлені на конкурс роботи відрізняються високим рівнем теоретичного обґрунтування досліджуваних проблем, інноваційними підходами до вирішення науково-прикладних задач, розробленими рекомендаціями та пропозиціями, які є впровадженими у діяльність господарюючих суб’єктів, органів управління та інших установ та організацій. За підсумками Конкурсу, студентів-авторів та їх наукових керівників відзначено дипломами І, ІІ, ІІІ ступеню та подяками відповідно.

Диплом ПІБ студента ПІБ, посада наукового керівника Найменування закладу вищої освіти
Диплом І ступеня Бондаренко Єлизавета Володимирівна Петров Вадим Миколайович
К.е.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Диплом І ступеня Бурбан Олександр Вікторович Кривов’язюк Ігор Володимирович
К.е.н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Луцький національний технічний університет
Диплом І ступеня Гойхман Марія Володимирівна Бужимська Катерина Олександрівна
К.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і підприємництва
Державний університет «Житомирська політехніка»
Диплом І ступеня Бялковська Вікторія Валентинівна Купалова Галина Іванівна
Д.е.н., проф., завідувач Українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Диплом І ступеня Луньов Єгор Тарасович Міщук Ігор Пилипович
Д.е.н., доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики
Львівський торговельно-економічний університет
Диплом І ступеня Гончарова Анна Сергіївна Бутенко Олена Петрівна
К.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Диплом І ступеня Павленко Вікторія Леонідівна Круглова Олена Анатоліївна
К.е.н., проф., професор кафедри економіки та управління
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Диплом І ступеня Сложинська Вікторія Олександрівна Бойко Вікторія Олександрівна
К.е.н., доц., доцент кафедри готельного-ресторанного та туристичного бізнесу
Херсонський державний аграрний університет
Диплом І ступеня Пащенко Ольга Павлівна Ситник Ганна Вікторівна
Д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та фінансів підприємства
Київський національний торговельно-економічний університет
Диплом ІІ ступеня Переверзєва Анастасія Романівна Жадько Костянтин Степанович
Д.е.н., проф., завідувач кафедри підприємництва та економіки
Університет митної справи та фінансів
Диплом ІІ ступеня Семчишин Діана Ігорівна Корженівська Наталія Леонідівна
К.е.н., доц., доцент кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Подільський державний аграрно-технічний університет
Диплом ІІ ступеня Гюрджян Карина Прохорівна Шувар Богдан Іванович
К.е.н, доц., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Львівський національний аграрний університет
Диплом ІІ ступеня Яновський Данило Леонідович Бавико Олександр Євгенович
Д.е.н., доц., професор кафедри підприємництва і торгівлі
Одеський національний політехнічний університет
Диплом ІІ ступеня Сопельник Вікторія Олександрівна Шевченко Інна Юріївна, д.е.н., доц., завідувач кафедри економіки і підприємництва Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Диплом ІІ ступеня Тихонюк Дарина Андіріївна Шевченко Інна Юріївна, д.е.н., доц., завідувач кафедри економіки і підприємництва Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Диплом ІІ ступеня Дашевська Анна Аркадіївна Лук’янова Валентина В’ячеславівна
Д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства і підприємництва
Хмельницький національний університет
Диплом ІІ ступеня Прус Данило Владиславович Гонтарева Ірина Вячеславівна
Д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Диплом ІІ ступеня Шапран Олександр Андрійович Теплюк Марія Анатоліївна
К.е.н., асистент кафедри економіки підприємств
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Диплом ІІ ступеня Толок Євгенія Сергіївна Коваленко Євген Володимирович
К.е.н., асистент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування
Сумський державний університет
Диплом ІІ ступеня Мирошник Віталій Сергійович Воронько-Невіднича Тетяна Вікторівна, к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту, заступник директора Полтавська державна аграрна академія
Диплом ІІ ступеня Іщенко Микола Віталійович Воронько-Невіднича Тетяна Вікторівна, к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту, заступник директора Полтавська державна аграрна академія
Диплом ІІ ступеня Жмачинський Святослав Анатолійович Орлова Вікторія Миколаївна
к.т.н., доц., в.о. завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Університет імені Альфреда Нобеля
Диплом ІІІ ступеня Колібабчук Ольга Борисівна Грінченко Раїса Володимирівна
К.е.н., доц., доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Одеський національний економічний університет
Диплом ІІІ ступеня Введенська Анастасія Вікторівна Чевганова Віра Яківна
К.е.н., проф., завідувач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу
Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка
Диплом ІІІ ступеня Тимчук Ірина Павлівна Спяк Галина Іванівна
К.е.н., доц., доцент кафедри підприємництва і торгівлі
Тернопільський національний економічний університет
Диплом ІІІ ступеня Демчук Аліна В’ячеславівна Костюкевич Аліна Миколаївна
К.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва
Національний університет водного господарства та природокористування
Диплом ІІІ ступеня Шкурупій Катерина Вікторівна Димченко Олена Володимирівна
Д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування
Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова
Диплом ІІІ ступеня Щербак Ольга Олександрівна Чобіток Вікторія Іванівна
К.е.н., доц., доцент Українська інженерно-педагогічна академія
Українська інженерно-педагогічна академія
Диплом ІІІ ступеня Герасименко Анастасія Дмитрівна Лисенко Марина Олександрівна
К.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту організацій та логістики
Запорізький національний університет
Диплом ІІІ ступеня Ліндаєв Дмитро Владиславович Круш Петро Васильович
К.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Диплом ІІІ ступеня Ксенофонтова Анастасія Юріївна Скляр Євгенія Володимирівна
К.е.н, доц., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Диплом ІІІ ступеня Первуляк Ірина Василівна Скляр Євгенія Володимирівна
К.е.н, доц., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Диплом ІІІ ступеня Кучерак Вікторія Ігорівна Запухляк Іванна Богданівна
Д.е.н., доц., профессор кафедри менеджменту та адміністрування
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Диплом ІІІ ступеня Матвєєва Марія Олександрівна Галунець Наталія Іванівна
Асистент кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки
Миколаївський національний аграрний університет
Диплом ІІІ ступеня Гаркуша Ірина Русланівна Дудко Павло Миколайович
К.е.н., доцент кафедри кафедри підприємництва та бізнесу
Київський національний університет технологій та дизайну
Диплом ІІІ ступеня Кудра Любов Василівна Мороз Юлія Юзефівна
Д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту
Житомирський національний агроекологічний університет
Диплом ІІІ ступеня Яремчук Тетяна Русланівна Резнік Надія Петрівна
Д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Диплом ІІІ ступеня Андросова Ірина Олександрівна Олійник Тетяна Іванівна
К.е.н., доц., доцент економіки, підприємництва та управління підприємствами
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Диплом ІІІ ступеня Довженко Дмитро Євгенійович Іванова Наталія Володимирівна
Д.е.н., доц., завідувач кафедри підприємництва і торгівлі
Чернігівський національний технологічний університет
Диплом ІІІ ступеня Бурдужа Ірина Іонівна Чирва Ольга Григорівна
Д.е.н., проф. маркетингу, менеджменту та управління бізнесом
Ключник Альона Володимирівна
Д.е.н., проф., завідувач кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Диплом ІІІ ступеня Омеляненко Денис Олегович Головко Олена Григорівна, к.е.н., доц, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Харківський навчальний науковий інститут державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
Диплом ІІІ ступеня Руденко Анастасія Олександрівна Головко Олена Григорівна, к.е.н., доц, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Харківський навчальний науковий інститут державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»
Диплом ІІІ ступеня Громова Андріана Михайлівна Ткаченко Володимир Валентинович
К.е.н., доц., доцент кафедри економіки підприємства
Університет державної фіскальної служби України

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Прикладна механіка (технології машинобудування)»

9 квітня 2020 р. у Державному університеті «Житомирська політехніка» відбулося підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Прикладна механіка (технології машинобудування)» (далі – Конкурс) 2019–2020 навчального року, підсумкова науково-практична конференція якої була запланована на 22–24 квітня поточного року.

Відповідно до вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (наказ Міністерства освіти і науки (МОН) України № 605 від 16.04.2017 р.) та рекомендацій МОН України (лист від 11.03.2020 р. № 1/9-154) і Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (лист від 12.03.2020 р. №22.1/10-713, лист від 31.03.2020 р. № 22.1/10-778) підсумки підведено за результатами проведення першого етапу ІІ туру Конкурсу.

На Конкурс 59 авторами з 24 закладів вищої освіти України подано 45 робіт, виконаних під керівництвом 43 наукових керівників.

Рецензування здійснювалося галузевою конкурсною комісією (далі – Комісія) у складі 37 науково-педагогічних працівників базового закладу вищої освіти (15 осіб – менше 50 % від її затвердженого складу) і представників інших закладів вищої освіти, підприємств тощо (за згодою). Безпосередньо в рецензуванні взяли участь 32 особи, що становить більше 2/3 від затвердженого складу Комісії.

Після проведення першого етапу ІІ туру Конкурсу визначено переможців, які нагороджені дипломами:

І ступеня
 • Гнатюк Анастасія Анатоліївна
 • Саєнко Владислав Олександрович, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
ІІ ступеня
 • Андрєєв Олег Олегович, Приазовський державний технічний університет (м. Маріуполь Донецької області)
 • Слюсар Євгеній Валентинович, Державний університет «Житомирська політехніка»
 • Басов Богдан Сергійович, Сумський державний університет
 • Кривчук Юрій Тарасович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ІІІ ступеня
 • Запорожець Надія Сергіївна, Криворізький національний університет
 • Зінченко Данило Артемович, Національний технічний університет «Львівська політехніка»
 • Горайчук Андрій Віталійович
 • Головишин Роман Павлович, Національний університет харчових технологій (м. Київ)
 • Новак Станіслав Олександрович, Національна академія Національної гвардії України (м. Харків)
 • Тищенко Володимир Андрійович
 • Кучугурний Дмитро Андрійович, Дніпровський державний технічний університет (м. Кам’янське Дніпропетровської області)
 • Драганов Валентин Володимирович, Миколаївський національний аграрний університет
Роботи переможців
Назва Автор(и)
Зміцнення вхідних кромок робочих лопаток парових турбін Гнатюк Анастасія Анатоліївна, Саєнко Владислав Олександрович
Дослідження міцності виробів, отриманих методом 3D-друку, експериментально і за допомогою САЕ системи Андрєєв Олег Олегович
Переналагоджуване пристосування типу «рухома призма» для роботизованих механоскладальних виробництв Слюсар Євгеній Валентинович
Дослідження впливу температурного розширення інструменту на похибку розмірів і форми при сверлінні пакетів вуглепластик/титановий сплав Басов Богдан Сергійович
Спрямований генетичний синтез малогабаритного фрезерного верстата з лінійними електродвигунами Кривчук Юрій Тарасович
Підвищення продуктивності фрезерування за рахунок плазмового нагрівання Запорожець Надія Сергіївна
Дослідження процесу нарізання зубчастих коліс радіально-коловим методом з використанням системи Solid Works Зінченко Данило Артемович
Дослідження впливу режимів різання на вібрацію інструмента і точність оброблюваних отворів Горайчук Андрій Віталійович, Головишин Роман Павлович
Технологічне забезпечення якості полімерних матеріалів для чутливих елементів радіаційного контролю Новак Станіслав Олександрович
Визначення часу руху металевої стружки при підготовці її до переробки в пристроях барабанного типу Тищенко Володимир Андрійович, Кучугурний Дмитро Андрійович
Дослідження та розробка технології ультразвукової обробки стальних деталей сільськогосподарської техніки Драганов Валентин Володимирович

Вітаємо переможців Державного університету «Житомирська політехніка»

Участь студентів Житомирської політехніки у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2019/2020 н.р

90 студентів університету (78 наукових робіт) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2019/2020 н.р., з них 33 студенти (30 наукових робіт) стали призерами.

  Кількість поданих робіт/авторів-студентів університету Кількість робіт-призерів/авторів-студентів
Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки 6 (9) 3 (4)
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій 6 (6) 4 (4)
Гірничо-екологічний факультет 18 (24) 5 (5)
Факультет бізнесу та сфери обслуговування 46 (49) 16 (18)
Факультет публічного управління та права 2 (2) 2 (2)
Всього 78 (90) 30 (33)

Переможці міжнародних конкурсів студентських наукових робіт 2019-2020 н.р.
ПІБ студента Факультет, група ПІБ керівника Назва конкурсу ЗВО Нагорода
Лук'янчук Ярослав Володимирович ФІКТ, ІПЗм-19-1 д.п.н., доц. Вакалюк Т.А. Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта (за спеціалізацією)» Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Диплом І ступеня
Тарасова Вероніка Вячеславівна ФБСО, ООМ-7, 1 курс, ОР магістр д.е.н., проф. Замула І.В. Міжнародний конкурс студентських наукових робіт із бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту у 2019/2020 навчальному році Національний університет «Львівська політехніка» Диплом І ступеня
Костромін Дмитро Олександрович ГЕФ, гр.ЕО-38 д.б.н., доц. Уваєва О.І. Міжнародний конкурс студентських наукових робіт “Black Sea Science” Одеська національна академія харчових технологій Диплом ІІІ ступеня

Переможці II туру всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей та спеціальностей у 2019/2020 нр.
ПІБ студента ПІБ керівника Нагорода Місце
Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки та роботехніки
Козяр Ярослав Анатолійович Полонський Леонід Григорович, д.т.н., проф. Диплом ІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Механічна інженерія» 2
Слюсар Євгеній Валентинович Кирилович Валерій Анатолійович, д.т.н., доц. Диплом ІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Прикладна механіка» 2
Бардачевський Олексій Олександрович Ільченко Андрій Володимирович, к.т.н., доц. Диплом III ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт», напрям «Автомобільна електроніка» 3
Барабаш Сергій Сергійович Ільченко Андрій Володимирович, к.т.н., доц. Диплом III ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт», напрям «Автомобільна електроніка» 3
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій
Лук'янчук Ярослав Володимирович Вакалюк Тетяна Анатоліївна, д.пед.н., доц. Диплом ІІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» 3
Саламатов Дмитро Ілліч Левківський В.Л., Панаріна І.В. Диплом ІІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Інформаційні системи та технології" 3
Ячменьов Ярослав Олександрович Левківський В.Л. Диплом ІІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності у галузі "Інженерія програмного забезпечення" 3
Гордієнко Валентина Володимирівна Марчук Г.В. Диплом ІІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності у галузі "Інженерія програмного забезпеченняї" 3
Гірничо-екологічний факультет
Гаврисюк Ольга Сергіївна Соболевський Руслан Вадимович, д.т.н., проф. Диплом І ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Гірництво» номінація «Маркшейдерська справа» 1
Побігайло Діана Петрівна Криворучко Андрій Олексійович, к.т.н., доц. Диплом ІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Гірництво» номінація «Маркшейдерська справа» 2
Клімчук Мар’яна Русланівна Герасимчук Олена Леонтіївна, к.пед.н, доц. Диплом III ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Екологічна безпека комплексу «автомобіль – навколишнє середовище», спеціальність «Автомобільний транспорт» 3
Шомко Дарина Василівна Коцюба Ірина Григорівна, к.т.н., доц. Диплом ІІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища» 3
Носик Оксана Володимирівна Давидова Ірина Володимирівна, к.с.-г..н., доц. Диплом ІІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності зі спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища» 3
Факультет бізнесу та сфери обслуговування
Боровська Анжеліка Олександрівна Бірюченко С.Ю., ст. викл. Диплом І ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі "Нафтова та газова промисловість" секція «Економіка та управління підприємствами нафтогазового комплексу» 1
Старцева Дарія Сергіївна Валінкевич Н.В., д.е.н., проф. Диплом І ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт» напрям «Економіка автомобільного транспорту» 1
Гойхман Марія Володимирівна Бужимська К.О., к.е.н., доц Диплом І ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво» 1
Добжанська Анна Дмитрівна Остапчук Т.П., д.е.н., доц. Диплом І ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та управління у сфері торгівлі» 1
Власенко Надія Олександрівна Ткачук Г.Ю., к.е.н., доц. Диплом ІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» 2
Волковська Вікторія Валеріївна Ткачук Г.Ю., к.е.н., доц. Диплом ІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК» 2
Літвінець Вероніка Олександрівна Валінкевич Н.В., д.е.н., проф. Диплом ІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт» напрям «Транспортне підприємництво» 2
Таргоня Катерина Олександрівна Давидюк Ю.В, к.е.н.,доц. Диплом ІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей за напрямом «Туризм» 2
Горбунов Богдан Олександрович Валінкевич Н.В., д.е.н., проф. Диплом ІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт» напрям «Транспортне підприємництво» 2
Власенко Надія Олександрівна Сотник А.А., к.е.н. Диплом ІІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Транспортні системи. Логістика» Секція «Економіка» 3
Власюк Олена Василівна Денисюк О.Г., к.е.н., доц Диплом ІІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціалізацією «Економіка підприємства» 3
Закапко Ольга Ігорівна Пащенко О.П., к.е.н., доц. Диплом ІІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій» 3
Іванисько Наталія Миколаївна Полчанов Андрій Юрійович, д.е.н., доц. Диплом III ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Управління та адміністрування», спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» 3
Ярошинська Анастасія Валентиніна Полчанов Андрій Юрійович, д.е.н., доц. Диплом III ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Управління та адміністрування», спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» 3
Петрожалко Владислав Володимирович Кругляк Марина Едуардівна, к.і.н., доц. Диплом III ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Гендерні дослідження» 3
Тарасова Вероніка Вячеславівна Замула Ірина.Валеріївна, д.е.н, проф. Диплом III ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань та спеціальності «Облік та оподаткування» 3
Березівська Марія Григорівна Богоявленська Ю.В., к.е.н., доц. Диплом ІІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом» 3
Мошковська Катерина Андріївна Романів Оксана Яківна, к.геог.н., доц. Диплом ІІІ ступеня у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Готельно-ресторанної справи» 3
Факультет публічного управління та права
Орел Владислава Романівна Ксендзук Валентина Віталіївна, к.е.н., доц. Диплом І ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 1
Новосьолов Іван Володимирович Сергієнко Лариса Василівна, к.н.держ.упр., доц. Диплом ІІ ступеня переможця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 2

Переможці всеукраїнського конкурсу дипломних робіт
ПІБ студента Участь у конкурсі Керівник Кафедра Досягнення ЗВО
Корніюк Надія Олександрівна Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Економіка» к.е.н., доц. Ущаповський Ю.В. Цифрової економіки та міжнародних економічних відносин Диплом І ступеня Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Березівська Марія Григорівна Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Економіка» к.е.н., Свінцицька О.М. Цифрової економіки та міжнародних економічних відносин Диплом ІІІ ступеня Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Василенко Надія Василівна Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент персоналу» к.е.н., доц. Пашенко О.П. Менеджменту і підприємництва Диплом ІІІ тупеня Київський національний університет технологій та дизайну

Переможці всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (на базі Одеського національного політехнічного університету)
ПІБ студента Керівник Тема кваліфікаційної роботи Досягнення
Освітній ступінь “магістр”
Волосатова Марія к.е.н., доц. Юшкевич О.О. Формування системи управління бізнес-процесами м’ясопереробних підприємств І місце
Іванченко Вероніка к.е.н., доц. Денисюк О.Г. Конкурентоспроможність підприємств галузі виробництва хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів і напрями її забезпечення Грамота
Романчук Ольга к.е.н., доц. Орлова К.Є. Формування механізму управління економічною безпекою підприємств деревообробної промисловості Грамота
Освітній ступінь “бакалавр”
Іллінська Ольга к.е.н., доц. Сотник А.А. Формування доходів персоналу ПрАТ «Фаворит Компані» ІІІ місце
Постриган Володимир ст. викладач Бірюченко С.Ю Управління продуктивністю праці ДП «Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство Грамота
Бондарчук Сергій ст. викладач Біляк Т.О. Резерви зниження виробничих витрат ТОВ «Хмельницьке Грамота

Студенти-переможці II етапу всеукраїнського конкурсу бізнес-проєктів «Бізнес-трамплін»
ПІБ студента Факультет, група Нагорода
Добжанська Анна Дмитрівна ФБСО, ПВ-2 Диплом ІІІ ступеня
Дубченко Тетяна Русланівна ФБСО, ПВ-2 Диплом ІІІ ступеня

Студенти-фіналісти всеукраїнських конкурсів кейсів
ПІБ студента Факультет, група Нагорода
Мартиненко Олександра Михайлівна, Ревуцький Олександр Сергійович
Кейс «INNOVATIVE PERFOMANCE IN TRADE» від групи комнаній «ABInBev Efes Ukraine»
ФБСО, МЕ-2 ІІІ місце
Хімач Крістіна Юріївна, Мартиненко Олександра Михайлівна, Паламарук Катерина Іванівна, Кіян Яна Сергіївна, Котвіцька Аліна Олександрівна
Кейс «Mars Sales Challenge» від компанії MARS Україна
ФБСО, МЕ-2 ІV місце у фіналі